Thời lượng chuyển đổi: Định nghĩa

Số ngày sau khi nhấp chuột mà trong khoảng thời gian đó chuyển đổi sẽ được ghi lại.

  • Nếu bạn chọn 30 ngày, thì chuyển đổi sẽ xảy ra trong vòng 30 ngày sau khi nhấp chuột được theo dõi.
  • Thời lượng chuyển đổi ngắn hơn sẽ giảm số lượng chuyển đổi tài khoản của bạn ghi lại cho hành động chuyển đổi này. Để đặt hoặc thay đổi thời lượng chuyển đổi, hãy xem bài viết Giới thiệu về thời lượng chuyển đổi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố