Điều chỉnh giá thầu: Định nghĩa

Tăng hoặc giảm phần trăm trong giá thầu của bạn. Điều chỉnh giá thầu cho phép bạn hiển thị quảng cáo của mình thường xuyên hơn hoặc ít thường xuyên hơn dựa trên vị trí, thời điểm và cách mọi người tìm kiếm.

Bạn cũng có thể điều chỉnh giá thầu dựa trên cách quảng cáo của bạn hoạt động, giúp cải thiện lợi tức đầu tư (ROI) của bạn.

Chi tiêu của bạn cho các nhấp chuột riêng lẻ có thể khác nhau vì giá thầu tăng hoặc giảm theo các điều chỉnh mà bạn đã đặt, nhưng ngân sách hàng ngày tổng thể của bạn sẽ không thay đổi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố