Výkonnostný cieľ: definícia

Výkonnostný cieľ predpovedá výkonnosť skupiny kampaní, vďaka čomu viete, či ste na dobrej ceste dosiahnuť konkrétne číselné hodnoty cieľov. Ak sa zdá, že svoj cieľ nedosiahnete, môžete zvážiť úpravu nastavení kampane tak, aby sa zlepšila jej výkonnosť.

  • Výkonnostný cieľ sa meria pomocou špecifických metrík, ktoré súvisia s kliknutiami alebo konverziami, pre jednu skupinu kampaní.
  • Jedna skupina kampaní nemôže mať viacero výkonnostných cieľov s prekrývajúcimi sa obdobiami.
  • Výkonnostné ciele sú k dispozícii len pre skupiny kampaní (nie pre jednotlivé kampane).
  • Výkonnostný cieľ môžete nastaviť pri vytváraní skupiny kampaní alebo na karte Výkonnostné ciele existujúcej skupiny kampaní.
Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?