Lượt nhấp: Định nghĩa

Khi có người nhấp vào quảng cáo của bạn (chẳng hạn như nhấp vào dòng tiêu đề hoặc số điện thoại màu xanh lam trên một quảng cáo dạng văn bản), Google Ads sẽ tính hành động đó là một lượt nhấp.

  • Một lượt nhấp được tính ngay cả khi người đó không truy cập vào trang web của bạn (có thể là do trang web đó tạm thời không truy cập được). Kết quả là bạn có thể thấy sự chênh lệch giữa số lượt nhấp vào quảng cáo và số lượt truy cập vào trang web. Đối với YouTube trên màn hình TV, số lượt nhấp được báo cáo là của những hành động được thực hiện trên nút gọi hành động (CTA) trên TV, chứ không phải của những hành động được thực hiện trên thông báo tiếp theo.
  • Số lượt nhấp có thể giúp bạn biết được mức độ hấp dẫn của quảng cáo đối với những người nhìn thấy quảng cáo đó. Những quảng cáo phù hợp, được nhắm mục tiêu cụ thể có nhiều khả năng nhận được lượt nhấp hơn.
  • Trong số liệu thống kê tài khoản, bạn sẽ thấy tỷ lệ nhấp (CTR) cho biết số người dùng đã nhấp vào quảng cáo của bạn sau khi nhìn thấy quảng cáo đó. Chỉ số này có thể giúp bạn đánh giá mức độ hấp dẫn của quảng cáo, cũng như mức độ liên quan chặt chẽ giữa quảng cáo với các từ khoá và chế độ cài đặt nhắm mục tiêu khác.
  • Lưu ý rằng CTR tốt có liên quan đến những gì bạn đang quảng cáo và trên mạng nào. Để tăng số lượt nhấp và tỷ lệ nhấp (CTR), bạn hãy bắt đầu bằng cách tạo văn bản quảng cáo hấp dẫn cùng với các từ khóa phù hợp, để giúp quảng cáo có mức độ liên quan cao và sức hút lớn đối với khách hàng của bạn.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính