Tỷ lệ xem

Tỷ lệ cho thấy số lượt xem được trả tiền của quảng cáo video trên số lần hiển thị.

Ví dụ: nếu bạn có 5 lượt xem và 1000 lần hiển thị thì tỷ lệ xem của bạn sẽ là 0,5%. Dưới đây là cách tính:

CTR calculation
  • Tỷ lệ xem tương tự như tỷ lệ nhấp (CTR), nhưng thay vì đo lường số lần nhấp, tỷ lệ xem đếm số người xem quảng cáo video của bạn sau khi nhìn thấy quảng cáo trên YouTube hoặc Mạng hiển thị.
  • Bạn có thể sử dụng Tỷ lệ xem để theo dõi giá trị chiến dịch video của mình trên YouTube và Mạng hiển thị.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
73067
false