Tỷ lệ xem: Định nghĩa

Tỷ lệ giữa số lượt xem có trả phí của quảng cáo dạng video so với số lượt hiển thị đủ điều kiện cho lượt xem.

Ví dụ: nếu bạn có 5 lượt xem và 1.000 lượt hiển thị, thì tỷ lệ xem của bạn sẽ là 0,5%. Dưới đây là cách tính:

CTR calculation
  • Tỷ lệ xem tương tự như tỷ lệ nhấp (CTR), nhưng thay vì đo lường số lần nhấp, tỷ lệ xem đếm số người xem quảng cáo video của bạn sau khi nhìn thấy quảng cáo trên YouTube hoặc Mạng hiển thị.
  • Bạn có thể sử dụng Tỷ lệ xem để theo dõi giá trị của chiến dịch video trên YouTube và Mạng Hiển thị.
Lưu ý: Hệ thống sẽ không tính lượt hiển thị từ các định dạng không đủ điều kiện cho lượt xem (như quảng cáo đệm hoặc quảng cáo trong luồng phát không thể bỏ qua).

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính