Trang chuyển đổi

Một trang trên trang web của bạn mà người dùng sẽ truy cập sau khi thực hiện một hành động có giá trị, như trang xác nhận mua hàng. Tìm hiểu thêm về cách thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi cho trang web của bạn

  • Mọi người sẽ chỉ truy cập vào trang này trên trang web của bạn sau khi hoàn tất một lượt chuyển đổi, một hành động như mua hàng hoặc đăng ký mà bạn coi là có giá trị cho doanh nghiệp của mình. Ví dụ về trang chuyển đổi: trang xác nhận, trang cảm ơn khách hàng.
  • Khi bạn dùng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi, trang chuyển đổi mà bạn chọn sẽ là nơi bạn thêm thẻ chuyển đổi do Google cung cấp.
  • Bạn có thể theo dõi mọi trang chuyển đổi mình thích. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng khách hàng chỉ có thể truy cập vào trang đó sau khi thực hiện hành động mong muốn trên trang web của bạn, chẳng hạn như mua hàng hoặc đăng ký nhận bản tin.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính