Hành động chuyển đổi: Định nghĩa

Một hành động cụ thể của khách hàng mà bạn đã xác định là có giá trị cho doanh nghiệp của mình, chẳng hạn như mua hàng trực tuyến hoặc cuộc gọi điện thoại. Việc theo dõi các hành động chuyển đổi cho phép bạn biết quảng cáo của mình dẫn đến các hành động có giá trị đó như thế nào.

  • Hành động chuyển đổi khả dụng cho một số nguồn chuyển đổi, bao gồm cả hành động trên trang web, cuộc gọi, lượt tải xuống ứng dụng và hành động trong ứng dụng (chẳng hạn như lượt mua hàng trong ứng dụng).
  • Nếu bạn muốn theo dõi nhiều hành động trong cùng một loại hành động chuyển đổi, chẳng hạn như đăng ký bản tin và gửi biểu mẫu khách hàng tiềm năng trên trang web của mình, bạn có thể tạo nhiều hành động chuyển đổi.
  • Các lần xảy ra hành động chuyển đổi được báo cáo dưới dạng chuyển đổi.

Giới thiệu về theo dõi chuyển đổi
Thiết lập theo dõi chuyển đổi

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố