Chế độ xem đang kích hoạt

Chế độ xem đang kích hoạt là công nghệ trên YouTube và một số ứng dụng dành cho thiết bị di động cũng như trang web trên Mạng hiển thị cho phép AdWords xác định xem quảng cáo của bạn có thể được xem bởi khách hàng tiềm năng không.

  • Một quảng cáo hiển thị được coi là có thể xem khi ít nhất 50% diện tích của quảng cáo hiển thị ít nhất 1 giây. Một quảng cáo video được coi là có thể xem khi ít nhất 50% diện tích của quảng cáo hiển thị trong khi video phát ít nhất 2 giây. 
    • Lưu ý: Đối với quảng cáo hiển thị lớn có kích thước là 242.500 pixel trở lên, quảng cáo được tính là có thể xem khi ít nhất 30% diện tích của quảng cáo hiển thị ít nhất 1 giây.
  • Trang web bật Chế độ xem đang kích hoạt cho phép bạn sử dụng giá thầu CPM có thể xem cho chiến dịch hiển thị để đặt giá thầu khác nhau cho số lần hiển thị trên trang web nơi quảng cáo xuất hiện ở vị trí có thể xem.
  • Bạn có thể thấy cụm từ này trong các tên cột nhất định cho báo cáo video và Mạng hiển thị của bạn, ví dụ như "Chi phí có thể đo lường", "Số lần hiển thị có thể đo lường" hoặc "Tỷ lệ có thể xem".
  • Chỉ số Chế độ xem đang kích hoạt tuân theo các tiêu chuẩn của ngành đối với khả năng xem của quảng cáo trực tuyến.
  • Lưu ý: Chế độ xem đang kích hoạt có thể cho bạn biết thời điểm quảng cáo có thể xem nhưng không thể đảm bảo rằng người dùng có đang nhìn vào màn hình tại thời điểm đó hay không.

Liên kết có liên quan

Tìm hiểu chỉ số báo cáo về khả năng xem và Chế độ xem đang kích hoạt

Đặt giá thầu trên số lần hiển thị có thể xem sử dụng CPM có thể xem
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false