Ngưỡng Xếp hạng quảng cáo: Định nghĩa

Giá thầu tối thiểu cần thiết để quảng cáo của bạn hiển thị ở một vị trí cụ thể. Để duy trì trải nghiệm quảng cáo chất lượng cao, mọi quảng cáo phải đáp ứng các ngưỡng chất lượng tương ứng để đủ điều kiện hiển thị.

Xếp hạng quảng cáo được xác định bởi kết hợp của các yếu tố, bao gồm giá thầu, chất lượng quảng cáo tại thời điểm đấu giá, ngưỡng Xếp hạng quảng cáo, ngữ cảnh tìm kiếm và tác động của tiện ích quảng cáo.

Ngưỡng Xếp hạng quảng cáo được xác định bởi chất lượng quảng cáo của bạn và được điều chỉnh dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm vị trí quảng cáo, chủ đề và tính chất của tìm kiếm cũng như các tín hiệu và thuộc tính của người dùng chẳng hạn như vị trí và loại thiết bị. Ngưỡng Xếp hạng quảng cáo giúp đảm bảo rằng chất lượng quảng cáo cũng như giá thầu và giá trị của nhà quảng cáo đều được xem xét đúng đắn.

Ví dụ: ngưỡng Xếp hạng quảng cáo mà quảng cáo phải đáp ứng để hiển thị phía trên kết quả tìm kiếm cao hơn ngưỡng cho quảng cáo bên dưới trong kết quả tìm kiếm. Bằng cách đó mọi người có nhiều khả năng hơn sẽ nhìn thấy quảng cáo chất lượng cao hơn trên trang và CPC thực tế phản ánh giá trị của vị trí quảng cáo trên trang.

Xếp hạng quảng cáo ảnh hưởng đến CPC của bạn như thế nào

CPC thực tế được tính dựa trên Xếp hạng quảng cáo của bạn, cạnh tranh từ các nhà quảng cáo khác và ngưỡng Xếp hạng quảng cáo mà quảng cáo của bạn phải đáp ứng.

Ngay cả khi quảng cáo của bạn là quảng cáo duy nhất đủ điều kiện hiển thị và không ai trong số các đối thủ cạnh tranh đáp ứng ngưỡng Xếp hạng quảng cáo, bạn vẫn phải trả số tiền tối thiểu cần thiết để vượt qua ngưỡng. Điều này có nghĩa là tùy thuộc vào chất lượng quảng cáo và ngưỡng Xếp hạng quảng cáo, quảng cáo của bạn có thể tương đối đắt, ngay cả khi không có quảng cáo hiển thị ngay bên dưới nó.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố