Giá thầu đầu trang ước tính: Định nghĩa

Giá thầu mà bạn có thể cần phải đặt để quảng cáo của mình xuất hiện trong số những quảng cáo ở đầu trang kết quả tìm kiếm đầu tiên.

  • Mức ước tính này ước đoán giá thầu cho mô hình chi phí mỗi lượt nhấp (CPC) mà bạn cần đặt để quảng cáo của mình xuất hiện ở đầu trang kết quả tìm kiếm đầu tiên khi một cụm từ tìm kiếm khớp chính xác với từ khoá của bạn. Quảng cáo của bạn vẫn có thể xuất hiện nếu giá thầu không bằng với giá thầu ước tính này. Tuy nhiên, quảng cáo đó sẽ có ít khả năng xuất hiện ở đầu trang kết quả tìm kiếm đầu tiên.
  • Giá thầu ước tính sẽ dựa trên Điểm chất lượng của mỗi từ khoá và sức cạnh tranh so với các nhà quảng cáo khác. Nếu giá thầu đầu trang ước tính rất cao, thì điều đó có nghĩa là Điểm chất lượng của từ khoá rất thấp và cần được cải thiện.
  • Để xem giá thầu đầu trang ước tính cho các từ khoá, hãy tìm cột "Giá thầu đầu trang ước tính" trên trang Từ khoá.
  • Giá thầu ước tính không phải là sự đảm bảo. Đôi khi, quảng cáo của bạn có thể không xuất hiện trên trang đầu tiên, ngay cả khi bạn đã đặt giá thầu bằng với giá thầu đầu trang ước tính.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính