Địa chỉ IP

Số duy nhất được gán cho mỗi máy tính hoặc thiết bị khác kết nối Internet.

  • Địa chỉ Giao thức internet (IP) được Nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) chỉ định cho các thiết bị Internet. Đôi khi, ISP chỉ định cùng một địa chỉ IP cho một số lượng lớn máy tính. Kết quả là nhiều máy tính có thể có địa chỉ IP giống nhau.
  • Địa chỉ IP thường có thể được sử dụng để nhận dạng vị trí mà từ đó máy tính kết nối Internet. Khi bạn đặt nhắm mục tiêu theo vị trí cho chiến dịch quảng cáo của mình, địa chỉ IP giúp Google Ads biết khách hàng nào dường như đang sử dụng máy tính trong vùng được nhắm mục tiêu của bạn
  • Bạn có thể sử dụng Loại trừ IP để giúp ngăn quảng cáo của bạn hiển thị cho một địa chỉ IP cụ thể.

Địa chỉ IP xuất hiện như thế nào

Địa chỉ IP có thể xuất hiện ở các dạng sau:

Tên phiên bản Mẫu Mô tả
IPv4 x.x.x.x x đại diện cho dãy số từ 0 đến 255 được gọi là octet. Mỗi địa chỉ IPv4 phải chứa 3 dấu chấm và 4 octet.
IPv6 y : y : y : y : y : y : y : y y đại diện cho mục được gọi là phân đoạn và có thể là giá trị bất kỳ từ 0000 đến FFFF sử dụng các số từ 0 đến 9 và các chữ cái từ A đến F. Phải có 8 phân đoạn, mỗi phân đoạn được phân tách bằng dấu hai chấm — không phải dấu chấm.

Giới thiệu về loại trừ IP
Xem các bài viết về nhắm mục tiêu theo vị trí

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính