Thanh toán tự động

Thanh toán tự động là một tùy chọn cài đặt thanh toán trong Google Ads. Khi sử dụng tùy chọn cài đặt này, trước tiên bạn sẽ tích lũy chi phí quảng cáo, sau đó các chi phí quảng cáo đó sẽ tự động được tính phí cho phương thức thanh toán chính của bạn.

Nếu sử dụng tùy chọn thanh toán tự động, chúng tôi sẽ tính chi phí quảng cáo của bạn vào ngày đầu tiên của mỗi tháng, hoặc bất cứ khi nào tài khoản của bạn đạt đến số tiền đã xác định trước (còn gọi là ngưỡng thanh toán), tùy điều kiện nào xảy ra trước.

Ngưỡng thanh toán

Đây là ngưỡng chi phí mà khi đạt đến ngưỡng này, bạn sẽ bị tính phí. Ngưỡng này sẽ bắt đầu ở một giá trị đã đặt mà bạn có thể tìm thấy trên trang Tóm tắt thanh toán và sẽ tự động tăng lên nếu chi phí của bạn đạt đến số tiền này trước khi kết thúc chu kỳ thanh toán hằng tháng.

Ngưỡng và thời hạn thanh toán vào ngày đầu tiên của tháng

  • Khi chi phí tài khoản của bạn đạt đến ngưỡng trước khi tháng đó kết thúc, ngưỡng của bạn sẽ được nâng lên. Điều này có thể xảy ra một vài lần cho đến khi tài khoản của bạn đạt đến ngưỡng cuối cùng. Số tiền của ngưỡng tùy thuộc vào tài khoản, quốc gia và đơn vị tiền tệ của bạn.
  • Số tiền bạn sẽ bị tính phí có thể hơi cao hơn ngưỡng nếu tài khoản của bạn tích lũy chi phí rất nhanh chóng. Bạn có thể bị tính phí nhiều lần trong một tháng nếu tài khoản của bạn liên tục đạt đến ngưỡng thanh toán trong thời gian đó.
  • Chúng tôi sẽ không gửi email hoặc thông báo cho bạn khi ngưỡng thanh toán được nâng lên. Tuy nhiên, bạn luôn có thể tìm thấy ngưỡng hiện tại của mình bằng cách chuyển đến trang Tóm tắt thanh toán. Để xem ngưỡng hiện tại của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ  Google Ads | [Biểu tượng] công cụ rồi chọn Cài đặt trong mục "Thanh toán". Bạn sẽ truy cập vào trang Tóm tắt, trong đó hiển thị khoản chi phí mà bạn đã tích lũy kể từ lần thanh toán cuối cùng. Hãy tìm ngưỡng thanh toán trong thanh tiến trình.

Dựa trên tần suất tính phí hằng tháng, một số khách hàng có thể tăng ngưỡng thanh toán của mình lên quá số tiền tối đa được đặt tự động thành số tiền được đề xuất cho hệ thống cao hơn. Tùy chọn cài đặt này sẽ giúp giảm số lần tính phí hằng tháng cho những người dùng đang bị tính phí nhiều lần mỗi tháng. 

Để xem liệu tùy chọn này đã được bật trong tài khoản của bạn hay chưa cũng như để thay đổi giá trị ngưỡng của bạn, hãy làm theo các bước sau: 

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ rồi chọn Tóm tắt trong mục "Thanh toán". Hệ thống sẽ chuyển bạn đến trang "Tóm tắt" để xem số dư hiện tại.
  3. Trong thanh tiến trình màu xám bên cạnh ngưỡng chi tiêu hiện tại của bạn, hãy nhấp vào Chỉnh sửa ngưỡng.
  4. Bạn sẽ chuyển đến trang “Cài đặt”. Bạn sẽ thấy giới hạn ngưỡng hiện tại trong bộ chọn “Cách bạn thanh toán” trong phần Tài khoản thanh toán
  5. Để xem và thay đổi số tiền ngưỡng được đề xuất cho tài khoản của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa chế độ cài đặt, biểu tượng bút chì.
  6. Để đặt ngưỡng thanh toán cho số tiền được đề xuất, hãy nhấp vào “Sử dụng số tiền được đề xuất” và sau đó nhấp vào Lưu
  7. Bạn cũng có thể đặt một số tiền ngưỡng thanh toán bất kỳ trong phạm vi giá trị được đề xuất. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào Lưu.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false