Nákupné reklamy

Ak ste maloobchodný predajca, pomocou maximálne výkonných kampaní s informačným kanálom v službe Google Merchant Center alebo štandardnými nákupnými kampaňami môžete propagovať svoj online aj miestny inventár, zvýšiť návštevnosť svojho webu alebo miestneho obchodu a získať kvalifikovanejších potenciálnych zákazníkov. Najprv nám odošlete svoje údaje o výrobkoch prostredníctvom služby Merchant Center a vytvoríte kampaň v službe Google Ads. Vaše údaje o kampaniach a výrobkoch potom použijeme na vytvorenie reklám na Googli a v ďalších umiestneniach na internete v závislosti od typu kampane. Nákupné reklamy (ang. Shopping ad) sú jedným z typov reklamy, ktoré možno vytvoriť z údajov o výrobkoch. Na rozdiel od textových reklám, v ktorých sa zobrazuje len text, sa v nákupných reklamách používateľom zobrazujú fotky vašich výrobkov, nadpis, predajná cena, názov obchodu a ďalšie informácie. Vďaka týmto reklamám získajú používatelia dobrú predstavu o výrobku, ktorý predávate, a až potom kliknú na reklamu, čo vám prinesie kvalifikovanejších potenciálnych zákazníkov.

Poznámka: V krajinách zaradených do programu porovnávača cien sa vaše výrobky zobrazujú v nákupných reklamách prostredníctvom jedného alebo viacerých porovnávačov cien, ktoré vyberiete. Niektoré porovnávače cien spravujú údaje o výrobkoch a kampane vo vašom mene, zatiaľ čo iné poskytujú nástroje, pomocou ktorých si môžete nastavenie spravovať vy. Ďalšie informácie o inzerovaní prostredníctvom porovnávačov cien

Fungovanie nákupných reklám

Pri rozhodovaní o tom, ako a kde sa vaše reklamy zobrazia, sa pri nákupných reklamách nepoužívajú kľúčové slová, ale vaše existujúce údaje o výrobkoch z účtu Merchant Center. Údaje o výrobkoch, ktoré odošlete prostredníctvom služby Merchant Center, obsahujú podrobnosti o výrobkoch, ktoré predávate. Tieto podrobnosti použijeme pri priraďovaní vyhľadávania používateľov k vašim reklamám, pričom sa ubezpečíme, že budeme zobrazovať najrelevantnejšie výrobky.

Nákupné reklamy spravujete v službe Google Ads prostredníctvom nákupných alebo maximálne výkonných kampaní, ktoré ponúkajú jednoduchý a flexibilný spôsob, ako v rámci tejto služby usporadúvať a propagovať inventár výrobkov v účte Merchant Center. Ďalšie informácie o zložení nákupnej reklamy

Maximálne výkonná kampaň je typ kampane založený na cieľoch. Pomáha vám nájsť viac zákazníkov a dosiahnuť vaše ciele. Vychádza pritom z vami zadaných údajov, ako sú rozpočet a informačný kanál výrobkov, a potom na základe týchto údajov optimalizuje výkonnosť.

Ak chcete zlepšiť svoje nákupné reklamy pomocou miestneho inventára, môžete nastaviť reklamy na miestny inventár.


Výhody oproti iným formátom reklamy

 • Kvalifikovanejší potenciálni zákazníci: uvádzaním informácií o výrobkoch priamo v reklamách môžete ako obchodník zvýšiť kvalitu svojich potenciálnych zákazníkov, pretože používatelia majú pri nákupe k dispozícii viac informácií. Vďaka tomu sa zvyšuje pravdepodobnosť, že používateľ uskutoční nákup na vašom webe. Keď napríklad Soňa zadá vo Vyhľadávaní Google výraz „akvárium pre rybičky“, môžu sa jej zobraziť nákupné reklamy od obchodníkov predávajúcich akváriá pre rybičky. Na základe obrázka môže hneď vidieť, ktoré akvárium je pre ňu najvhodnejšie. A na základe ceny môže tiež rýchlo zistiť, ktoré akvárium sa ešte nachádza v rámci jej rozpočtu. To znamená, že pri kliknutí na reklamu má Soňa už dobrú predstavu o výrobku a jeho cene. V porovnaní s bežným webovým používateľom sa tak dostane v nákupnom lieviku ďalej.
 • Jednoduchá správa kampaní zameraná na maloobchod: nákupné reklamy namiesto kľúčových slov používajú na zobrazenie reklám v relevantných vyhľadávaniach atribúty výrobku, ktoré definujete vo svojom informačnom kanáli služby Merchant Center. Prehliadajte si inventár výrobkov priamo v účte Google Ads a vytvárajte skupiny výrobkov pre položky, v prípade ktorých chcete využiť ponúkanie cien.
 • Širší záber: pre konkrétne vyhľadávanie používateľa sa môže zobraziť viacero vašich nákupných reklám. V relevantných prípadoch sa môže zobraziť nákupná reklama súčasne s textovou reklamou. Znamená to, že používateľov môžete pri jedinom vyhľadávaní osloviť hneď dvakrát.
 • Užitočné reporty a údaje o konkurencieschopnosti: pozrite si výkonnosť svojich výrobkov na akejkoľvek úrovni podrobnosti. Môžete napríklad zistiť počet kliknutí, ktoré získala konkrétna značka topánok s vysokým opätkom, a to pomocou filtrovania zobrazenia výrobkov. Nie sú potrebné žiadne nové skupiny výrobkov. Vďaka možnosti porovnávania údajov získate prehľad o konkurenčnom prostredí. Prostredníctvom údajov o podiele zobrazení a simulátora ponúk môžete identifikovať možnosti rastu.
  • Prístup k novému inventáru: okrem všetkých uvedených výhod získate pri maximálne výkonných kampaniach aj prístup k novému inventáru a štatistikám založených na umelej inteligencii. Reklamy v maximálne výkonných kampaniach sa môžu zobrazovať na YouTube, v Obsahovej sieti, Vyhľadávacej sieti, kampani na generovanie dopytu, Gmaile a Mapách. Maximálne výkonné kampane celkove pomáhajú sprístupniť nové publiká vo všetkých kanáloch a sieťach Googlu.

Ako sa maximálne výkonné kampane líšia od štandardných nákupných kampaní

  Maximálne výkonné kampane Štandardné nákupné kampane
Kde sa reklamy zobrazujú

Prístup k väčšine kanálov služby Google Ads vrátane týchto:

 • karta Nákupy,
 • Vyhľadávanie Google – vedľa výsledkov vyhľadávania (oddelene od textových reklám),
 • textové reklamy vo Vyhľadávaní Google,
 • Obrázky Google,
 • Obsahová sieť Google (ang. Google Display Network),
 • YouTube,
 • Gmail,
 • kampane na generovanie dopytu,
 • Mapy (prostredníctvom reklám na miestny inventár).

Prístup k novému inventáru a formátom získate automaticky hneď po ich sprístupnení bez potreby nastavovať nové kampane.

Prístup k vybraným kanálom služby Google Ads:

 • karta Nákupy,
 • Vyhľadávanie Google – vedľa výsledkov vyhľadávania (oddelene od textových reklám),
 • Obrázky Google,
 • partnerské weby Google vo Vyhľadávacej sieti (ak má vaša kampaň nastavené ich zahrnutie),
 • Mapy (prostredníctvom reklám na miestny inventár)

Formát reklamy

Široká škála formátov v službe Google Ads vrátane týchto:

Vybrané formáty v službe Google Ads:

Fakturácia Budete platiť len za výkonnosť kampaní, napríklad za kliknutia alebo cenu za tisíc zobrazení (angl. cost-per-thousand impressions) Poplatky vám účtujeme na základe ceny za kliknutie (ang. cost-per-click). Poplatky vám účtujeme iba vtedy, keď niekto klikne na reklamu, ktorá vedie na vstupnú stránku vášho webu alebo vstupnú stránku miestneho inventára hostenú Googlom.
Ponuky

Automatické stratégie:

Automatické stratégie:

Manuálne stratégie:

Reklamné kreatívy Reklamy sa generujú automaticky na základe podkladov poskytnutých inzerentom v skupinách podkladov (napríklad text, obrázok, video) a v informačnom kanáli služby Merchant Center Reklamy sa vytvárajú na základe podkladov poskytnutých v informačnom kanáli služby Merchant Center. Ďalšie podklady kreatívy (napríklad text, obrázok, video) nie sú k dispozícii.
Reklamy na miestny inventár Aktivujú sa automaticky, keď je ku kampani pripojený informačný kanál inventára miestnych výrobkov V nákupných kampaniach sa predvolene zobrazujú iba reklamy na výrobky, ktoré predávate na svojom webe. Ak chcete povoliť reklamy na miestny inventár, v nastaveniach kampane začiarknite políčko Povoliť reklamy na výrobky predávané v miestnych obchodoch.
Reklamy na vozidlá Ak ste sa v účte Merchant Center prihlásili
do programu reklám na vozidlá a vybrali ste jeden z podporovaných cieľov (Potenciálni zákazníci, Predaj), automaticky sa aktivujú.
 
Ostatné funkcie

Ďalšie funkcie umelej inteligencie vrátane týchto:

Ďalšie funkcie prispôsobenia vrátane týchto:

Priorita

kampaní

V prípade rovnakého výrobku v rovnakom účte majú maximálne výkonné kampane prednosť pred štandardnými nákupnými a obsahovými remarketingovými kampaňami. Ak si chcete udržať celkové výdavky, odporúčame vám nastaviť rozpočet rovný súčtu týchto ostatných kampaní.
Všetky existujúce inteligentné nákupné kampane s reklamami na vozidlá boli v septembri 2023 inovované na maximálne výkonné kampane, vďaka čomu máte k dispozícii ďalší inventár a formáty na oslovenie nových zákazníkov. Účty, v ktorých boli inovované všetky kampane, už nemôžu vytvárať nové inteligentné nákupné kampane. Ako vytvoriť maximálne výkonnú kampaň

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
16991797136179629249
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true