Lượt tương tác: Định nghĩa

Hành động chính của người dùng gắn liền với một định dạng quảng cáo, chẳng hạn như lượt nhấp và lượt vuốt đối với quảng cáo dạng văn bản và quảng cáo Mua sắm, lượt xem đối với quảng cáo dạng video, cuộc gọi đối với thành phần cuộc gọi, v.v.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067