Giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM): Định nghĩa

Một cách để đặt giá thầu tại nơi bạn thanh toán cho mỗi nghìn lượt xem trên Mạng Hiển thị của Google.

Đặt giá thầu CPM có thể xem đảm bảo rằng bạn chỉ trả tiền khi mọi người có thể xem quảng cáo của bạn. Giá thầu CPM hiện tại sẽ được tự động chuyển đổi thành vCPM, nhưng tốt nhất bạn nên cập nhật giá thầu vì các lần hiển thị có thể xem có thể có giá trị hơn. Tìm hiểu thêm về sử dụng giá thầu CPM có thể xem.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố