Liên kết sâu

 

Một loại URL đích trong quảng cáo đưa mọi người đến trang cụ thể trong ứng dụng.

  • Đối với quảng cáo trên web, bạn có thể sử dụng URL đích đơn giản, chẳng hạn như www.example.com, để đưa mọi người đến trang đích trên trang web của bạn. Để đưa mọi người trực tiếp đến trang sản phẩm trên trang web đó, bạn có thể sử dụng URL khác có thêm một số thông tin: www.example.com/product_1234. Đối với ứng dụng dành cho thiết bị di động, các URL này được gọi là liên kết sâu.
  • Đối với URL đích trong quảng cáo tương tác với ứng dụng, bạn có thể sử dụng liên kết chỉ mở ứng dụng của bạn, hoặc liên kết sâu sẽ đưa mọi người trực tiếp đến màn hình cụ thể trong ứng dụng. Thông số theo dõi được phép đối với các liên kết này.
  • Liên kết sâu không tự động thiết lập khi bạn tạo ứng dụng và các liên kết này hoạt động khác nhau trên iOS và Android. Đối với chiến dịch tương tác với ứng dụng trên Mạng tìm kiếm, chúng tôi tạo URI ứng dụng bằng cách sử dụng liên kết sâu để quảng cáo của bạn tương thích với Google Tìm kiếm.

 

 

Cách liên kết sâu xuất hiện

Liên kết sâu thường được tạo thành từ 2 phần: lược đồmáy chủ và đường dẫn. URI ứng dụng, là các liên kết sâu được định dạng lại, bao gồm phần thứ ba: ID gói ứng dụng. URL của bạn cũng có thể bao gồm thông số theo dõi.

  • ID gói ứng dụng là mã nhận diện duy nhất cho ứng dụng của bạn. Nhiều nhà phát triển tạo ID gói bằng cách sử dụng tên miền internet của ứng dụng đảo ngược lại. Ví dụ: ứng dụng do Google xuất bản bắt đầu bằng "com.google".
  • Lược đồ là một phần của liên kết xác định ứng dụng nào cần mở. Đối với ứng dụng của bạn, bạn có thể sử dụng "http" hoặc lược đồ tùy chỉnh có thể bắt đầu bằng tên ứng dụng hoặc tên trang web.
  • Máy chủ và đường dẫn xác định vị trí duy nhất trong ứng dụng nơi nội dung của bạn tồn tại. Đối với ứng dụng của bạn, bạn sẽ chỉ định nơi mọi người sẽ chuyển đến khi họ nhấp vào quảng cáo của bạn, hoặc điều gì sẽ xảy ra khi ứng dụng của bạn mở.
  Liên kết sâu URI ứng dụng
Định nghĩa Liên kết sâu xác định vị trí trong ứng dụng tương ứng với nội dung bạn muốn hiển thị. URI ứng dụng là định dạng của liên kết sâu giúp tích hợp ứng dụng của bạn với Google Tìm kiếm. Bạn sẽ thấy định dạng này khi chỉnh sửa quảng cáo của mình.
Định dạng {scheme}://{host_path} android-app://{package_id}/{scheme}/{host_path}
Ví dụ: exampleapp://productid_1234 android-app://com.example.android/exampleapp/productid_1234

Tìm hiểu thêm về cách hoạt động của quảng cáo tương tác với ứng dụng
Tìm hiểu thêm về cách thiết lập liên kết sâu trên trang web dành cho nhà phát triển của chúng tôi.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính