Trạng thái phân phát (trước đây là trạng thái gia đình): Định nghĩa

Đây là trạng thái được đặt cho tất cả quảng cáo để cho biết quảng cáo và trang web thích hợp cho đối tượng nào. Những quảng cáo bị "hạn chế nghiêm ngặt" và bị "hạn chế vừa phải" có các quy định hạn chế khác nhau về thời điểm và vị trí mà quảng cáo có thể xuất hiện.

Bất cứ khi nào bạn tạo hoặc chỉnh sửa quảng cáo, Google đều xem xét để đảm bảo quảng cáo tuân thủ chính sách quảng cáo của chúng tôi. Khi quảng cáo của bạn được xem xét, quảng cáo đó sẽ được cấp trạng thái phân phát tùy thuộc vào nội dung của quảng cáo và trang web.

Hai trạng thái phân phát là bị hạn chế nghiêm ngặtbị hạn chế vừa phải. Nếu Google không cấp trạng thái phân phát cho một quảng cáo, thì điều đó có nghĩa là nội dung đó được cho phép theo chính sách. Xin lưu ý rằng các quy định hạn chế phân phát có thể vẫn áp dụng theo yêu cầu pháp lý tại địa phương. 

Trạng thái phân phát mà Google cấp cho quảng cáo của bạn sẽ ảnh hưởng đến vị trí mà quảng cáo có thể hiển thị, bao gồm cả ở những quốc gia mà quảng cáo có thể xuất hiện. Ví dụ: những quảng cáo bị hạn chế nghiêm ngặt hoàn toàn không được hiển thị ở một số quốc gia nhất định và ở những vị trí được hiển thị, quảng cáo sẽ bị giới hạn cho các lượt tìm kiếm được xem là có tính chất "khiêu dâm". Hãy xem Chính sách về nội dung khiêu dâm để biết thêm thông tin.

Tìm trạng thái phê duyệt của quảng cáo bằng cách xem cột "Trạng thái" trong thẻ Quảng cáo của trang Chiến dịch. Những quảng cáo có thể phân phát cho tất cả đối tượng sẽ được hiển thị là Được chấp thuận trong khi các trạng thái phân phát khác có nhãn cụ thể hơn Được chấp thuận (bị hạn chế nghiêm ngặt)Được chấp thuận (bị hạn chế vừa phải).

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính