Chiến lược giá thầu tự động: Định nghĩa

Một chiến lược giá thầu tự động đặt giá thầu cho quảng cáo của bạn dựa trên khả năng quảng cáo mang lại lượt nhấp hoặc lượt chuyển đổi. Mỗi loại chiến lược giá thầu tự động được thiết kế để giúp bạn đạt được một mục tiêu cụ thể cho doanh nghiệp của mình.

  • Tính năng đặt giá thầu tự động sẽ tự động đặt giá thầu sao cho phù hợp với các mục tiêu hiệu suất của bạn nên bạn sẽ không phải thực hiện các nhiệm vụ phức tạp và phỏng đoán giá thầu nữa. Không giống như phương pháp Đặt giá thầu CPC thủ công, bạn không cần phải tự tay cập nhật giá thầu cho các nhóm quảng cáo hoặc từ khóa cụ thể.
  • Các loại chiến lược giá thầu tự động khác nhau có thể giúp bạn tăng số lượt nhấp, khả năng hiển thị trong kết quả tìm kiếm, số lượt chuyển đổi hoặc giá trị chuyển đổi.
  • Chiến lược đặt giá thầu thông minh là chiến lược đặt giá thầu tự động dựa trên lượt chuyển đổi hoặc dựa trên giá trị và sẽ đặt giá thầu duy nhất cho mỗi phiên đấu giá, dựa trên thông tin có sẵn tại thời điểm đấu giá. Thông tin này bao gồm thời gian trong ngày, quảng cáo cụ thể đang được hiển thị hoặc thiết bị, địa điểm, trình duyệt và hệ điều hành của người dùng.
  • Chiến lược giá thầu tự động học hỏi trong quá trình chạy, sử dụng thông tin về hiệu suất của một giá thầu để đặt giá thầu phù hợp trong tương lai.
  • Bạn có thể đặt chiến lược đặt giá thầu tự động ở cấp danh mục đầu tư cho nhiều chiến dịch hoặc một chiến lược giá thầu chuẩn ở cấp chiến dịch.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
73067