Chiến lược giá thầu tự động: Định nghĩa

Chiến lược giá thầu sử dụng công nghệ AI của Google để đặt giá thầu cho quảng cáo của bạn dựa trên khả năng quảng cáo sẽ mang lại lượt nhấp hoặc lượt chuyển đổi. Mỗi loại chiến lược đặt giá thầu tự động đều được thiết kế để giúp bạn đạt được một mục tiêu cụ thể cho công việc kinh doanh của mình.

  • Tính năng đặt giá thầu tự động sẽ tự động đặt giá thầu sao cho phù hợp với các mục tiêu hiệu suất của bạn nên bạn sẽ không phải thực hiện các nhiệm vụ phức tạp và phỏng đoán giá thầu nữa. Không giống như phương pháp Đặt giá thầu CPC thủ công, bạn không cần phải tự tay cập nhật giá thầu cho các nhóm quảng cáo hoặc từ khóa cụ thể.
  • Các loại chiến lược giá thầu tự động khác nhau có thể giúp bạn tăng số lượt nhấp, khả năng hiển thị trong kết quả tìm kiếm, số lượt chuyển đổi hoặc giá trị chuyển đổi.
  • Chiến lược đặt giá thầu thông minh là chiến lược đặt giá thầu tự động dựa trên lượt chuyển đổi hoặc dựa trên giá trị và sẽ đặt giá thầu duy nhất cho mỗi phiên đấu giá, dựa trên thông tin có sẵn tại thời điểm đấu giá. Thông tin này bao gồm thời gian trong ngày, quảng cáo cụ thể đang được hiển thị hoặc thiết bị, địa điểm, trình duyệt và hệ điều hành của người dùng.
  • Chiến lược giá thầu tự động học hỏi trong quá trình chạy, sử dụng thông tin về hiệu suất của một giá thầu để đặt giá thầu phù hợp trong tương lai.
  • Bạn có thể đặt chiến lược đặt giá thầu tự động ở cấp danh mục đầu tư cho nhiều chiến dịch hoặc một chiến lược giá thầu chuẩn ở cấp chiến dịch.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính