Lượt hiển thị: Định nghĩa

Tần suất quảng cáo của bạn xuất hiện. Một lượt hiển thị được tính mỗi khi quảng cáo của bạn xuất hiện trên một trang kết quả tìm kiếm hoặc trang web khác trên Mạng Google. Lưu ý: Nếu quảng cáo hoặc từ khóa của bạn không nhận đủ số lượt hiển thị, hãy đọc bài viết Vấn đề về lượt hiển thị dao động.

  • Mỗi lần quảng cáo của bạn xuất hiện trên Google hoặc Mạng Google, lần đó sẽ được tính là một lượt hiển thị.
  • Trong một số trường hợp, chỉ một phần quảng cáo của bạn có thể được hiển thị. Ví dụ: trong Google Maps, chúng tôi có thể chỉ hiển thị tên và vị trí doanh nghiệp của bạn hoặc chỉ hiển thị tên doanh nghiệp và dòng đầu tiên trong văn bản quảng cáo của bạn.
  • Đôi khi bạn sẽ thấy chữ viết tắt "H.thị" trong tài khoản của mình thể hiện số lượt hiển thị cho quảng cáo.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính