Phạm vi tiếp cận duy nhất: Định nghĩa

Phạm vi tiếp cận duy nhất là một thước đo quan trọng về quy mô, nó cho bạn biết mình đang tiếp cận bao nhiêu người dùng duy nhất với các chiến dịch của mình.  


Ví dụ: Steven thấy quảng cáo của bạn trên thiết bị di động, máy tính để bàn và máy tính bảng của anh ấy. Phạm vi tiếp cận duy nhất có thể cho biết rằng mỗi lần hiển thị đó đến từ một người dùng duy nhất, vậy lần hiển thị đó được tính là một lần thay vì ba lần. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố