Thử nghiệm chiến dịch: Định nghĩa

Thử nghiệm chiến dịch cho phép bạn thử nghiệm hiệu suất của bản nháp so với hiệu suất của chiến dịch gốc. Thử nghiệm sử dụng một phần ngân sách cũng như lưu lượng truy cập của chiến dịch gốc và chạy song song với chiến dịch gốc trong một khoảng thời gian được chỉ định.

  • Sau khi tạo bản nháp, bạn có thể chuyển đổi bản nháp của mình thành thử nghiệm.
  • Khi thử nghiệm chạy, bạn có thể theo dõi và so sánh hiệu suất của thử nghiệm so với chiến dịch gốc và chọn kết thúc thử nghiệm. Khi bạn kết thúc thử nghiệm của mình, thử nghiệm sẽ ngừng chạy vào cuối ngày.
  • Đối với bất kỳ chiến dịch nhất định nào, bạn chỉ có thể có một thử nghiệm đang chạy tại một thời điểm.
  • Thử nghiệm chỉ khả dụng cho các chiến dịch trên Mạng tìm kiếm và hiển thị.

Thiết lập thử nghiệm chiến dịch
Giới thiệu về bản nháp chiến dịch và thử nghiệm

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
73067
false