Đường dẫn: Định nghĩa

Các trường "Đường dẫn" là một phần của URL hiển thị trong quảng cáo văn bản mở rộng, thường được hiển thị bằng văn bản màu xanh lá cây bên dưới dòng tiêu đề và bên trên mô tả. Các trường này giúp khách hàng tiềm năng biết được họ sẽ được chuyển đến nơi nào trên trang web của bạn sau khi nhấp vào quảng cáo. Vì vậy, văn bản bạn nhập vào các trường này cần mô tả chi tiết hơn sản phẩm hoặc dịch vụ được mô tả trong quảng cáo. Các đường dẫn không phải lúc nào được hiển thị. Trường này là tùy chọn và mỗi đường dẫn có thể có tối đa 15 ký tự.

Google Ads tạo URL hiển thị bằng cách kết hợp miền của URL cuối cùng và văn bản, đường dẫn nếu có văn bản đường dẫn được nhập.

Ví dụ

Tìm giày đi bộ nam - Chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu ngoài trời
www.example.com/Mens_Shoes/Outdoor
Giao hàng nhanh miễn phí. Đăng ký để có cơ hội nhận giày miễn phí hàng tháng từ chúng tôi!

Trong ví dụ này, www.example.com/Mens_Shoes/Outdoor là URL hiển thị, Mens_ShoesOutdoor là văn bản đường dẫn.

Văn bản đường dẫn không cần phải khớp với văn bản chính xác của URL cuối cùng, nhưng văn bản đường dẫn cần giúp người dùng hiểu những gì được mong đợi từ trang đích.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố