Kiểu khớp mở rộng phủ định: Định nghĩa

Một chế độ cài đặt từ khoá cho phép bạn ngăn quảng cáo của mình hiển thị cho những lượt tìm kiếm mà tất cả các từ trong cụm từ khoá đều xuất hiện trong nội dung tìm kiếm theo thứ tự bất kỳ. Quảng cáo của bạn vẫn có thể hiển thị trong trường hợp chỉ có một số từ khoá xuất hiện trong nội dung tìm kiếm.

Ví dụ

Từ khoá phủ định khớp mở rộng: giày chạy bộ

Tìm kiếm Quảng cáo có thể hiển thị không?
giày quần vợt màu xanh Yes
giày chạy bộ Yes
giày chạy bộ màu xanh No
chạy bộ giày No
giày chạy bộ No

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính