Lập hoá đơn hằng tháng

Một chế độ cài đặt thông tin thanh toán mà trong đó, Google cung cấp cho bạn một hạn mức tín dụng dành cho chi phí quảng cáo của bạn và bạn thanh toán cho những chi phí đó -- theo các điều khoản và điều kiện mà bạn đã đồng ý -- bằng séc, phương thức chuyển khoản ngân hàng hoặc phương thức thanh toán khác tuỳ thuộc vào vị trí của bạn.

  • Bạn có thể đủ điều kiện sử dụng phương thức lập hoá đơn hằng tháng nếu doanh nghiệp của bạn đã được đăng ký là doanh nghiệp trong ít nhất một năm và bạn chi tiêu tối thiểu 5.000 USD cho 3 tháng bất kỳ trong 12 tháng qua (hoặc số tiền nội tệ tương đương dựa trên tỷ giá hối đoái).
  • Chế độ cài đặt này thường được các nhà quảng cáo và doanh nghiệp lớn sử dụng.
  • Hãy liên hệ với đại diện dịch vụ khách hàng của bạn để đăng ký.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính