Lượt tương tác: Định nghĩa

Hành động chính của người dùng gắn liền với một định dạng quảng cáo, chẳng hạn như lượt nhấp và lượt vuốt đối với quảng cáo dạng văn bản và quảng cáo Mua sắm, lượt xem đối với quảng cáo dạng video, cuộc gọi đối với thành phần cuộc gọi, v.v.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính