Báo cáo cụm từ tìm kiếm: Định nghĩa

Danh sách cụm từ tìm kiếm mà mọi người đã sử dụng trước khi xem quảng cáo của bạn và nhấp vào quảng cáo đó. Sử dụng báo cáo này để tinh chỉnh từ khóa của bạn để chỉ những tìm kiếm đúng mới làm cho quảng cáo của bạn hiển thị.

  • Báo cáo này hiển thị mọi truy vấn tìm kiếm đã làm cho quảng cáo của bạn được hiển thị và được nhấp vào.
  • Tùy thuộc vào tùy chọn đối sánh từ khóa, cụm từ tìm kiếm được liệt kê có thể khác với danh sách từ khóa của bạn. Sử dụng báo cáo để tìm các cụm từ thành công mà bạn có thể thêm vào danh sách từ khóa của mình. Nếu quảng cáo của bạn đã được kích hoạt bởi những tìm kiếm ít có liên quan, hãy thêm các cụm từ đó làm từ khóa phủ định.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố