เกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

คุณเพิ่มการกำหนดกลุ่มเป้าหมายลงในกลุ่มโฆษณาและเข้าถึงผู้ใช้ตามคุณสมบัติ ความสนใจ พฤติกรรม สิ่งที่ตั้งใจค้นคว้าอยู่ หรือวิธีโต้ตอบกับธุรกิจของคุณได้ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญโดยการเข้าถึงผู้ที่เรียกดูเว็บไซต์ ใช้แอป หรือดูวิดีโอ อ่านนโยบายการโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล (ก่อนหน้านี้เรียกว่าการโฆษณาตามความสนใจ) เพื่อช่วยปรับปรุงประสบการณ์ให้กับทั้งผู้ใช้และผู้ลงโฆษณา

วิธีการทำงานของการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

สำหรับแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์ กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มคนที่มีความสนใจ ความตั้งใจ และข้อมูลประชากรแบบเฉพาะเจาะจงตามที่ Google ประเมินไว้ คุณเลือกเพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้แคมเปญหรือกลุ่มโฆษณาได้จากหมวดหมู่ที่หลากหลาย เช่น ผู้ชื่นชอบกีฬาและการท่องเที่ยว ผู้ที่กำลังหาซื้อรถยนต์ หรือผู้ที่เคยเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปเท่านั้น Google Ads จะแสดงโฆษณาต่อผู้ที่มีแนวโน้มอยู่ในหมวดหมู่ที่เลือก

ระบบอาจใช้ข้อมูลที่ใช้สร้างกลุ่มเป้าหมาย (เช่น ประวัติการเข้าชมหน้าเว็บ การค้นหา Google ในอดีต) เพื่อปรับปรุงการเสนอราคาและการกำหนดเป้าหมายของแคมเปญสำหรับกลุ่มเป้าหมาย

ดูตารางด้านล่างเพื่อดูคำอธิบายโดยย่อของกลุ่มเป้าหมายประเภทต่างๆ ที่ใช้กับการกำหนดเป้าหมายในแคมเปญ

ประเภทแคมเปญ ประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ดิสเพลย์
 • ผู้สนใจ กลุ่มความสนใจที่กำหนดเอง: เข้าถึงผู้ใช้ตามสิ่งที่ชื่นชอบเป็นพิเศษ พฤติกรรม และความสนใจของคนกลุ่มนี้
 • ข้อมูลประชากรโดยละเอียด: เข้าถึงผู้ใช้ตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชีวิตในระยะยาว
 • เหตุการณ์สำคัญในชีวิต: เข้าถึงผู้ใช้ในช่วงเหตุการณ์สำคัญในชีวิต
 • ความตั้งใจที่กำหนดเองและผู้ที่มีแผนจะซื้อ: เข้าถึงผู้ใช้ตามความตั้งใจในการซื้อล่าสุด
 • รีมาร์เก็ตติ้ง: เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เคยโต้ตอบกับธุรกิจของคุณ
 • การจับคู่ข้อมูลลูกค้า: เข้าถึงลูกค้าที่มีอยู่ตามข้อมูล CRM
 • กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน: เข้าถึงผู้ใช้ใหม่ที่มีความสนใจคล้ายคลึงกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณหรือลูกค้าเดิม
 • อ่านเพิ่มเติมได้ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะเจาะ
ค้นหา
 • ผู้สนใจ: เข้าถึงผู้ใช้ตามสิ่งที่ชื่นชอบเป็นพิเศษ พฤติกรรม และความสนใจของคนกลุ่มนี้
 • ข้อมูลประชากรโดยละเอียด: เข้าถึงผู้ใช้ตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชีวิตในระยะยาว
 • ผู้ที่มีแผนจะซื้อ: เข้าถึงผู้ใช้ตามความตั้งใจในการซื้อล่าสุด
 • รีมาร์เก็ตติ้ง: เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เคยโต้ตอบกับธุรกิจของคุณ
 • การจับคู่ข้อมูลลูกค้า: เข้าถึงลูกค้าที่มีอยู่ตามข้อมูล CRM
 • กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน: เข้าถึงผู้ใช้ใหม่ที่มีความสนใจคล้ายคลึงกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณหรือลูกค้าเดิม
วิดีโอ
 • ผู้สนใจ กลุ่มความสนใจที่กำหนดเอง: เข้าถึงผู้ใช้ตามสิ่งที่ชื่นชอบเป็นพิเศษ พฤติกรรม และความสนใจของคนกลุ่มนี้
 • ข้อมูลประชากรโดยละเอียด: เข้าถึงผู้ใช้ตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชีวิตในระยะยาว
 • ความตั้งใจที่กำหนดเองและผู้ที่มีแผนจะซื้อ: เข้าถึงผู้ใช้ตามความตั้งใจในการซื้อล่าสุด
 • รีมาร์เก็ตติ้ง: เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เคยโต้ตอบกับธุรกิจของคุณ
 • การจับคู่ข้อมูลลูกค้า: เข้าถึงลูกค้าที่มีอยู่ตามข้อมูล CRM
 • กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน: เข้าถึงผู้ใช้ใหม่ที่มีความสนใจคล้ายคลึงกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณหรือลูกค้าเดิม
โรงแรม
 • รีมาร์เก็ตติ้ง: เข้าถึงผู้ใช้ที่เคยโต้ตอบกับธุรกิจของคุณ (ผู้เข้าชมเว็บไซต์ กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน ชุดค่าผสมที่กำหนดเอง และรายชื่อลูกค้า)

ตัวเลือกต่างๆ ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อระบุความสนใจ ความต้องการ พฤติกรรม และเป้าหมายของกลุ่มเป้าหมายแล้ว คุณจะกำหนดกลุ่มเป้าหมายสำหรับแคมเปญหรือกลุ่มโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงได้ คุณสร้างกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายแบบรวม หรือเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ Google Ads กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าได้


กลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มความสนใจ

คุณใช้กลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มความสนใจเพื่อเข้าถึงผู้คนโดยอิงตามลักษณะการใช้ชีวิต สิ่งที่ชื่นชอบเป็นพิเศษ และพฤติกรรมของพวกเขาได้ กลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มความสนใจได้แสดงความชื่นชอบที่สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด ผู้ลงโฆษณาจึงเข้าถึงผู้ที่สำคัญกับผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอพิเศษของตนมากที่สุดได้

ขณะนี้ผู้ลงโฆษณาทั้งหมดของ Google เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มความสนใจได้ในแคมเปญในเครือข่ายการค้นหา ในเครือข่ายดิสเพลย์ และแคมเปญวิดีโอ รวมทั้ง Gmail และ Display & Video 360

ลองดูรายการหมวดหมู่ผู้สนใจที่ผ่านการดูแลจัดการแล้วโดยดาวน์โหลดไฟล์ CSV นี้

กลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มความสนใจที่กำหนดเอง

สำหรับกลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มความสนใจที่กำหนดเอง ผู้ลงโฆษณาจะกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะกับแบรนด์ของตนได้มากกว่ากลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในลักษณะที่กว้างกว่าอย่างผู้ชมโทรทัศน์ กลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มความสนใจที่กำหนดเองสร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลต่อไปนี้รวมกัน
 • ความสนใจที่ป้อนเป็นวลีคีย์เวิร์ด
 • URL สำหรับสร้างหมวดหมู่ความสนใจโดยอิงจากเนื้อหาของเว็บไซต์
 • ประเภทของสถานที่ที่ผู้คนสนใจ หรือลักษณะการชีวิตและความสนใจของกลุ่มนี้
 • แอปที่ลูกค้าที่คุณต้องการอาจสนใจ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าโฆษณาจะแสดงในแอปที่คุณระบุ แต่จะแสดงต่อผู้ใช้ที่มีแอปที่คล้ายกันในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตัวอย่างเช่น หากคุณเข้าสู่ Google Fit แล้ว Google Ads จะค้นหาผู้ใช้ที่มีแอปที่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย

เช่น แทนที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มความสนใจที่เป็นแฟนกีฬา บริษัทขายรองเท้าวิ่งอาจต้องการเข้าถึงนักวิ่งมาราธอนตัวยงมากกว่า กลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มความสนใจที่กำหนดเองช่วยให้บริษัทรองเท้ากำหนดกลุ่มเป้าหมายนี้ได้ละเอียดยิ่งขึ้นด้วยวิธีต่อไปนี้

