Quảng cáo dạng hình ảnh: Định nghĩa

Một loại quảng cáo có chứa một hình ảnh để quảng bá doanh nghiệp của bạn.

  • Quảng cáo dạng hình ảnh bao gồm một hình ảnh (do bạn cung cấp) chứa thông tin giới thiệu về doanh nghiệp, dịch vụ hoặc sản phẩm của bạn. Khi người dùng nhấp vào một vị trí bất kỳ trên quảng cáo đó, họ sẽ được đưa đến trang web của bạn.
  • Quảng cáo dạng hình ảnh có thể xuất hiện trên trang web và các vị trí khác trong Mạng Hiển thị.
  • Bạn có thể dùng hình ảnh tĩnh, động hoặc GIF ở nhiều kích thước trong quảng cáo dạng hình ảnh.
  • Để chạy quảng cáo dạng hình ảnh, hãy tạo hình ảnh rồi tải tệp đó lên tài khoản Google Ads của bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng Thư viện mẫu quảng cáo (công cụ miễn phí của chúng tôi) để tạo hình ảnh từ những mẫu hiện có.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính