Chế độ xem đang kích hoạt

Chế độ xem đang kích hoạt là một công nghệ trên YouTube và một số ứng dụng cũng như trang web trên Mạng Hiển thị. Nó cho phép Google Ads xác định xem khách hàng tiềm năng có thể xem quảng cáo của bạn hay không. Bạn có thể dùng chỉ số Chế độ xem đang kích hoạt cho các chiến dịch Video và Hiển thị để hiểu rõ hơn về tần suất quảng cáo của bạn xuất hiện ở một vị trí mà mọi người có thể xem trên trang web, thiết bị hoặc ứng dụng.

Chỉ số Chế độ xem đang kích hoạt tuân thủ các tiêu chuẩn ngành hiện hành để đo lường khả năng xem của quảng cáo trực tuyến. Theo nguyên tắc của Hội đồng xếp hạng truyền thông, các tiêu chuẩn để đo lường khả năng xem của quảng cáo như sau:

  • Một quảng cáo hiển thị được tính là có thể xem khi ít nhất 50% diện tích của quảng cáo đó xuất hiện trên màn hình trong ít nhất 1 giây.
    • Đối với quảng cáo hiển thị lớn có kích thước 242.500 pixel trở lên, quảng cáo được tính là có thể xem khi ít nhất 30% diện tích của quảng cáo đó xuất hiện trong ít nhất 1 giây.
  • Một quảng cáo dạng video được tính là có thể xem khi ít nhất 50% diện tích của quảng cáo xuất hiện trên màn hình trong ít nhất 2 giây khi video đang phát.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false