Всичко за насочването по аудитория

Ще забележите следните подобрения в Google Ads, чиято цел е да получите изчерпателен и консолидиран изглед на аудиториите си и да се опрости оптимизирането и управлението им:

 • Ново отчитане за аудиториите
  Подробните отчети за демографските данни, сегментите и изключванията за аудиториите вече са обединени на едно място, в раздела „Аудитории“ в навигационното меню вляво на страницата. Също така можете лесно да управлявате аудиториите си от тази страница с отчет. Научете повече за отчитането за аудиториите
 • Нови термини
  В отчета за аудиторията и в Google Ads използваме нови термини. Например „типове аудитории“ (включват подобни, персонализирани и пазарни аудитории и такива по афинитет) вече се наричат „сегменти от аудиторията“, а „ремаркетинг“ вече се нарича „Ваши данни“. Научете повече за актуализациите на термините и фразите за аудитории

Можете да добавите насочване по сегменти от аудиторията към рекламни групи и да достигате до хора според това кои са те, какви са интересите и навиците им, какво търсят активно или как са взаимодействали с бизнеса Ви. Насочването по сегменти от аудиторията може да увеличи ефективността на кампанията Ви, като достигате до хора, които сърфират в уебсайтове, използват приложения или гледат видеоклипове. Прочетете правилата за персонализирано рекламиране (наричано преди „рекламиране въз основа на интереси“), за да подобрите практическата работа както на потребителите, така и на рекламодателите.

При влизането в сила на правилата App Tracking Transparency (ATT) на Apple сегментите от данни (особено тези за уебсайтове, приложения и автоматично създаваните) и списъците от „Списъци с клиенти“ може да бъдат засегнати по отношение на трафик за iOS 14 (включително относно използването на тези списъци за изключвания). При кампании, популяризиращи цели с уеб базирани реализации – особено такива, използващи „Списъци с клиенти“ и останалите Ви сегменти от данни – също може да се получат колебания в ефективността. През това време ще разширяваме моделираните реализации, така че да обхващат по-голям обем трафик за iOS 14.

Как функционира насочването по аудитория

За кампании в дисплейната мрежа, кампании в мрежата за търсене, видеокампании и кампании за хотели аудиториите са съставени от сегменти или групи от хора с конкретни интереси, намерения и демографска информация, както са определени от Google. Когато добавяте аудитория към кампания или рекламна група, можете да избирате измежду разнообразни сегменти. Например тези сегменти биха могли да включват фенове на спорта и пътешествията, хора, търсещи да си купят кола, или конкретни хора, които са посетили уебсайта или приложението Ви. Google Ads ще показва рекламите на хора, които вероятно попадат в избраните категории.

Потребителите се разпределят в категории аудитории за насочване в уебсайтове и приложения на трети страни въз основа главно на активността им в уебсайтове и приложения на трети страни. Потребителите се разпределят в категории аудитории за насочване в продуктите на Google въз основа главно на активността им в тези продукти.

Забележка: Данните, използвани за генериране на сегменти от аудиторията (например историята на посещенията на страници, предишни търсения с Google), може да се използват за подобряване на оферирането и насочването на кампаниите Ви за аудитории.

В таблицата по-долу са посочени кратки описания на различните типове сегменти от аудиторията, които да използвате за насочване в кампаниите си.

Тип на кампанията Типове сегменти от аудиторията

Пример за дисплейна графична реклама

Дисплейна мрежа

 • Афинитет: Достигайте до потребители на базата на нещата, които ги вълнуват, както и на навиците и интересите им.
 • Персонализирани сегменти: В зависимост от целта на кампанията Ви достигайте до потребители на базата на нещата, които ги вълнуват, както и на навиците и интересите им. Също така достигайте до потребители на базата на скорошното им намерение за покупка. Можете да научите повече за персонализираните сегменти.
 • Подробни демографски данни: Достигайте до потребители на базата на дългосрочни житейски факти.
 • Житейски събития: Достигайте до потребители, когато се намират във важни моменти от живота си.
 • Пазарна аудитория: Достигайте до потребители на базата на скорошното им намерение за покупка.
 • Вашите сегменти от данни: Достигайте до потребители, които са взаимодействали с бизнеса Ви.
  • Посетители на уебсайта и приложението: Достигайте до хора, които са посетили уебсайта и/или приложенията Ви.
  • „Списъци с клиенти“: Достигайте до съществуващи клиенти на базата на данните си за Управление на връзките с клиенти.
  • Подобни сегменти: Достигайте до нови потребители с подобни интереси на тези на посетителите на уебсайта Ви или на съществуващите Ви клиенти.
  • Научете повече, като прочетете „Достигане до подходящата аудитория в точния момент“.

Примерна текстова реклама в мрежата за търсене

Търсене

 • Афинитет: Достигайте до потребители на базата на нещата, които ги вълнуват, както и на навиците и интересите им.
 • Подробни демографски данни: Достигайте до потребители на базата на дългосрочни житейски факти.
 • Пазарна аудитория: Достигайте до потребители на базата на скорошното им намерение за покупка.
 • Вашите сегменти от данни: Достигайте до потребители, които са взаимодействали с бизнеса Ви.
  • Посетители на уебсайта и приложението: Достигайте до хора, които са посетили уебсайта и/или приложенията Ви.
  • „Списъци с клиенти“: Достигайте до съществуващи клиенти на базата на данните си за Управление на връзките с клиенти.
  • Подобни сегменти: Достигайте до нови потребители с подобни интереси на тези на посетителите на уебсайта Ви или на съществуващите Ви клиенти.

Примерна видеореклама

Видеоклип

 • Афинитет: Достигайте до потребители на базата на нещата, които ги вълнуват, както и на навиците и интересите им.
 • Персонализирани сегменти: В зависимост от целта на кампанията Ви достигайте до потребители на базата на нещата, които ги вълнуват, както и на навиците и интересите им. Също така достигайте до потребители на базата на скорошното им намерение за покупка.
 • Подробни демографски данни: Достигайте до потребители на базата на дългосрочни житейски факти.
 • Пазарна аудитория: Достигайте до потребители на базата на скорошното им намерение за покупка.
 • Вашите сегменти от данни: Достигайте до потребители, които са взаимодействали с бизнеса Ви.
  • Посетители на уебсайта и приложението: Достигайте до хора, които са посетили уебсайта и/или приложенията Ви.
  • „Списъци с клиенти“: Достигайте до съществуващи клиенти на базата на данните си за Управление на връзките с клиенти.
  • Подобни сегменти: Достигайте до нови потребители с подобни интереси на тези на посетителите на уебсайта Ви или на съществуващите Ви клиенти.

Hotel ads example

Хотел

 • Вашите данни: Достигайте до хора, които вече са взаимодействали с бизнеса Ви (посетители на уебсайта, подобни аудитории, персонализирана комбинация и клиентски сегменти).

Различни опции за насочване по аудитория

След като сте установили интересите, нуждите, поведението и целите на аудиторията си, можете да дефинирате коя да бъде тя за конкретна кампания или рекламна група. Можете да изберете сегменти, които са предварително конфигурирани от Google Ads.

Сегменти по афинитет

Със сегментите по афинитет можете да достигате до хората въз основа на холистични данни за техния начин на живот, увлечения и навици. Хората в сегмента по афинитет са показали сериозно увлечение по дадена тема, което Ви дава възможност да достигате с продуктите и предложенията си до най-важните хора.

Понастоящем всички рекламодатели в Google имат достъп до сегменти по афинитет в кампании в мрежата за търсене, дисплейната мрежа и видеокампании, както и в Gmail и Display & Video 360.

Можете да намерите подбран сегмент с категории по афинитет, като изтеглите следния файл: CSV.
Житейски събития

Ангажирайте зрителите в YouTube, Gmail и дисплейната мрежа при важни събития от живота им, като например дипломиране, преместване в нов дом или сключване на брак. Като разберете кога се случват тези моменти, можете да приспособите рекламирането си така, че да достигате до правилните потребители с правилните послания.

Също както други особено важни събития, житейските събития са редки, в резултат на което може да обхващат по-малък сегмент в сравнение с афинитетите. Тъй като обаче житейските събития може да съответстват на много свързани решения за покупки, сегментът често е по-голям от сегмента на планиращите покупка, който съответства само на едно решение за покупка. Ако например на някого му предстои да се премести в нов дом, той вероятно ще търси да закупи нови мебели, услуги по преместване, сключване на договор за ипотека и други неща, свързани със смяна на дома, в месеците около събитието.

Сегменти на планиращи покупка

Изберете измежду тези сегменти, за да намерите клиенти, които са на пазара, което означава, че проучват продукти и активно обмислят покупка на услуга или продукт като Вашите.

Сегментите на планиращите покупка са предназначени за рекламодатели, целящи да получат реализации от клиенти, които е най-вероятно да извършат покупка. Тези сегменти могат да достигнат до потребители, които са по-близо до извършване на покупка.

Можете да намерите подбран сегмент със сегменти на планиращите покупка, като изтеглите следния CSV файл.

Персонализирани сегменти

Персонализираните сегменти Ви дават възможност да решите как искате да достигнете до идеалния си сегмент, като въведете ключови думи, URL адреси и приложения.

Можете да настроите персонализиран сегмент в кампаниите си в дисплейната мрежа и в Gmail, кампаниите за откриване и видеокампаниите, като включите конкретни ключови думи, URL адреси и приложения, свързани с продукта или услугата Ви. След това Google Ads ще показва реклами на хората, които вероятно биха се интересували от тези ключови думи, в страници, приложения и видеоклипове.

Като прави извод от целите на кампанията и стратегията Ви за офериране, системата ще интерпретира всички тези сигнали и ще избере сегмент, съсредоточен върху едно от следните:

 • Обхват
 • Обмисляне на покупка
 • Ефективност

Например вместо да достига до сегмента по афинитет „Почитатели на спорта“, фирма за обувки за бягане може да иска да достигне до страстни бегачи в маратон. С персонализиран сегмент фирмата за обувки може да дефинира този сегмент, като:

 • въведе интереси, като „5K в Сан Франциско“, „състезател по триатлон“ или „бегач на дълги разстояния“;
 • използва URL адреси на уебсайтове със съдържание за бягане, тренировъчни графици, подходящи хранителни диети и други теми, свързани с маратон;
 • въведе приложения.
Автоматично създадени сегменти по персонализирано намерение (Дисплейна мрежа)

Автоматично създадените сегменти по персонализирано намерение Ви дават възможност да определяте и достигате до идеалния сегмент за кампаниите си в дисплейната мрежа. Можете да използвате сегмент по персонализирано намерение, за да насочвате към конкретен сектор или целева страница.

Засега автоматично създадените сегменти са налице на английски, испански, италиански, немски, португалски, руски, френски и японски език. Проверете отново за актуализации. С времето ще бъдат добавяни нови езици.

Сегменти от данни (наричани преди „ремаркетинг“)

Можете да достигате и до хора, които вече са се ангажирали с продуктите и услугите на компанията Ви, включително предишни посетители на уебсайт, мобилно приложение, видеоклипове или такива, които са Ви предоставили информация за връзка. Научете повече за сегментите си от данни. Сегментите Ви от данни включват:

 • Хора, които са посетили уебсайта или приложенията Ви.
 • Клиенти, които са споделили информация с Вас. Тези онлайн и офлайн данни могат да Ви помогнат да достигате и ангажирате повторно клиентите си в Търсене, Пазаруване, Gmail, YouTube и дисплейната мрежа.
 • Хора, които споделят подобни интереси с клиентите Ви. Google Ads сравнява новите потребители с предоставените от Вас данни и клиентски сегменти и автоматично актуализира подобни сегменти за уместност. За да избегнете припокриване, първоначалният Ви сегмент се изключва автоматично от подобния сегмент. Научете повече за подобните сегменти
Подробни демографски данни

Демографските данни обикновено се отнасят за възраст, пол и родителски статус, но сегментите с подробни демографски данни са широки сегменти от населението, които имат общи характеристики. Сегментите с подробни демографски данни включват студенти, собственици на жилища или млади родители. Можете да намерите подбран сегмент с подробни демографски данни, като изтеглите следния CSV файл.

Забележка: Понастоящем персонализираните сегменти и сегментите, създадени от данните Ви, не се поддържат за видеокампании за целева честота.

Как работи оферирането за сегменти с няколко кампании

Ако имате няколко кампании, насочени към един и същ трафик, търгът ще избере тази с най-висока ефективна оферта.

Пример

Да предположим, че кампания А и кампания Б са насочени към един и същ модел обувки в населено място на потребителя.

Кампания А има основна оферта от 2 лв., с офертен множител 100% за сегмент от аудиторията, а кампания Б има основна оферта от 5 лв. без множител. Кампания Б ще спечели импресията, въпреки че няма коригиране на офертите за сегменти.

Всичко за динамичното търсене на вероятни клиенти

Динамичното търсене на вероятни клиенти е начин да разширите влиянието на динамичния си ремаркетинг въз основа на емисии, за да достигнете до нови потребители с високоефективните си продукти. За разлика от динамичния ремаркетинг, който цели да извлече максимална стойност от съществуващите Ви клиенти, динамичното търсене на вероятни клиенти се използва за придобиване на нови потребители. Тази разлика превръща динамичното търсене на вероятни клиенти в предпочитания метод, ако сте нов рекламодател или ако насочвате по аудитория, която се различава от данните Ви от първи страни (включително списъците Ви за ремаркетинг).

Начин на работа

Динамичното търсене на вероятни клиенти използва машинно обучение, за да предвиди кои елементи в емисията търсят вероятните купувачи. Като използва ефективността на емисията за минали периоди, динамичното търсене на вероятни клиенти предвижда кои нови потребители е най-вероятно да имат висока ефективност за елементите в емисията Ви. След като системата намери статистически значими връзки между елементите в емисията и намеренията на потребителите, съчетава възможните намерения с информация въз основа на демографски данни, като възраст и пол, за да свърже намеренията на потребителите с подходящ продукт в емисията Ви. Продуктите в емисията Ви се оценяват и избират въз основа на фактори като ефективност, уместност и други, за да се определи кои от тях е най-вероятно да доведат до реализации.

Интелигентните кампании в дисплейната мрежа се препоръчват за кампании с динамично търсене на вероятни клиенти, тъй като могат лесно да комбинират потребители от динамичния ремаркетинг с такива от търсенето на вероятни клиенти и за ефективна настройка на цялата фуния.

Пример

Представете си, че сте доставчик на хотелски услуги и клиент иска да отиде на ваканция в Париж. Клиентът проучва разнообразни теми за Париж, като културни забележителности, ресторанти, хотели и самолетни полети. Тъй като сте активирали динамичното търсене на вероятни клиенти, всяка нова информация от пътя на клиента, която показва намерението му да посети Париж, помага на системите на Google да разберат, че ако покажат хотелите Ви в Париж на този клиент, има по-голяма вероятност това да доведе до уместна, оказваща помощ реклама, от която потребителят е по-вероятно да извърши реализация.

Всичко за целевата честота

От втората половина на 2022 г. можете да използвате „Целева честота“ като решение за оптимизиране за оформяне на обхвата Ви и стимулиране на по-висока степен на показване на рекламите в YouTube в кампаниите Ви за информираност за марката. Това е опростен начин да стимулирате по-висока степен на показване на рекламите, за да постигнете целите си за честота.

Кампаниите с целева честота правят положително насочване, за да показват реклами въз основа на определена от рекламодателя седмична целева честота на възможно най-много потребители. Предполага се, че изграждането на честотата е най-важната цел за Вас. Тя показва първите рекламни импресии на възможно най-много потребители, съответстващи на критериите на кампанията Ви. След като на потребителите се покаже първата импресия, те автоматично отговарят на условията за останалите честоти за период от 7 дни дори ако потребителският им профил се промени или им се показват импресии извън посочените теми и/или динамични групирания. Това повишава информираността за марката сред целевата аудитория. Научете повече за целевата честота

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false
false
false