Tùy chọn lập hóa đơn hàng tháng

Một tùy chọn cài đặt thanh toán trong đó Google cung cấp cho bạn một hạn mức tín dụng dành cho chi phí quảng cáo của bạn và bạn thanh toán cho những chi phí đó -- theo các điều khoản và điều kiện đã thỏa thuận -- bằng cách sử dụng séc, chuyển khoản ngân hàng hoặc phương thức thanh toán khác tùy thuộc vào vị trí của bạn.

  • Bạn có thể đủ điều kiện để sử dụng tùy chọn lập hóa đơn hàng tháng nếu doanh nghiệp của bạn đã được đăng ký là doanh nghiệp trong ít nhất một năm và bạn chi tiêu tối thiểu 5.000 đô la mỗi tháng (số tiền này có thể thay đổi tùy theo quốc gia).
  • Tùy chọn cài đặt này thường được các nhà quảng cáo và doanh nghiệp lớn sử dụng.
  • Hãy liên hệ với đại diện dịch vụ khách hàng của bạn để đăng ký.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính