Chuyển đổi: Định nghĩa

Một hành động được tính khi người nào đó tương tác với quảng cáo của bạn (ví dụ: nhấp vào quảng cáo văn bản hoặc xem quảng cáo video), sau đó thực hiện hành động bạn đã xác định là có giá trị đối với doanh nghiệp của bạn, chẳng hạn như mua hàng trực tuyến hoặc gọi đến doanh nghiệp từ điện thoại di động.

Các lượt chuyển đổi được đo lường bằng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi.. Bạn có thể sử dụng các quy trình theo dõi khác nhau để đo lường số lượt chuyển đổi, tùy thuộc vào hành động mà một người thực hiện khi họ tương tác với quảng cáo của bạn. Có thể theo dõi các lượt chuyển đổi trên các nền tảng khác nhau (ví dụ: thiết bị di động, máy tính) và có thể bao gồm các lượt chuyển đổi được mô hình hóa. Các lượt chuyển đổi được mô hình hóa sử dụng dữ liệu tổng hợp và ẩn danh để ước tính số lượt chuyển đổi mà Google không thể quan sát trực tiếp. Điều này có thể cung cấp báo cáo hoàn chỉnh hơn về các lượt chuyển đổi của bạn.

Tìm hiểu thêm

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố