Giá mỗi nhấp chuột (CPC) thực tế: Định nghĩa

Giá mỗi nhấp chuột thực tế (CPC thực tế) của bạn là số tiền cuối cùng bạn bị tính phí cho một nhấp chuột. Bạn thường bị tính phí ít hơn -- đôi khi ít hơn nhiều -- giá thầu giá mỗi nhấp chuột tối đa (CPC tối đa), là số tiền cao nhất bạn sẽ bị tính phí cho một nhấp chuột.

CPC thực tế thường thấp hơn CPC tối đa bởi vì với phiên đấu giá AdWords, số tiền cao nhất bạn sẽ trả là số tiền tối thiểu bắt buộc để giữ vị trí quảng cáo và bất kỳ định dạng quảng cáo nào được hiển thị cùng với quảng cáo của bạn, chẳng hạn như liên kết trang web. Lưu ý rằng CPC thực tế của bạn có thể vượt quá CPC tối đa nếu bạn bật CPC nâng cao hoặc nếu bạn đặt điều chỉnh giá thầu.

Cách hoạt động

Chúng tôi kết hợp chất lượng quảng cáo tại thời điểm đấu giá (bao gồm tỷ lệ nhấp dự kiến, mức độ liên quan của quảng cáo và trải nghiệm trang đích), giá thầu CPC tối đa, ngưỡng Xếp hạng quảng cáo, ngữ cảnh tìm kiếm của người đó và tác động dự kiến ​​của các tiện ích và định dạng quảng cáo khác để xác định Xếp hạng quảng cáo. Khi ước tính tác động dự kiến của các tiện ích mở rộng và định dạng quảng cáo, chúng tôi xem xét các yếu tố như mức độ liên quan, tỷ lệ nhấp dự kiến và sự nổi bật của các tiện ích mở rộng hoặc định dạng trên trang kết quả tìm kiếm. Sau đó sử dụng Xếp hạng quảng cáo của từng nhà quảng cáo để xác định nơi quảng cáo xuất hiện và loại tiện tích mở rộng nào và định dạng quảng cáo nào khác sẽ hiển thị cùng với quảng cáo (hoặc quảng cáo hay định dạng quảng cáo sẽ hoàn toàn xuất hiện).

Đối với quảng cáo trên Mạng tìm kiếm, ngưỡng Xếp hạng quảng cáo (và CPC thực tế thu được) thường cao hơn đối với quảng cáo phía trên kết quả tìm kiếm để duy trì trải nghiệm chất lượng cao và giúp đảm bảo rằng CPC thực tế phản ánh giá trị của vị trí quảng cáo nổi bật. Do đó, CPC thực tế khi bạn xuất hiện phía trên kết quả tìm kiếm thường cao hơn CPC thực tế nếu bạn xuất hiện bên dưới trong kết quả tìm kiếm, ngay cả khi không có nhà quảng cáo nào khác ngay bên dưới bạn. Mặc dù bạn có thể trả tiền nhiều hơn cho mỗi nhấp chuột, nhưng quảng cáo hàng đầu thường có tỷ lệ nhấp cao hơn và có thể cho phép bạn hiển thị một số tiện ích quảng cáo nhất định và các tính năng khác chỉ có sẵn ở vị trí quảng cáo hàng đầu. Như mọi khi, bạn sẽ không bao giờ bị tính phí nhiều hơn giá thầu CPC tối đa (trừ khi bạn đang sử dụng công cụ đặt giá thầu tự động).

Ví dụ

  • Giả sử năm nhà quảng cáo đang cạnh tranh cho tối đa bốn vị trí quảng cáo phía trên kết quả tìm kiếm trên trang kết quả tìm kiếm của Google. Giả sử Xếp hạng quảng cáo tương ứng của mỗi nhà quảng cáo là 80, 50, 30, 10 và 5.
  • Nếu giả sử Xếp hạng quảng cáo tối thiểu cần thiết để hiển thị phía trên kết quả tìm kiếm là 40, thì chỉ có hai nhà quảng cáo đầu tiên (với Xếp hạng quảng cáo là 80 và 50) vượt qua ngưỡng tối thiểu và hiển thị phía trên kết quả tìm kiếm. Nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo 80 chỉ trả tiền (Ví dụ: được làm tròn đến đơn vị có thể lập hóa đơn gần nhất, ở Hoa Kỳ là 0,01 đô la) để đánh bại nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo 50. Vì không có đối thủ cạnh tranh đủ điều kiện nào khác nên nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo 50 chỉ trả đủ để đánh bại Xếp hạng quảng cáo tối thiểu là 40.
  • Nếu Xếp hạng quảng cáo tối thiểu cần thiết để hiển thị bên dưới trong kết quả tìm kiếm là 8, thì hai trong số ba nhà quảng cáo còn lại (với Xếp hạng quảng cáo là 30 và 10) sẽ hiển thị bên dưới trong kết quả tìm kiếm. Nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo 30 sẽ xuất hiện ở vị trí đầu tiên bên dưới trong kết quả tìm kiếm và sẽ chỉ trả đủ để đánh bại nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo 10. Nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo 10 sẽ hiển thị bên dưới nhà quảng cáo đó và sẽ chỉ trả đủ để đánh bại Xếp hạng quảng cáo tối thiểu là 8. Nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo 5 không đáp ứng Xếp hạng quảng cáo tối thiểu và do đó sẽ không hiển thị.

Đối với một số quảng cáo nhất định trên Mạng hiển thị, CPC thực tế sẽ khác so với mô tả. Tìm hiểu thêm về đấu giá quảng cáo trên Mạng hiển thị.

 

Tìm hiểu thêm về đặt giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột
Hiểu vị trí quảng cáo
Xem video này để tìm hiểu thêm về CPC thực tế và Xếp hạng quảng cáo

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?