 • ป้อนความสนใจ เช่น "การวิ่ง 5K ในซานฟรานซิสโก" "นักไตรกีฬา" หรือ "นักวิ่งทางไกล"
 • ใช้ URL ของเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิ่ง ตารางการฝึกฝน โภชนาการสำหรับนักวิ่งมาราธอน และหัวข้ออื่นๆ เกี่ยวกับมาราธอน
 • ป้อนสถานที่ที่นักวิ่งมาราธอนตัวยงอาจสนใจ เช่น ฟิตเนส ร้านอุปกรณ์กีฬา และซูเปอร์มาร์เก็ตขายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
 • ป้อนแอปในหมวดหมู่สุขภาพและการออกกำลังกายที่นักวิ่งมาราธอนตัวยงอาจสนใจ เช่น Google Fit
การเพิ่มสถานที่จะจำกัดกลุ่มเป้าหมายให้เข้ากันได้กับแคมเปญวิดีโอใน YouTube เท่านั้น
เหตุการณ์สำคัญในชีวิต
มีส่วนร่วมกับผู้ชมบน YouTube, Gmail และเครือข่ายดิสเพลย์ในเหตุการณ์สำคัญในชีวิต เช่น จบปริญญา ย้ายบ้าน หรือแต่งงาน เมื่อทราบว่าช่วงเวลาเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อใด คุณก็ปรับแต่งการโฆษณาเพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้ที่เหมาะสมด้วยข้อความที่เหมาะสม
เหตุการณ์สำคัญในชีวิตอาจเกิดขึ้นไม่บ่อยนักเช่นเดียวกับเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ และอาจส่งผลให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับผู้สนใจ แต่เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญในชีวิตอาจเชื่อมโยงกับการตัดสินใจซื้อที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆ หลายครั้ง จึงทำให้กลุ่มเป้าหมายมีขนาดใหญ่กว่าหมวดหมู่กลุ่มเป้าหมายที่มีแผนจะซื้อซึ่งมักจะมีการตัดสินใจซื้อเพียงครั้งเดียว ตัวอย่างเช่น ผู้ที่กำลังจะย้ายบ้านมีแนวโน้มที่จะซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ ใช้บริการย้ายบ้าน การจำนองบ้าน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการย้ายบ้านในช่วงหลายเดือนที่กำลังย้าย
กลุ่มเป้าหมายที่มีแผนจะซื้อ
เลือกจากกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เพื่อหาลูกค้าที่มีแผนจะซื้อ ซึ่งกำลังศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์และพิจารณาซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการแบบเดียวกับที่คุณนำเสนออย่างจริงจัง
กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อผู้ลงโฆษณาซึ่งมุ่งเน้นการได้รับ Conversion จากผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้ซื้อ กลุ่มเป้าหมายที่มีแผนจะซื้อจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพรีมาร์เก็ตติ้งและเข้าถึงผู้บริโภคที่ใกล้จะทำการซื้อได้
โปรดดาวน์โหลดรายการกลุ่มเป้าหมายที่มีแผนจะซื้อที่เราจัดเตรียมไว้ได้จากไฟล์ CSV นี้

กลุ่มเป้าหมายตามความตั้งใจที่กำหนดเอง

กลุ่มเป้าหมายตามความตั้งใจที่กำหนดเองจะใช้กับแคมเปญในเครือข่ายการค้นหาไม่ได้

ความตั้งใจที่กำหนดเอง: ดิสเพลย์

กลุ่มเป้าหมายตามความตั้งใจที่กำหนดเองช่วยให้คุณกำหนดและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะกับแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์ได้ คุณใช้กลุ่มเป้าหมายตามความตั้งใจที่กำหนดเองนี้เพื่อแบ่งกลุ่มโฆษณาในหน้าแนวตั้งหรือหน้า Landing Page แบบเฉพาะเจาะจงได้ คุณจะใช้กลุ่มที่สร้างอัตโนมัติหรือกำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณเองโดยการป้อนคีย์เวิร์ดสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีแผนจะซื้อ, URL และแอปที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าเป้าหมายกำลังค้นคว้าข้อมูลในเว็บไซต์และแอปต่างๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายตามความตั้งใจที่กำหนดเอง

ขณะนี้กลุ่มเป้าหมายใหม่ที่สร้างอัตโนมัติมีให้บริการในภาษาอังกฤษ เยอรมัน ญี่ปุ่น สเปน รัสเซีย โปรตุเกส ฝรั่งเศส และอิตาลี โปรดกลับมาดูข้อมูลอัปเดตในภายหลัง เราจะเพิ่มการรองรับภาษาใหม่อยู่เรื่อยๆ

ความตั้งใจที่กำหนดเอง: แคมเปญ YouTube

กลุ่มเป้าหมายตามความตั้งใจที่กำหนดเองช่วยให้คุณเข้าถึงลูกค้าใหม่ได้ใน YouTube ตามคำที่พวกเขาใช้เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ Google.co.th คุณเลือกคีย์เวิร์ดที่กลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการน่าจะใช้ในการค้นหามากที่สุดได้ตั้งแต่ 300 ถึง 500 คำ มุ่งเน้นที่คีย์เวิร์ดทั่วไปเพื่อเข้าถึงผู้คนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น หากคุณเป็นเจ้าของร้านขายสินค้ากีฬา คุณอาจต้องการเลือกคีย์เวิร์ดกว้างๆ เช่น "รองเท้าบาสเกตบอล" แทนคีย์เวิร์ดที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น "รองเท้าบาสเกตบอลหุ้มข้อสูงสีน้ำเงินลดราคา"

เมื่อป้อนคีย์เวิร์ด เครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ดจะช่วยให้คุณได้รับค่าประมาณการเสนอราคาที่แนะนำ ดูความถี่ที่มีการค้นหาคีย์เวิร์ดนั้น และดูว่าปริมาณการค้นหาคีย์เวิร์ดเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเมื่อเวลาผ่านไป ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ด

หากลงโฆษณากับพาร์ทเนอร์วิดีโอของ Google ผู้ที่มีความสนใจหรือความตั้งใจในการซื้อซึ่งมีความสัมพันธ์กับข้อความค้นหาของคุณจะเห็นโฆษณาของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์วิดีโอของ Google

คีย์เวิร์ดตามกลุ่มเป้าหมาย

ขณะนี้กลุ่มเป้าหมายตามความตั้งใจที่กำหนดเองเป็นการใช้คีย์เวิร์ดตามกลุ่มเป้าหมายวิธีใหม่ คุณจึงอาจเห็นข้อผิดพลาด "ไม่มีการแสดงโฆษณา" เมื่อใช้ตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายทั้งคู่ในกลุ่มโฆษณาเดียวกัน ปัญหานี้แก้ไขได้เฉพาะในประสบการณ์การใช้งานแบบใหม่ของ Google Ads
 1. คลิกแคมเปญหรือประเภทแคมเปญในแผงการนำทางด้านซ้าย
 2. คลิกคีย์เวิร์ดในเมนูหน้าเว็บ
 3. นำคีย์เวิร์ดตามกลุ่มเป้าหมายออก
  • หากต้องการเข้าถึงผู้ใช้ที่สนใจคีย์เวิร์ดเหล่านี้ ให้สร้างกลุ่มเป้าหมายตามความตั้งใจที่กำหนดเองใหม่ซึ่งใช้คีย์เวิร์ดเหล่านี้และเพิ่มลงในกลุ่มโฆษณา

รีมาร์เก็ตติ้ง

คุณยังเข้าถึงผู้ที่เคยมีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ซึ่งรวมถึงผู้ที่เคยเข้าชมเว็บไซต์ แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ วิดีโอ หรือลูกค้าที่เคยให้ข้อมูลติดต่อกับคุณไว้ได้อีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรีมาร์เก็ตติ้ง

ข้อมูลประชากรโดยละเอียด

ข้อมูลประชากรโดยละเอียดช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มประชากรในวงกว้างที่มีคุณสมบัติร่วมกันได้ เช่น นักศึกษาวิทยาลัย เจ้าของบ้าน หรือผู้ปกครองมือใหม่ โปรดดาวน์โหลดรายการข้อมูลประชากรโดยละเอียดที่เราจัดเตรียมไว้ได้จากไฟล์ CSV นี้

การจับคู่ข้อมูลลูกค้า

การจับคู่ข้อมูลลูกค้าช่วยให้คุณใช้ข้อมูลออนไลน์และออฟไลน์ในการเข้าถึงและดึงดูดให้ลูกค้ากลับมามีส่วนร่วมอีกครั้งผ่าน Search, Shopping, Gmail, YouTube และเครือข่ายดิสเพลย์ เมื่อใช้ข้อมูลที่ลูกค้าแชร์กับคุณ การจับคู่ข้อมูลลูกค้าจะกำหนดเป้าหมายโฆษณาไปยังลูกค้าเหล่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับคู่ข้อมูลลูกค้า

กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน

กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันช่วยให้คุณค้นหากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ได้โดยไม่ต้องคาดเดา ด้วยการค้นหาลูกค้าใหม่ที่คล้ายกับลูกค้าที่คุณมีอยู่ให้โดยอัตโนมัติ Google Ads ใช้แมชชีนเลิร์นนิงในการอัปเดตรายการกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันแบบเรียลไทม์เพื่อเปรียบเที่ยบผู้ใช้ใหม่กับรายการรีมาร์เก็ตติ้งของคุณ การใช้การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันช่วยให้คุณแสดงโฆษณาต่อผู้คนที่มีลักษณะคล้ายกับผู้ที่อยู่ในรายการรีมาร์เก็ตติ้งที่มีอยู่และรายการการจับคู่ข้อมูลลูกค้า ระบบจะยกเว้นรายการดั้งเดิมออกจากรายการกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันโดยอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน

เกี่ยวกับการหาลูกค้าใหม่แบบไดนามิก

การหาลูกค้าใหม่แบบไดนามิกเป็นวิธีหนึ่งในการขยายประสิทธิภาพของรีมาร์เก็ตติ้งแบบไดนามิกที่ใช้ฟีดเพื่อเข้าถึงผู้ใช้ใหม่ๆ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้การหาลูกค้าใหม่แบบไดนามิกเพื่อการได้ผู้ใช้ใหม่ ซึ่งแตกต่างจากรีมาร์เก็ตติ้งแบบไดนามิกที่มุ่งเน้นในเรื่องการใช้คุณค่าจากลูกค้าที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความแตกต่างนี้เองทำให้การหาลูกค้าใหม่แบบไดนามิกเป็นวิธีที่ดีกว่า หากคุณเป็นผู้ลงโฆษณารายใหม่หรือหากคุณกำลังทำการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างจากข้อมูลจากบุคคลที่หนึ่งของตนเอง (รวมทั้งรายการรีมาร์เก็ตติ้ง)

วิธีการทำงาน

การหาลูกค้าใหม่แบบไดนามิกใช้แมชชีนเลิร์นนิงเพื่อคาดการณ์ว่าผู้มีโอกาสเป็นผู้ซื้อมองหารายการฟีดใดอยู่ โดยการหาลูกค้าใหม่แบบไดนามิกจะใช้พฤติกรรมผู้ใช้และประสิทธิภาพฟีดที่ผ่านมาเพื่อคาดการณ์ว่าผู้ใช้ใหม่รายใดมีแนวโน้มสูงที่จะดำเนินการกับรายการในฟีดได้ดี เมื่อระบบพบความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างรายการฟีดกับความตั้งใจของผู้ใช้แล้ว ระบบจะรวมความตั้งใจที่เป็นไปได้นั้นเข้ากับข้อมูลที่อิงตามข้อมูลประชากร เช่น อายุและเพศ เพื่อจับคู่ความตั้งใจของผู้ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในฟีด ผลิตภัณฑ์ในฟีดได้รับการประเมินและเลือกโดยยึดตามประสิทธิภาพ ความเกี่ยวข้อง และปัจจัยอื่นๆ เพื่อพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ใดมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะนำไปสู่ Conversion

แนะนำให้ใช้แคมเปญสมาร์ทดิสเพลย์สำหรับแคมเปญการหาลูกค้าใหม่แบบไดนามิก เนื่องจากจะรวมผู้ใช้รีมาร์เก็ตติ้งแบบไดนามิกเข้ากับผู้มีโอกาสเป็นผู้ใช้ได้อย่างง่ายดายสำหรับการตั้งค่าช่องทางแบบเต็มรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่าง

สมมติว่าคุณเป็นผู้ให้บริการโรงแรมแห่งหนึ่ง และลูกค้าต้องการพักผ่อนในปารีส ลูกค้ารายนี้กำลังค้นหาหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับปารีส เช่น ตัวเลือกสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ร้านอาหาร โรงแรม และเที่ยวบิน เนื่องจากคุณได้เปิดใช้การหาลูกค้าใหม่แบบไดนามิกแล้ว ส่วนใหม่ทุกๆ ส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการเดินทางของผู้ใช้รายนี้ซึ่งบ่งบอกถึงความตั้งใจในการเดินทางไปยังปารีสจะช่วยให้ระบบของ Google ทราบว่าการแสดงโรงแรมในแบบของชาวปารีสให้กับลูกค้ารายนี้ได้เห็นมีแนวโน้มสูงที่จะนำไปสู่โฆษณาในรูปแบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ใช้รายนี้อาจมีแนวโน้มมากขึ้นที่จะทำ Conversion จากโฆษณานี้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว