Thanh toán tổng hợp

Tùy chọn thanh toán cho phép bạn nhận một hóa đơn cho các chi phí từ nhiều tài khoản Google Ads.

  • Thanh toán tổng hợp là tùy chọn phổ biến dành cho những đại lý, người bán lại và các nhà quảng cáo lớn khác quản lý nhiều tài khoản, muốn tổ chức tốt hơn hóa đơn của họ và sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán lập hóa đơn hàng tháng.
  • Bạn cần có hoặc tạo tài khoản Trung tâm khách hàng (MCC) để sử dụng tính năng thanh toán tổng hợp.ti
  • Các tài khoản Google Ads mà bạn sử dụng cho tính năng này cần phải có cùng đơn vị tiền tệ. Nếu không, bạn có thể nhận một hóa đơn tổng hợp cho mỗi đơn vị tiền tệ.
  • Không thể sử dụng các tài khoản có sử dụng Chi tiêu do người quản lý xác định (MDS) với tính năng thanh toán tổng hợp.

Liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false
false