Lượt nhấp không hợp lệ: Định nghĩa

Những lượt nhấp vào quảng cáo không xuất phát từ mối quan tâm thực sự của người dùng, bao gồm cả lưu lượng truy cập trái phép do cố ý và lượt nhấp trùng lặp hoặc lượt nhấp không chủ ý.

Google sử dụng phương pháp đa lớp để bảo vệ nhà quảng cáo khỏi lưu lượng truy cập không hợp lệ. Tìm hiểu thêm qua bài viết Giới thiệu về lưu lượng truy cập không hợp lệCách quản lý lưu lượng truy cập không hợp lệ.

Dưới đây là một vài ví dụ về những lượt nhấp mà Google có thể coi là không hợp lệ:

  • Các lượt nhấp thủ công nhằm mục đích tăng chi phí quảng cáo hoặc tăng lợi nhuận cho chủ sở hữu trang web lưu trữ quảng cáo của bạn
  • Những lượt nhấp bằng công cụ nhấp tự động, rô-bốt hoặc các phần mềm lừa đảo khác
  • Những lượt nhấp không chủ ý và không có giá trị đối với nhà quảng cáo, chẳng hạn như lượt nhấp thứ hai trong một lần nhấp đúp

Nếu lo ngại về lượt nhấp không hợp lệ vào quảng cáo của mình, bạn có thể tự giải quyết vấn đề này. Tìm hiểu về Cách khắc phục vấn đề về lượt nhấp không hợp lệ.

Lưu ý: Trong một số ít trường hợp, một lượt nhấp có thể bị coi là không hợp lệ và bị xoá, nhưng lượt chuyển đổi mà lượt nhấp đó tạo ra có thể không bị như vậy. Điều này có thể khiến số lượt chuyển đổi cao hơn so với số lượt nhấp trong một số ít trường hợp.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính