Chính sách quảng cáo

Các nguyên tắc dành cho quảng cáo, từ khóa và trang web của bạn. Bạn sẽ không thể chạy những quảng cáo vi phạm chính sách của chúng tôi.

  • Truy cập vào Trung tâm chính sách Google Ads để xem lại các nguyên tắc có thể áp dụng cho bạn.
  • Chính sách quảng cáo của Google được thiết kế để nâng cao trải nghiệm tốt cho những người đang xem quảng cáo của chúng tôi, nhằm giúp bạn đạt được thành công với quảng cáo của mình, đồng thời đảm bảo rằng quảng cáo tuân thủ các điều luật hiện hành ở quốc gia mà quảng cáo hiển thị.
  • Tất cả quảng cáo sẽ trải qua quy trình phê duyệt để đảm bảo quảng cáo là an toàn và phù hợp cho người dùng. Mỗi khi bạn tạo quảng cáo mới hoặc thực hiện các thay đổi cho quảng cáo hiện tại, quảng cáo sẽ tự động được gửi để xem xét nhằm đảm bảo rằng quảng cáo tuân thủ chính sách quảng cáo của chúng tôi.
  • Những quảng cáo mà chúng tôi phát hiện là đang vi phạm các chính sách này sẽ được đánh dấu là Bị từ chối hoặc Bị tạm ngưng. Đồng thời, những quảng cáo này sẽ không thể chạy khi có trạng thái trên.

Giới thiệu về quy trình xem xét quảng cáo

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067