Đường dẫn

Các trường "Đường dẫn" là một phần của URL hiển thị trong quảng cáo dạng văn bản mở rộng. URL này thường hiển thị ở dạng văn bản màu xanh lá cây, phía dưới dòng tiêu đề và phía trên dòng mô tả. Các trường này giúp khách hàng tiềm năng biết được họ sẽ được chuyển đến nơi nào trên trang web của bạn sau khi nhấp vào quảng cáo. Vì vậy, văn bản bạn nhập vào các trường này cần mô tả chi tiết hơn sản phẩm hoặc dịch vụ được mô tả trong quảng cáo. Các đường dẫn không phải lúc nào được hiển thị. Bạn không bắt buộc phải điền vào trường này và mỗi đường dẫn có thể có tối đa 15 ký tự.

Nếu bạn nhập văn bản đường dẫn, Google Ads sẽ tạo URL hiển thị bằng cách kết hợp miền của URL cuối cùng với văn bản đường dẫn đó.

Ví dụ

Tìm giày leo núi cho nam – Chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu ngoài trời
www.example.com/mens_shoes/outdoor
Giao hàng nhanh miễn phí. Hãy đăng ký tham gia nhận giày mẫu miễn phí hằng tháng!

Trong ví dụ này, www.example.com/mens_shoes/outdoor là URL hiển thị, còn mens_shoesoutdoor là văn bản đường dẫn.

Văn bản đường dẫn không cần phải giống hệt với văn bản của URL cuối cùng. Tuy nhiên, văn bản đường dẫn nên cho người dùng biết nội dung có trên trang đích của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính