Lượt nhấp không hợp lệ: Định nghĩa

Những lượt nhấp vào quảng cáo mà Google coi là không hợp lệ, chẳng hạn như lượt nhấp không cố ý hoặc lượt nhấp từ phần mềm độc hại.

Mỗi lượt nhấp vào quảng cáo đều được hệ thống của chúng tôi kiểm tra. Ngoài ra, Google còn có hệ thống tinh vi để nhận dạng những lượt nhấp và lượt hiển thị không hợp lệ, đồng thời xóa những lượt nhấp và lượt hiển thị đó khỏi dữ liệu tài khoản của bạn. Khi phát hiện lượt nhấp không hợp lệ, hệ thống sẽ tự động lọc những lượt nhấp đó ra khỏi báo cáo của bạn và bạn sẽ không bị tính phí cho những lượt nhấp đó. Nếu chúng tôi nhận thấy các nhấp chuột không hợp lệ không được phát hiện tự động, bạn có thể đủ điều kiện để nhận được một khoản tín dụng cho các nhấp chuột đó. Các khoản tín dụng này được gọi là mức điều chỉnh "hoạt động không hợp lệ".

Dưới đây là một số ví dụ về những lượt nhấp mà Google coi là không hợp lệ:

  • Những lượt nhấp thủ công nhằm tăng chi phí quảng cáo hoặc tăng lợi nhuận cho chủ sở hữu trang web lưu trữ quảng cáo của bạn
  • Những lượt nhấp bằng công cụ tự động, robot hoặc các phần mềm đánh lừa khác
  • Những lượt nhấp không liên quan và không tạo ra giá trị cho nhà quảng cáo (như lượt nhấp thứ hai trong một cú nhấp đúp chuột)
Lưu ý: Trong một số ít trường hợp, một lượt nhấp có thể bị coi là không hợp lệ và đã bị xóa, nhưng lượt chuyển đổi mà lượt nhấp đó tạo ra có thể không bị như vậy. Điều này có thể khiến số lượt chuyển đổi cao hơn so với số lượt nhấp trong một số ít trường hợp.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
73067
false