So khớp chính xác: Định nghĩa

Cài đặt từ khóa cho phép quảng cáo của bạn chỉ hiển thị khi ai đó tìm kiếm từ khóa hoặc các biến thể gần giống của từ khóa của bạn. Các biến thể gần giống có thể bao gồm:

  • Lỗi chính tả
  • Các dạng số ít hoặc số nhiều
  • Từ nối dài (ví dụ: sànsàn nhà)
  • Từ viết tắt
  • Dấu
  • Từ được sắp xếp lại có cùng nghĩa (ví dụ: [nam giới giày] và [giày nam giới])
  • Bổ sung hoặc loại bỏ các từ chức năng. Từ chức năng là các giới từ (như hoặc tới), liên từ (như cho hoặc nhưng), mạo từ (như cái hoặc chiếc) và các từ khác không ảnh hưởng đến mục đích của tìm kiếm. Ví dụ: [giày cho nam] là biến thể gần giống của [giày nam] với từ chức năng “cho” đã được loại bỏ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố