Ngân sách hàng ngày: Định nghĩa

Số tiền bạn đặt cho mỗi chiến dịch quảng cáo để chỉ định số tiền trung bình bạn muốn chi tiêu mỗi ngày.

Daily budget
  • Bạn đặt ngân sách hàng ngày trung bình cho mỗi chiến dịch trên Google Ads. Vào những ngày mà quảng cáo của bạn phổ biến hơn, Google Ads sẽ cho phép tăng gấp đôi ngân sách hàng ngày trung bình để bạn không bỏ lỡ các lần nhấp có giá trị.
  • Tuy nhiên, bạn không cần phải lo lắng. Nếu tính theo khoảng thời gian một tháng, bạn sẽ không bị tính phí nhiều hơn ngân sách hàng ngày trung bình nhân với số ngày trung bình trong tháng (30,4). Đối với những chiến dịch bị tạm dừng ở giữa tháng hoặc chiến dịch không chạy đủ một tháng, bạn có thể thấy sự khác biệt giữa ngân sách hàng ngày trung bình và tổng chi phí của mình.
  • Đối với các chiến dịch mà bạn thanh toán cho lượt chuyển đổi, số tiền chi tiêu hàng ngày của bạn có thể vượt quá ngân sách hàng ngày trung bình hơn 2 lần.

Cách thay đổi ngân sách hàng ngày
Giới thiệu về tùy chọn phân phối quảng cáo
Xem các bài viết khác

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố