Om kolonner i statistikktabellen

Kolonnene i statistikktabellene dine inneholder en rekke opplysninger om kontoen din. Kolonnene du kan velge mellom, avhenger av hvilken statistikktabell du har åpnet. Du kan velge hvilke kolonner du vil se, og endre rekkefølgen på dem og lagre dem i akkurat den rekkefølgen du vil ha. På denne måten kan du ha alle dataene som er viktigst for deg, lett tilgjengelig i statistikktabellen din.

I denne artikkelen får du en oversikt over vanlige kolonner og kolonner som bare er tilgjengelige når du ser på et bestemt datasett.

Tips

Du kan sammenligne resultater for flere datoperioder og se disse resultatene i kolonnene i statistikktabellen din. Finn ut hvordan du sammenligner resultatene fra to tidsperioder.

Generelle kolonner

Enkelte kolonner er oppført på nesten alle sidene i Google Ads-kontoen din.

Anbefalte kolonner

Google Ads kan noen ganger anbefale kolonner å legge til i statistikktabeller basert på innstillingene til kampanjen din. Disse kolonnene er valgt basert på forskjellige faktorer, som for eksempel konverteringer, innstillinger for målretting, budstrategi med mer. Du kan legge til og fjerne anbefalte kolonner som du vil, eller du kan velge bort hele funksjonen for kampanjen. Hvis du vil finne ut mer, kan du se Legg til eller fjern kolonner i statistikktabeller.
Status-kolonnen

«Status»-kolonnen på «Kampanjer»- og «Annonsegrupper»-siden inneholder informasjon om den nåværende statusen for enkeltkampanjer eller -annonsegrupper, og om de er satt på pause, fjernet, begrenset av budsjettet eller har en annen status.

 • I «Status»-kolonnen på «Annonser og utvidelser»-siden kan du se om annonsen din kjøres eller ikke. Hvis den ikke kjøres, kan se om den er satt på pause, er fjernet eller ikke er godkjent.
 • På Søkeord-siden kan du se om de ulike søkeordene er kvalifisert for å utløse annonser, eller om kampanjen eller annonsen de tilhører, er satt på pause, fjernet, ikke godkjent eller har en annen status.

Få mer informasjon om statuser kampanjer, annonsegrupper, annonser og søkeord kan ha.

Resultatkolonner

 Når du ser på statistikktabellen din, kan det hende du ser følgende resultatkolonner som standard:

 • Klikk: Når noen klikker på annonsen din, for eksempel den blå overskriften i en tekstannonse, telles dette som et klikk.
 • Visninger: En visning telles hver gang annonsen din vises på en søkeresultatside eller et annet nettsted i Google-nettverket. «Visninger» forkortes som «Visn.».
 • CTR: Dette er et forholdstall som viser hvor ofte folk som ser annonsen din, ender opp med å klikke på den. CTR er en god indikator på hvor godt søkeordene og annonsene dine fungerer.
 • Gj.sn. CPC: Dette er beløpet du betaler for annonsene dine, delt på det samlede antallet klikk. 
 • Gj.sn. CPM: Dette er det gjennomsnittlige beløpet du er blitt belastet per 1000 visninger av annonsen din (hvis du bruker CPM-budgivning).
 • Kostnad: Dette er de samlede utgiftene for alle interaksjoner, for eksempel klikk for tekstannonser og avspillinger for videoannonser.

Kolonner med resultater for ulike kampanjer

Når du ser på ulike kampanjetyper samtidig, dukker det opp noen ekstra rapporteringskolonner: «Interaksjoner», «Interaksj.frekv» og «Gjennomsnittlig kostnad». I disse kolonnene finner du de viktigste beregningene som er relevante for hver kampanjetype. Her får du raskt oversikt over i hvilken grad annonsene tilfredsstiller annonseringsmålene dine. I «Interaksjoner»-kolonnen finner du for eksempel antallet klikk i en søkekampanje og antallet videoavspillinger i en videokampanje. Finn ut mer om interaksjoner.

Konverteringskolonner

Hvis du har konfigurert konverteringssporing på nettstedet ditt, finner du informasjon om konverteringsresultatene dine i disse kolonnene. Hold markøren over spørsmålstegnet Spørsmålstegn øverst i hver kolonne for å se en definisjon.

Attribusjonskolonner

Med disse kolonnene kan du danne deg et tydeligere bilde av hvilken rolle søkeordene dine spiller for søk på Google.no som fører til konverteringer. Ofte krediteres bare det siste klikket før en konvertering fordi det er dette klikket som direkte fører til salget, brukeranskaffelsen eller registreringen du prøver å oppnå. I tillegg kan kundene ha benyttet seg av hjelpesøkeord på veien frem mot konverteringen. Med data om assisterte konverteringer fra attribusjonsrapportene får du bedre oversikt over hvor mye hvert individuelle søkeord bidrar til konverteringene. Du må ha konfigurert konverteringssporing på nettstedet ditt for at du skal kunne se data om assisterte konverteringer, akkurat som tilfellet er med Konverteringer-kolonnen.

Attributtkolonner

Når du ser på statistikktabellen din, kan det hende du ser følgende attributtkolonner som standard:
 • Type budstrategi: Navnet på budstrategien som brukes for å administrere budene for søkeordene, annonsegruppene eller kampanjene dine. Hvis du for eksempel bruker manuell CPC-budgivning for en kampanje, står det «CPC» i denne kolonnen. Hvis du bruker automatisk budgivning for en kampanje, står det «Automatisk» i denne kolonnen. Det kan også stå «(utvidet)» i kolonnen. Dette betyr at Google Ads justerer det maksimale CPC-budet ditt for at du skal nå målet ditt, som for eksempel å oppnå så mange konverteringer som mulig.
 • Budstrategi: Dette er den automatiske budstrategien for porteføljen, og her administreres budene for søkeordene, annonsegruppene eller kampanjene dine. I denne kolonnen ser du navnet du har angitt for den fleksible budstrategien. Hvis du ikke bruker en fleksibel budstrategi, ser du en bindestrek (-).

Kolonner for anropsdetaljer

Disse kolonnene inneholder rapportering om anrop fra annonser med Google-viderekoblingsnumre på datamaskiner, nettbrett og avanserte mobilenheter. Du finner disse kolonnene på «Annonsegrupper»- og «Kampanjer»-sidene. Finn ut hva slags statistikk som er tilgjengelig i kolonnene for anropsdetaljer.

Kolonner for meldingsdetaljer

I disse kolonnene kan du se detaljert rapporteringsinformasjon om meldingene som genereres når det blir vist annonser med en meldingsutvidelse og et Google-viderekoblingsnummer. Du kan finne disse kolonnene på Annonsegrupper-, Kampanjer-, Annonser- og Søkeord-siden. Se hvilke statistikker som er tilgjengelige, og finn ut mer Om meldingsrapportering.

Kolonner som bare vises på enkelte sider

Noen kolonner er bare oppført på visse sider i Google Ads-kontoen. I disse kolonnene finner du følgende informasjon om resultatene dine:

Prosentvis aktiv (bare i Shopping-kampanjer)

I «Prosentvis aktiv»-kolonnen ser du antallet aktive produkter i en produktgruppe delt på antallet innsendte produkter for den aktuelle produktgruppen. Ved hjelp av denne kolonnen kan du få oversikt over hvordan produktdataene og kampanjeinnstillingene påvirker resultatene for produktgruppen.

Hva betyr dette?

Et produkt må oppfylle disse kravene for å være aktivt:

 • Produktet er godkjent i Merchant Center-kontoen din.
 • Produktet er aktivt. Produktets kampanje og annonsegruppe er slått på, og den tilhørende produktgruppen er ikke ekskludert.

 

Hvis et produkt ikke er aktivt, er det ikke tilgjengelig for visning, og du kan miste trafikk.

Eksempel

Hvis en produktgruppe er angitt som «Ekskludert», er 0 % av produktene aktive. Dette betyr at ingen av produktene kan vises.

Feilsøking

Du kan bruke «Produktstatus»-kolonnen på «Produkter»-siden for å finne ut hvorfor et enkeltprodukt er inaktivt. Her er informasjon om noen av de vanligste årsakene og hva du kan gjøre.

 • Produktet ditt er ikke godkjent i Merchant Center-kontoen din. Produkter som ikke er godkjent, er ikke tilgjengelige i Shopping-kampanjen din. Hvis du vil sjekke statusen til et produkt for å finne ut hvorfor det ikke er godkjent, kan du gjøre det på følgende steder:

 • Produktet er godkjent, men inaktivt. Det kan være flere årsaker til dette. Kampanjen eller annonsegruppen kan ha blitt satt på pause eller fjernet. Maks. CPC-verdien for produktgruppen kan være «Ekskludert».
Prosentvis godkjent (bare i Shopping-kampanjer)

I «Prosentvis godkjent»-kolonnen ser du antallet godkjente produkter i en produktgruppe delt på antallet innsendte produkter for den aktuelle produktgruppen. Ved hjelp av denne kolonnen kan du få oversikt over hvordan produktdataene påvirker resultatene for produktgruppen.

Hva betyr dette?

Et produkt må godkjennes i Merchant Center-kontoen din før det kan bli godkjent. Et godkjent produkt overholder retningslinjene våre og oppfyller kravene til datakvalitet.

Hvis et produkt ikke er godkjent, er det ikke tilgjengelig for visning, og du kan miste trafikk.

Eksempel

Hvis en produktgruppe har 80 innsendte produkter og 60 er godkjent, er 75 % av produktene godkjent. Dette betyr at 25 % av produktene ikke kan vises.

Feilsøking

Det er flere grunner til at du kan ha produkter som ikke har blitt godkjent. Hvis du vil sjekke statusen til et produkt for å finne ut hvorfor det ikke er godkjent, kan du gjøre det på følgende steder:

Prosentvis klar for visning (bare i Shopping-kampanjer)

«Prosentvis klar for visning» er antallet produkter i en produktgruppe som er klare for visning, delt på antallet innsendte produkter for den aktuelle produktgruppen. Ved hjelp av denne kolonnen kan du få oversikt over hvordan produktdataene og kampanjeinnstillingene påvirker resultatene for produktgruppen.

Hva betyr dette?

Et produkt må oppfylle disse kravene for å være klart for visning:

 • Produktet er godkjent i Merchant Center-kontoen din.
 • Produktet er aktivt. Produktets kampanje og annonsegruppe er slått på, og den tilhørende produktgruppen er ikke ekskludert.
 • Produktet er klart for visning. Produktet er på lager.

 

Hvis et produkt ikke er klart for visning, er det ikke tilgjengelig for å bli vist, og du kan miste trafikk. Produkter som er klare for visning, er kvalifisert for deltakelse i annonseauksjonen, men det er ingen garanti for at de får visninger eller klikk. Hvis et produkt er klart for visning, men ikke får visninger, kan dette skyldes at budet er for lavt, at budsjettet er begrenset eller at svært få brukersøk samsvarer. Hvis antall samsvarende brukersøk er lavt, bør du vurdere å legge til flere opplysninger i produkttittelen og beskrivelsen.

Eksempel

Hvis en produktgruppe har ti innsendte produkter, hvorav fire produkter ikke er på lager, er 60 % av produktene klare for visning. Dette betyr at 40 % av produktene ikke blir vist i annonser.

Feilsøking

Du kan bruke «Produktstatus»-kolonnen på «Produkter»-siden for å finne ut hvorfor et enkeltprodukt ikke er klart for å vises. Her er informasjon om noen av de vanligste årsakene og hva du kan gjøre.

 • Produktet ditt er ikke godkjent i Merchant Center-kontoen din. Produkter som ikke er godkjent, er ikke tilgjengelige i Shopping-kampanjen din. Hvis du vil sjekke statusen til et produkt for å finne ut hvorfor det ikke er godkjent, kan du gjøre det på følgende steder:

 • Produktet er godkjent, men inaktivt. Det kan være flere årsaker til dette. Kampanjen eller annonsegruppen kan ha blitt satt på pause eller fjernet. Maks. CPC-verdien for produktgruppen kan være «Ekskludert».
 • Produktet er ikke på lager. Du angir tilgjengeligheten for et produkt ved hjelp av tilgjengelighet-attributtet i produktdataene. Hvis tilgjengeligheten for et produkt er ikke på lager, er dette produktet ikke klart for visning. Når produktet er klart for kjøp, må du oppdatere produktattributtet for å vise at det nå er på lager. Finn ut mer om tilgjengelighet-attributtet.
% vist

I denne kolonnen kan du se prosentandelen for hvor ofte annonsen din er vist i forhold til resten av de aktive annonsene i den samme annonsegruppen. Denne kolonnen er bare tilgjengelig på «Annonser og utvidelser»-siden.

Tips

Når du sammenligner visningsprosenten for to annonser, må du huske å justere datoperioden til en tidsperiode da begge annonsene ble kjørt, for at sammenligningen skal gi et riktig bilde

Det er normalt at annonsevisningsprosenten eller antallet oppnådde visninger for hver annonse i annonsegruppen, er forskjellige. Det er flere faktorer som påvirker hvor ofte en bestemt annonse blir vist:

 • Annonserotasjon

  Standardinnstillingen for alle kampanjer er optimalisert annonsevisning. Dette betyr at annonser med høyere klikkfrekvens (CTR) vises oftere enn de andre annonsene i annonsegruppen din. Med dette systemet favoriseres automatisk annonser med gode resultater som genererer mer trafikk til nettstedet ditt.

  Du kan velge bort optimalisert annonsevisning hvis du ønsker jevn rotasjon av annonsene dine i Google Ads-systemet. Hvis du gjør dette, må du være oppmerksom på at annonsene fortsatt kan oppnå ulike annonsevisningsprosenter eller antall visninger. Dette skyldes at det blir tatt høyde for den aktuelle annonsens kvalitetspoeng når annonsen rangeres på en søkeresultatside. En annonse med mange kvalitetspoeng kan bli plassert på den første siden med søkeresultater, der den får en visning hver gang den kjøres. En annonse med få kvalitetspoeng kan imidlertid bli vist på den andre siden med søkeresultater, der den bare oppnår en visning hvis brukeren klikker seg gjennom til den aktuelle siden.

 • Tid

  Hvis en annonse opprettes sent på dagen, kommer den til å ha en lavere annonsevisningsprosent når dagen er slutt enn de eksisterende annonsene. Forskjellen blir mindre over tid.

 • Godkjenningsstatus

  Hvis en annonse ennå ikke er evaluert og godkjent, blir den bare vist på Google. Hvis en annonse ennå ikke blir vist i Google-nettverket, har den en lavere annonsevisningsprosent.

Aktive budjust.

Den aktive budjusteringen er typen budjustering du har angitt. Hvis du for eksempel har angitt en mobilbudjustering, ser du Enhet. Du kan øke eller redusere budene dine slik at de blir mer eller mindre konkurransedyktige på tvers av enheter, steder, tidspunkt med mer. Med budjusteringer får du bedre kontroll over når og hvor annonsen din vises.

Annonse-ID

Dette er det unike ID-nummeret for annonsen din.

Annonsetype

I denne kolonnen ser du hvilken type annonse du kjører: tekst-, bilde-, mobil- eller videoannonse.

Budsimulatoren

I disse kolonnene kan du se den anslåtte innvirkningen forskjellige budjusteringer kan ha på den ukentlige trafikken din fra Søkenettverket. Anslagene oppdateres vanligvis én gang om dagen og viser de siste sju dagene med aktivitet i kontoen din fra dagen de ble beregnet (inntil for sju dager siden). Budsimulatorkolonner er tilgjengelige på søkeordnivå, og på kampanjenivå for budjusteringer for enhet. Du finner mer informasjon om hver av dem nedenfor.

Hvis du ser en «–» i kolonnen, betyr dette at det ikke fantes nok data til et anslag i løpet av de siste sju dagene.

Vær oppmerksom på at budsimulatorkolonnene bare viser anslag for hvordan annonseresultatet ditt kunne ha blitt påvirket av alternative bud. Anslagene gir ingen garanti for fremtidige annonseresultater. I disse kolonnene kan du ikke se anslag for kampanjer som bruker automatisk CPC-budgivning eller mål-CPA, eller for kampanjer som jevnlig bruker opp hele dagsbudsjettet.

Kolonner i budsimulatoren for søkeord

Budsimulatorkolonnene for kampanjer i Søkenettverket og Displaynettverket er tilgjengelige på «Søkeord»-siden.

«Maks. utgangsbud for CPC»-kolonnen viser hvilke bud som benyttes i Google Ads for å anslå antall klikk og kostnader for de andre budsimulatorkolonnene. Se i denne kolonnen i stedet for i «Maks. CPC-bud»-kolonnen når du evaluerer resultater fra budsimulatorer. Det nåværende maks. CPC-budet ditt kan være endret etter at anslagene ble opprettet i Google Ads.

Kolonner for budjustering for enheter på kampanjenivå

Du kan også se budsimulatorkolonner for budjustering for enheter på kampanjenivå. Du finner disse kolonnene på Enheter-fanen på Innstillinger-fanen.

I «Just. av basisbud»-kolonnen ser du budjusteringen som ble brukt i Google Ads for å opprette anslaget for de andre kolonnene i budsimulatoren. Se i denne kolonnen når du evaluerer resultater fra budsimulatoren. Den nåværende budjusteringen din kan være endret etter at anslagene ble opprettet i Google Ads.

Anslagene i disse budsimulatorkolonnene antar at alle budjusteringene på annonsegruppenivå er fjernet.

Finn ut mer om budsimulatorer

Klikkandel

«Klikkandel» er antallet klikk du har oppnådd i Søkenettverket, delt på anslaget for det maksimale antallet klikk du kunne ha mottatt.

Det maksimale antallet klikk du kunne ha oppnådd, avhenger av prominensen til annonsene dine samt antallet annonser du viser for et søkeord. Disse to faktorene påvirkes av en rekke andre faktorer, deriblant budet ditt og annonsenes generelle kvalitet og relevans.

Denne kolonnen er tilgjengelig på «Produktgrupper»-siden. Finn ut mer om klikkandel.

Kostnad

I denne kolonnen kan du se de samlede kostnadene som er påløpt for en kampanje i løpet av tidsperioden du har valgt.

Denne kolonnen er bare tilgjengelig på Kampanjer-siden.

Standard maks. CPC

Standardbudet for høyeste kostnad per klikk (maks. CPC) er det høyeste beløpet du er villig til å betale for et klikk. Standard maks. CPC-bud angis på annonsegruppenivå, men du kan overstyre det ved å angi spesifikk maks. CPC for individuelle søkeord. Du betaler aldri mer enn maks. CPC, og ofte betaler du mindre. Du kan se det gjennomsnittlige beløpet du betaler for klikkene, i «Gj.sn. CPC»-kolonnen.

Det kan hende du ser «automatisk» eller «(utvidet)» ved siden av budene dine. De betyr følgende:

 • Automatisk: Dette betyr at budet du ser i denne kolonnen, angis automatisk. Du ser for eksempel «Automatisk» hvis en kampanje bruker automatisk budgivning eller budstrategien «mål-ROAS» for porteføljen. Slike budbeløp kan ikke redigeres.
 • Utvidet: Dette betyr at budet som vises, justeres for hver enkelt auksjon, slik at du skal nå målet for budstrategien du bruker. Dette målet kan for eksempel være å oppnå flest mulig konverteringer for utvidet CPC eller maksimal konverteringsverdi for mål-ROAS. For hvert søkeord i en annonsegruppe der standardbudet er i bruk, angis et bud i Google Ads-systemet som samsvarer noenlunde med budet som vises.

Husk at budene for noen budstrategier, for eksempel Mål-ROAS, kan være både automatisk angitt og utvidede. Hvis du bruker mål-ROAS, benyttes ikke budet som vises, for auksjoner i Displaynettverket.

«Standard maks. CPC»-kolonnen er bare tilgjengelig på «Annonsegrupper»-fanen.

Effektiv maks. CPC (bare i Shopping-kampanjer)

I Shopping-kampanjer bruker du produktgrupper for å angi bud på produktene dine. Du kan kontrollere budet for hvert produkt via «Effektiv maks. CPC»-kolonnen på «Produkter»-siden. Effektiv maks. CPC er budet som brukes for å rangere produktene dine i annonseauksjonen. Det er det høyeste budet for et enkeltprodukt i den valgte kampanjen eller annonsegruppen, også når kampanjeprioriteringer tas med i betraktningen.

Hva betyr dette?

Den effektive maksimumskostnaden per klikk er det høyeste beløpet du er villig til å by på et enkeltprodukt i annonsegruppen din. Hvis et produkt er ekskludert, eller hvis kampanjen eller annonsegruppene ikke er slått på, ser du «--» i stedet for et maks. CPC-budbeløp.

Verdien du ser, omfatter ikke følgende kampanjeinnstillinger:

 • Budjusteringer. Dette betyr at du kan by høyere basert på budjusteringene du har angitt. Hvis du for eksempel har angitt en justering av bud for mobil på 300 %, kan det effektive maks. CPC-budet på NOK 10 øke til NOK 30 når du byr på mobilannonser. Finn ut mer om budjusteringer

Eksempel

Du har kampanjen «Sko» med produktet «Joggesko» i to annonsegrupper. I den ene annonsegruppen har du et maks. CPC-bud på 12 kr for «Joggesko», mens maks. CPC-budet i den andre annonsegruppen er på 30 kr. Når du ser på «Joggesko» på kampanjens «Produkter»-side, ser du et effektiv maks. CPC-bud på 30 kr. Dette skyldes at når du ser alle annonsegruppene som inneholder «Joggesko» under ett, er dette det høyeste beløpet du er villig til å betale.

Ansl. førstesidebud / Anslått topplasseringsbud / Ansl. bud for førsteposisjon

Med «Ansl. førstesidebud», «Anslått topplasseringsbud» og «Ansl. bud for førsteposisjon» får du en pekepinn på CPC-budet (kostnad per klikk) du må legge inn for å få vist annonsen din på den første siden med søkeresultater, over søkeresultatene eller på førsteposisjon på Google-søkeresultatsiden når et søk samsvarer nøyaktig med søkeordet ditt. Anslagene er basert på kvalitetspoengene og konkurransen mellom annonsørene om det aktuelle søkeordet.

En sjelden gang kan «Anslått topplasseringsbud» og «Ansl. bud for førsteposisjon» overskride 100 USD og bli angitt med >=US$100. Når du ser på «Anslått topplasseringsbud» og «Ansl. bud for førsteposisjon» for andre valutaer, kan det være oppgitt et beløp tilsvarende 100 USD i den aktuelle valutaen.

Vær oppmerksom på at disse anslagene ikke representerer noen garanti for plassering. Annonseplassering påvirkes av mange faktorer, blant annet annen annonsøraktivitet, søkeaktivitet, kontoinnstillinger og kontoaktivitet som for eksempel budsjettendringer. Derfor kan du oppleve at annonsen din ikke vises på den første siden eller øverst på siden, selv om budet ditt tilsvarer anslaget.

Disse kolonnene er bare tilgjengelige på «Søkeord»-siden.

Endelig nettadresse

Du finner blant annet denne kolonnen på «Søkeord»-siden. Hvis du angir en endelig nettadresse på søkeordnivå, prioriteres denne foran den endelige nettadressen du angir for hver enkelt annonse. Tenk deg at du velger følgende alternativer:

 • Endelig nettadresse for annonsen: www.example.com
 • Endelig nettadresse for søkeordet: www.example.com/frukt

Hvis annonsen din blir utløst av søkeordet «eple», blir «www.example.com/frukt» i brukt i stedet for «www.example.com» som endelig nettadresse for annonsen.

Nettadresse for bilde

Hvis du har valgt å kjøre bildeannonser i Displaynettverket, lagres bildene på Googles tjenere med denne nettadressen som referanse.

Visningsandel, Tapt visningsandel (rangering), Tapt visningsandel (budsjett), Visningsandel for eksakt samsvar

Visningsandel er prosentandelen av visninger du har mottatt delt på et anslag over hvor mange visninger du var kvalifisert til å motta.  Kvalifiseringen er basert på innstillingene for målretting, godkjenningsstatusen, budene og kvalitetspoengene for de nåværende annonsene dine. Finn ut mer om visningsandel, tapt visningsandel og visningsandel for eksakt samsvar

Denne kolonnen er tilgjengelig på «Kampanjer»- og «Annonsegrupper»-sidene.

Ugyldige klikk / Frekvens for ugyldige klikk

Disse kolonnene viser antall og andeler klikk som ble klassifisert som ugyldige og automatisk filtrert bort fra kontoen din. Du belastes ikke for slike klikk, og de har ingen innvirkning på kontostatistikken. Finn ut mer om ugyldige klikk.

Denne kolonnen er bare tilgjengelig på Kampanjer-siden.

Samsvartype

Du kan bruke følgende samsvartyper for søkeord når du målretter kampanjer mot Googles søkenettverk: fleksibelt samsvar, setningssamsvar og eksakt samsvar. Med disse alternativene for søkeordsamsvar blir det lettere å kontrollere hvem som ser annonsene dine. Du oppnår kanskje flere annonsevisninger, klikk og konverteringer med enkelte samsvartyper, mens andre kan generere færre visninger og mer begrenset målretting. I «Samsvartype»-kolonnen kan du se hvilken innstilling du har valgt for hvert søkeord. Her kan du også endre innstillingen. Denne kolonnen finner du på «Søkeord»-siden. Finn ut mer om samsvartyper for søkeord.

Det finnes også flere beregninger for samsvartype i Google Ads:

Segment med samsvartype for søketermer: Du kan se informasjon om søkeordene dine segmentert etter «samsvartype for søketermer». Her blir søketermene som har utløst annonsen din, gruppert etter fleksibelt samsvar, setningssamsvar og eksakt samsvar. Du har dermed muligheten til å sammenligne statistikk, for eksempel om klikk, visninger, klikkfrekvenser (CTR) og konverteringsfrekvenser, for søketermene som har utløst annonsen din. Bruk dette segmenteringsalternativet for å finne ut hvilke søkeord som gir de beste resultatene for en bestemt samsvartype.

Samsvartype-kolonnen i søketermrapporten: I denne kolonnen i søketermrapporten kan du se hvilken samsvartype som førte til at brukeren fikk presentert annonsen din da vedkommende brukte en bestemt term. Du kan bruke denne informasjonen for å forbedre søkeordlisten.

Maks. CPC

Høyeste kostnad per klikk (maks. CPC) er det høyeste beløpet du er villig til å betale for et klikk. Du kan angi bestemte maks. CPC-bud for individuelle søkeord hvis du ønsker å angi høyere eller lavere bud for bestemte søkeord på grunnlag av resultatene de gir. Du betaler aldri mer enn maks. CPC, og ofte betaler du mindre. Du kan se det gjennomsnittlige beløpet du betaler for klikkene, i «Gj.sn. CPC»-kolonnen.

Det kan hende du ser «automatisk» eller «(utvidet)» ved siden av budene dine. De betyr følgende:

 • Automatisk: Dette betyr at budet du ser i denne kolonnen, angis automatisk. Du ser for eksempel «Auto» hvis en kampanje bruker automatisk budgivning eller den fleksible budstrategien for målavkastning på annonseringsutgifter. Slike budbeløp kan ikke redigeres.
 • Utvidet: Dette betyr at budet som vises, justeres for hver enkelt auksjon, slik at du skal nå målet for budstrategien du bruker. Dette målet kan for eksempel være å oppnå flest mulig konverteringer for utvidet CPC eller maksimal konverteringsverdi for mål-ROAS. For hvert søkeord i en annonsegruppe der standardbudet er i bruk, angis et bud i Google Ads-systemet som samsvarer noenlunde med budet som vises.

Husk at budene for noen budstrategier, for eksempel Mål-ROAS, kan være både automatisk angitt og utvidede. Hvis du bruker mål-ROAS, benyttes ikke budet som vises, for auksjoner i Displaynettverket.

«Maks. CPC»-kolonnen er bare tilgjengelig på «Produktgrupper»-, «Søkeord»- og «Dynamiske annonsemål»-sidene.

Klikkfrekvens for mobilvennlige sider

Med «Klikkfrekvens for mobilvennlige sider» sikter vi til prosentandelen av klikk på mobil der brukeren tas til en side som anses som mobilvennlig i henhold til Googles test for mobilvennlighet. Denne kolonnen er tilgjengelig på Landingsside-fanen.

Hvis en landingsside ikke er analysert ennå eller vi ikke har nok data, vises «--» i denne kolonnen.

De mobilvennlige dataene dine kan være opptil to uker gamle. Hvis du nylig har oppdatert en av sidene dine, må du vente opptil to uker før endringene gjenspeiles i klikkfrekvensen for mobilvennlige sider.

Produktstatus (bare i Shopping-kampanjer)

«Produktstatus»-kolonnen inneholder gjeldende status for et enkeltprodukt i en kampanje. I denne kolonnen kan du se om et produkt er klart for visning.

Hva betyr dette?

Her er informasjon om statusene som kan vises for et produkt, og hva du kan gjøre:

 • Ikke godkjent: Produktet er ikke godkjent i Merchant Center-kontoen din. Hvis du har et produkt som ikke er godkjent, er det ikke tilgjengelig i Shopping-kampanjen din. Grunnen til at produktet ikke ble godkjent, vises i Produktstatus-kolonnen. Hvis du klikker på snakkeboblen (Boble for ikke godkjent annonse), får du en mer detaljert forklaring på hvorfor produktet ikke er godkjent, samt forslag til hvordan du kan løse problemet. Husk at du når som helst kan kontrollere statusen for et produkt i Merchant Center for å finne ut hvorfor produktet ikke ble godkjent. Finn ut mer om produktstatusene i Merchant Center.
 • Inaktiv: Produktet inngår i en kampanje som ikke er aktiv. Det kan være flere årsaker til dette. Kampanjen kan ha blitt fjernet eller satt på pause. Produktgruppens maks. CPC-verdi kan være angitt som «Ekskludert».
 • Ikke klar for visning: Produktet ditt er ikke på lager. Du angir tilgjengeligheten for et produkt ved hjelp av «tilgjengelighet»-attributtet i produktdataene. Hvis tilgjengeligheten for et produkt er «ikke på lager», er dette produktet ikke klart for visning. Når produktet kan kjøpes, må du oppdatere produktattributtet for å vise at produktet nå er på lager. Finn ut mer om availability [tilgjengelighet]-attributtet.
 • Klar for visning: Produktet kan inngå i annonseauksjonen. Det er ingen garanti for at produkter som er klare for visning, får visninger eller klikk. Hvis et produkt er klart for visning, men ikke får visninger, kan dette skyldes at budet er for lavt, at budsjettet er begrenset eller at svært få brukersøk samsvarer. Hvis antall samsvarende brukersøk er lavt, bør du vurdere å legge til flere opplysninger i produkttittelen og beskrivelsen.

Eksempel

I «Sko»-kampanjen din har produktet «Raske joggesko» produktstatusen «Ikke godkjent». Dette betyr at produktet ikke er kvalifisert til å delta i annonseauksjonen, og du må feilsøke problemet for å få produktstatusen «Klar for visning».

Feilsøking

Hvis et produkt ikke har statusen «Klar for visning», kan annonser for dette produktet ikke vises til potensielle kunder. Du kan bruke statusinformasjonen ovenfor for å finne ut hvorfor statusen vises og hva du eventuelt kan gjøre med det.

Aktive produkter (bare i Shopping-kampanjer)

I denne kolonnen ser du antallet produkter i produktgruppen din som er aktive for øyeblikket.

Hva betyr dette?

Et produkt må oppfylle disse kravene for å være aktivt:

 • Produktet er godkjent i Merchant Center-kontoen din.
 • Produktet er aktivt. Produktets kampanje og annonsegruppe er slått på, og den tilhørende produktgruppen er ikke ekskludert.

Hvis et produkt ikke er aktivt, er det ikke tilgjengelig for visning, og du kan miste trafikk.

Eksempel

Hvis en produktgruppe er ekskludert, er ingen av produktene aktive.

Feilsøking

Du kan bruke denne kolonnen sammen med «Prosentvis aktiv»-kolonnen for å finne ut hvor mange av de innsendte produktene dine som har et aktivt bud. Hvis du forventet et høyere antall aktive produkter, bør du vurdere å gå gjennom produktdataene eller kampanjeinnstillingene av følgende årsaker:

 • Produktet ditt er ikke godkjent i Merchant Center-kontoen din. Produkter som ikke er godkjent, er ikke tilgjengelige i Shopping-kampanjen din. Hvis du vil sjekke statusen til et produkt for å finne ut hvorfor det ikke er godkjent, kan du gjøre det på følgende steder:

 • Produktet er godkjent, men inaktivt. Det kan være flere årsaker til dette. Kampanjen eller annonsegruppen kan ha blitt satt på pause eller fjernet. Maks. CPC-verdien for produktgruppen kan være «Ekskludert».
Godkjente produkter (bare i Shopping-kampanjer)

I denne kolonnen ser du antallet produkter i produktgruppen din som er godkjent for øyeblikket i Merchant Center.

Hva betyr dette?

Et produkt må godkjennes i Merchant Center-kontoen din før det kan regnes som godkjent. Et godkjent produkt overholder retningslinjene våre og oppfyller kravene til datakvalitet.

Kravene et produkt må oppfylle for å være aktivt

Hvis et produkt ikke er godkjent, er det ikke tilgjengelig for visning, og du kan miste trafikk.

Eksempel

Hvis en produktgruppe inneholder 80 produkter, men 20 produkter ikke er godkjent, ser du 60 produkter i «Godkjente produkter»-kolonnen.

Feilsøking

Du kan bruke denne kolonnen sammen med «Prosentvis godkjent»-kolonnen for å finne ut hvor mange av de innsendte produktene dine som er godkjent i Merchant Center. Hvis du forventet et høyere antall godkjente produkter, bør du vurdere å feilsøke produktdataene dine. Hvis du vil sjekke statusen til et produkt for å finne ut hvorfor det ikke er godkjent, kan du gjøre det på følgende steder:

Produkter som er klare for visning (bare i Shopping-kampanjer)

I denne kolonnen ser du antallet produkter i produktgruppen din som er klare til å vises og kvalifisert for å delta i annonseauksjonen.

Hva betyr dette?

Et produkt må oppfylle disse kravene for å være klart for visning:

 • Produktet er godkjent i Merchant Center-kontoen din.
 • Produktet er aktivt. Produktets kampanje og annonsegruppe er slått på, og den tilhørende produktgruppen er ikke ekskludert.
 • Produktet er klart for visning. Produktet er på lager.

 

Hvis et produkt ikke er klart for visning, er det ikke tilgjengelig for å bli vist, og du kan miste trafikk. Produkter som er klare for visning, er kvalifisert for deltakelse i annonseauksjonen, men det er ingen garanti for at de får visninger eller klikk. Hvis et produkt er klart for visning, men ikke får visninger, kan dette skyldes at budet er for lavt, at budsjettet er begrenset eller at svært få brukersøk samsvarer. Hvis antall samsvarende brukersøk er lavt, bør du vurdere å legge til flere opplysninger i produkttittelen og beskrivelsen.

Eksempel

Hvis en produktgruppe har ti innsendte produkter, hvorav fire produkter ikke er på lager, er seks av produktene klare for visning.

Feilsøking

Du kan bruke denne kolonnen sammen med «Prosentvis klar for visning»-kolonnen for å finne ut hvor mange av de innsendte produktene dine som er klare for visning. Hvis du forventet et høyere antall produkter som er klare for visning, bør du vurdere å gå gjennom produktdataene eller kampanjeinnstillingene av følgende årsaker:

 • Produktet ditt er ikke godkjent i Merchant Center-kontoen din. Produkter som ikke er godkjent, er ikke tilgjengelige i Shopping-kampanjen din. Hvis du vil sjekke statusen til et produkt for å finne ut hvorfor det ikke er godkjent, kan du gjøre det på følgende steder:

 • Produktet er godkjent, men inaktivt. Det kan være flere årsaker til dette. Kampanjen eller annonsegruppen kan ha blitt satt på pause eller fjernet. Maks. CPC-verdien for produktgruppen kan være «Ekskludert».
 • Produktet er ikke på lager. Du angir tilgjengeligheten for et produkt ved hjelp av tilgjengelighet-attributtet i produktdataene. Hvis tilgjengeligheten for et produkt er ikke på lager, er dette produktet ikke klart for visning. Når produktet er klart for kjøp, må du oppdatere produktattributtet for å vise at det nå er på lager. Finn ut mer om tilgjengelighet-attributtet.
Innsendte produkter (bare i Shopping-kampanjer)

I denne kolonnen ser du antallet produkter i produktgruppen din som for øyeblikket er sendt inn i Merchant Center-kontoen din.

Hva betyr dette?

Et produkt må legges til i Merchant Center-kontoen din ved hjelp av produktdata før det kan regnes som innsendt. Et produkt som er utløpt i Merchant Center-kontoen, regnes ikke som innsendt. Finn ut hvordan du oppretter og sender inn produktdata.

Hvis et produkt ikke er innsendt, er det ikke tilgjengelig for visning.

Eksempel

Du selger sko, og har et sortiment med 20 forskjellige joggesko. Du har allerede opprettet produktdata for disse 20 joggeskoene og sendt dem inn via Merchant Center. Dermed ser du 20 innsendte produkter i Google Ads-kontoen din. For øvrig har bedriften din nettopp tatt inn et nytt sortiment med 10 joggesko i tillegg til de tidligere 20. Når du har utarbeidet produktdata for de nye skoene og sendt dem inn til Merchant Center, har du 30 innsendte produkter.

Feilsøking

Hvis du forventet et høyere antall innsendte produkter, må du sjekke at du har sendt inn produktdata for manglende produkter. Finn ut hvordan du oppretter og sender inn produktdata.

Du kan bruke denne kolonnen sammen med andre kolonner i en Shopping-kampanje for å få informasjon om kampanjeresultater. Andre kolonner som kan være hensiktsmessige å bruke:

 • Godkjente produkter
 • Aktive produkter
 • Produkter som er klare for visning
 • Prosentvis godkjent
 • Prosentvis aktiv
 • Prosentvis klar for visning
Kvalitetspoeng

I denne kolonnen ser du kvalitetspoengene til søkeordet. Disse gir en indikasjon på hvor relevante og nyttige annonsene og landingssidene dine er for dem som ser annonsene dine.

Denne kolonnen er bare tilgjengelig på «Søkeord»-siden.

Relativ klikkfrekvens (CTR)

Relativ CTR er et mål på resultatene annonsene dine oppnår i Displaynettverket sammenlignet med annonser fra andre annonsører som vises på de samme nettstedene.

Verdien for Relativ klikkfrekvens (CTR) regnes ut ved å dele klikkfrekvensen din på den gjennomsnittlige klikkfrekvensen for alle annonsører på plasseringene der annonsene dine vises. Dette er en konkurransemessig beregning, så den er ikke statisk. Den endrer seg i tråd med nettstedene der annonsen din vises, og hva andre annonsører gjør.

Eksempel

Sett at en annonsør som selger digitalkameraer, oppnår en CTR i Displaynettverket på 0,05 %. Annonsøren vises på én enkelt side om fotografering i Displaynettverket sammen med tre andre annonsører. De andre annonsørene har en klikkfrekvens på 0,005 %.

Den første annonsøren får en CTR som er 10 ganger større enn konkurrentenes CTR (0,05 % delt på 0,005 % = 10). Ettersom folk er mer interessert i produktene til denne annonsøren, har annonsøren svært høy relativ CTR (10).

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt