Trạng thái chiến dịch: Định nghĩa

Trạng thái cho chiến dịch quảng cáo của bạn mô tả liệu quảng cáo của chiến dịch có thể chạy ngay bây giờ hay không.

 • Với mỗi chiến dịch quảng cáo, bạn sẽ thấy thông tin về trạng thái hiện tại của chiến dịch được liệt kê trong cột "Trạng thái" của trang Chiến dịch.
 • Trạng thái của chiến dịch sẽ ảnh hưởng đến tất cả nhóm quảng cáo và quảng cáo trong chiến dịch. Ví dụ: khi bạn tạm dừng một chiến dịch, tất cả quảng cáo trong chiến dịch đó sẽ ngừng chạy.
 • Dưới đây là các trạng thái chiến dịch mà bạn có thể thấy:
  • Đủ điều kiện. Chiến dịch đang hoạt động và có thể phân phát quảng cáo.
  • Đủ điều kiện (có giới hạn). Chiến dịch đang hoạt động, nhưng chỉ thỉnh thoảng phân phát quảng cáo do bị ràng buộc ngân sách.
  • Không đủ điều kiện. Chiến dịch không hoạt động vì không có nhóm quảng cáo, tất cả các nhóm quảng cáo bị tạm dừng/bị xóa, tất cả quảng cáo bị tạm dừng/bị xóa hoặc tất cả từ khóa bị tạm dừng/bị xóa.
  • Bị tạm dừng. Chiến dịch và các quảng cáo của chiến dịch không chạy vì bạn đã tạm dừng chiến dịch. Bạn có thể tiếp tục chiến dịch bất cứ khi nào bạn muốn chạy quảng cáo của chiến dịch.
  • Đã loại bỏ. Chiến dịch và các quảng cáo của chiến dịch không chạy vì bạn đã xóa vĩnh viễn chiến dịch. Nếu bạn chỉ muốn tắt một chiến dịch, không xóa chiến dịch này. Hãy tạm dừng chiến dịch thay vì xóa.
  • Đã kết thúc. Vì ngày kết thúc của chiến dịch đã trôi qua nên quảng cáo của chiến dịch đó không còn chạy nữa. Bạn có thể thay đổi ngày kết thúc bất kỳ lúc nào.
  • Đang chờ xử lý. Chiến dịch có ngày bắt đầu trong tương lai, do đó, các quảng cáo của chiến dịch chưa bắt đầu chạy. Bạn có thể thay đổi ngày bắt đầu bất kỳ lúc nào trước khi đến ngày bắt đầu đó.
  • Bị giới hạn bởi ngân sách. Chiến dịch đang hoạt động và có thể hiển thị quảng cáo, nhưng không thường xuyên như chiến dịch có thể do bị ràng buộc bởi ngân sách. Bạn có thể di chuột qua bong bóng bên cạnh trạng thái này để xem ngân sách được đề xuất của mình.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính