Chi phí mỗi lượt nhấp (CPC) thực tế: Định nghĩa

Chi phí mỗi lượt nhấp thực tế (CPC thực tế) là số tiền cuối cùng mà bạn phải trả cho một lượt nhấp. Thông thường, bạn sẽ bị tính phí ít hơn -- đôi khi ít hơn nhiều -- so với giá thầu chi phí mỗi lượt nhấp tối đa (CPC tối đa), là số tiền cao nhất mà bạn thường sẽ phải trả cho một lượt nhấp.

CPC thực tế thường thấp hơn CPC tối đa. Lý do là vì với phiên đấu giá Google Ads, bạn chỉ cần trả số tiền tối thiểu cần thiết để vượt qua ngưỡng Thứ hạng quảng cáo và vượt qua Thứ hạng quảng cáo của đối thủ cạnh tranh ngay bên dưới bạn. Nếu không có đối thủ cạnh tranh nào ngay bên dưới bạn (ví dụ: nếu không có đối thủ cạnh tranh nào khác ngoài bạn vượt qua ngưỡng Thứ hạng quảng cáo), thì bạn chỉ cần trả giá khởi điểm. (Hãy xem ngưỡng Thứ hạng quảng cáo để tìm hiểu thêm). Xin lưu ý rằng CPC thực tế của bạn có thể cao hơn CPC tối đa nếu bạn bật chiến lược CPC Nâng cao hoặc đặt một mức điều chỉnh giá thầu.

Cách hoạt động

Chúng tôi kết hợp chất lượng quảng cáo tại thời điểm đấu giá (bao gồm tỷ lệ nhấp dự kiến, mức độ liên quan của quảng cáo và trải nghiệm trang đích), giá thầu CPC tối đa, ngưỡng Thứ hạng quảng cáo, tính cạnh tranh của phiên đấu giá, ngữ cảnh tìm kiếm của người dùng và mức độ tác động dự kiến của phần mở rộng cũng như định dạng quảng cáo khác để xác định Thứ hạng quảng cáo. Khi ước tính mức độ tác động dự kiến của phần mở rộng và định dạng quảng cáo, chúng tôi sẽ xem xét các yếu tố như mức độ liên quan, tỷ lệ nhấp dự kiến và sự nổi bật của phần mở rộng hoặc định dạng trên trang kết quả tìm kiếm. Sau đó, chúng tôi sẽ sử dụng Thứ hạng quảng cáo của từng nhà quảng cáo để xác định vị trí quảng cáo xuất hiện cũng như loại phần mở rộng và định dạng quảng cáo khác sẽ xuất hiện cùng với quảng cáo (hoặc liệu quảng cáo hay định dạng quảng cáo đó có xuất hiện hay không).

Đối với quảng cáo trên Mạng Tìm kiếm, ngưỡng Thứ hạng quảng cáo (và CPC thực tế thu được) đối với quảng cáo phía trên kết quả tìm kiếm thường cao hơn nhằm duy trì trải nghiệm chất lượng cao và giúp đảm bảo rằng CPC thực tế phản ánh giá trị của vị trí quảng cáo nổi bật. Do đó, CPC thực tế khi bạn xuất hiện phía trên kết quả tìm kiếm thường cao hơn CPC thực tế khi bạn xuất hiện bên dưới kết quả tìm kiếm, ngay cả khi không có nhà quảng cáo nào khác ở ngay bên dưới bạn. Mặc dù bạn có thể phải trả nhiều tiền hơn cho mỗi lượt nhấp, nhưng những quảng cáo ở trên cùng thường có tỷ lệ nhấp cao hơn và có thể cho phép bạn hiển thị một số phần mở rộng quảng cáo nhất định cũng như các tính năng khác chỉ dành cho vị trí quảng cáo trên cùng. Như thường lệ, bạn sẽ không bao giờ bị tính phí nhiều hơn giá thầu CPC tối đa (trừ khi bạn đang sử dụng các công cụ đặt giá thầu tự động).

Ngoài ra, xin lưu ý rằng tính cạnh tranh của phiên đấu giá quảng cáo có thể ảnh hưởng đến chi phí mỗi lượt nhấp thực tế của bạn. Nếu hai quảng cáo cạnh tranh cho cùng một vị trí có thứ hạng quảng cáo giống nhau, thì các quảng cáo sẽ có cơ hội như nhau để giành được vị trí đó. Nhưng nếu sự khác biệt về thứ hạng quảng cáo giữa hai nhà quảng cáo tăng lên, thì quảng cáo có thứ hạng cao hơn sẽ có khả năng giành chiến thắng hơn, nhưng cũng có thể trả chi phí mỗi lượt nhấp cao hơn. Phương pháp đặt giá động này cũng áp dụng cho mỗi vị trí quảng cáo dưới trang kết quả tìm kiếm. Theo cách này, chi phí mỗi lượt nhấp thực tế của bạn không chỉ chịu ảnh hưởng từ những đối thủ ngay dưới bạn mà bởi cả từ những đối tượng dưới những đối tượng đó. 

Ví dụ:

Dưới đây là một ví dụ đơn giản về cách hoạt động của Thứ hạng quảng cáo và CPC thực tế. Ví dụ này không giải thích cho tất cả các yếu tố Thứ hạng quảng cáo và yếu tố về giá được thảo luận ở trên, mà nhằm mục đích cung cấp cho bạn thông tin tổng quan về các thuật toán của chúng tôi:

Giả sử năm nhà quảng cáo đang cạnh tranh cho tối đa bốn vị trí quảng cáo phía trên kết quả tìm kiếm trên trang kết quả tìm kiếm của Google. Mức Xếp hạng quảng cáo tương ứng của mỗi nhà quảng cáo là 80, 50, 30, 10 và 5.

Nếu giả sử mức Xếp hạng quảng cáo tối thiểu cần thiết để hiển thị phía trên kết quả tìm kiếm là 40, thì chỉ có hai nhà quảng cáo đầu tiên (có mức Xếp hạng quảng cáo là 80 và 50) vượt qua ngưỡng tối thiểu và hiển thị phía trên kết quả tìm kiếm. Nhà quảng cáo có mức Xếp hạng quảng cáo 80 chỉ trả tiền (Ví dụ: được làm tròn đến đơn vị có thể lập hóa đơn gần nhất, ở Hoa Kỳ là 0,01 đô la) để đánh bại nhà quảng cáo có mức Xếp hạng quảng cáo 50. Vì không có đối thủ cạnh tranh nào khác đủ điều kiện nên nhà quảng cáo có mức Xếp hạng quảng cáo 50 chỉ trả đủ để đánh bại mức Xếp hạng quảng cáo tối thiểu là 40.

Nếu mức Xếp hạng quảng cáo tối thiểu cần thiết để hiển thị bên dưới trong kết quả tìm kiếm là 8, thì hai trong số ba nhà quảng cáo còn lại (có mức Xếp hạng quảng cáo là 30 và 10) sẽ hiển thị bên dưới trong kết quả tìm kiếm. Nhà quảng cáo có mức Xếp hạng quảng cáo 30 sẽ xuất hiện ở vị trí đầu tiên bên dưới trong kết quả tìm kiếm và sẽ chỉ trả đủ để đánh bại nhà quảng cáo có mức Xếp hạng quảng cáo 10. Nhà quảng cáo có mức Xếp hạng quảng cáo 10 sẽ hiển thị bên dưới nhà quảng cáo đó và sẽ chỉ trả đủ để đánh bại mức Xếp hạng quảng cáo tối thiểu là 8. Nhà quảng cáo có Thứ hạng quảng cáo là 5 không đáp ứng điều kiện về Thứ hạng quảng cáo tối thiểu và do đó sẽ không xuất hiện.

Đối với một số quảng cáo nhất định trên Mạng Hiển thị, CPC thực tế sẽ khác so với mô tả. Hãy tìm hiểu thêm về phiên đấu giá quảng cáo trên Mạng Hiển thị.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính