Kiểu khớp cụm từ phủ định: Định nghĩa

Một chế độ cài đặt từ khoá giúp bạn ngăn quảng cáo của mình xuất hiện cho những nội dung tìm kiếm chứa cụm từ khoá chính xác. Nội dung tìm kiếm có thể bao gồm các từ khác và quảng cáo sẽ không xuất hiện miễn là từ khoá được thêm vào nội dung tìm kiếm theo cùng một thứ tự.

Ví dụ

Từ khoá phủ định khớp cụm từ: giày chạy bộ

Nội dung tìm kiếm Quảng cáo có thể hiển thị không?
giày quần vợt màu xanh Yes
giày chạy bộ Yes
giày chạy bộ màu xanh No
chạy bộ giày Yes
giày chạy bộ No

Tìm hiểu thêm

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính