Tỷ lệ nhấp (CTR): Định nghĩa

Tỷ lệ thể hiện tần suất những người thấy quảng cáo của bạn và đã nhấp vào quảng cáo đó. Tỷ lệ nhấp (CTR) có thể được dùng để đánh giá hiệu suất hoạt động của các từ khóa và quảng cáo, cũng như trang thông tin miễn phí về sản phẩm.

  • CTR là số lượt nhấp mà quảng cáo nhận được chia cho số lượt mà quảng cáo hiển thị: số lượt nhấp ÷ số lượt hiển thị = CTR. Ví dụ: nếu bạn đã có 5 lượt nhấp và 100 lượt hiển thị thì CTR của bạn sẽ là 5%.
  • Mỗi quảng cáo, trang thông tin và từ khóa có CTR riêng mà bạn có thể thấy trong tài khoản của mình.
  • CTR cao là chỉ báo tốt rằng người dùng nhận thấy quảng cáo và trang thông tin của bạn hữu ích và phù hợp. CTR cũng đóng góp vào CTR dự kiến của từ khóa – một thành phần của Thứ hạng quảng cáo. Lưu ý: CTR tốt có liên quan đến nội dung bạn đang quảng cáo và trên mạng nào.
  • Bạn có thể dùng CTR để đánh giá những quảng cáo, trang thông tin và từ khóa nào hoạt động tốt và cần được cải thiện. Từ khóa, quảng cáo và trang thông tin của bạn càng có liên quan với nhau và càng có liên quan đến doanh nghiệp của bạn, thì càng có nhiều khả năng người dùng sẽ nhấp vào quảng cáo hoặc trang thông tin của bạn sau khi họ tìm kiếm theo cụm từ khóa của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false