Báo cáo cụm từ tìm kiếm: Định nghĩa

Danh sách những cụm từ mà rất nhiều người dùng đã tìm kiếm trước khi nhìn thấy quảng cáo của bạn. Hãy sử dụng báo cáo này để điều chỉnh các từ khóa của bạn sao cho chỉ những nội dung tìm kiếm phù hợp mới kích hoạt quảng cáo của bạn hiển thị.

  • Báo cáo này thể hiện tất cả những cụm từ tìm kiếm đã kích hoạt quảng cáo của bạn hiển thị.
  • Tùy thuộc vào tùy chọn so khớp từ khóa, cụm từ tìm kiếm được liệt kê có thể khác với danh sách từ khóa của bạn. Sử dụng báo cáo để tìm các cụm từ thành công mà bạn có thể thêm vào danh sách từ khóa của mình. Nếu quảng cáo của bạn đã được kích hoạt bởi những nội dung tìm kiếm ít có liên quan, thì hãy thêm các cụm từ đó làm từ khóa phủ định.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính