Thời lượng chuyển đổi: Định nghĩa

Số ngày mà một lượt chuyển đổi được ghi lại sau một lượt tương tác với quảng cáo (chẳng hạn như một lượt nhấp vào quảng cáo hoặc lượt xem video).

  • Nếu bạn chọn 30 ngày thì các lượt chuyển đổi xảy ra trong vòng 30 ngày sau một lượt tương tác với quảng cáo sẽ được theo dõi.
  • Thời lượng chuyển đổi ngắn hơn sẽ giảm số lượt chuyển đổi mà tài khoản của bạn ghi lại cho hành động chuyển đổi này. Để đặt hoặc thay đổi thời lượng chuyển đổi, hãy xem bài viết Giới thiệu về thời lượng chuyển đổi.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false