Nhà xuất bản video

Một trang web hiển thị nội dung video phát trực tuyến và thường chủ yếu tập trung vào nội dung video cũng như hoạt động chia sẻ video.

  • Trang web của nhà xuất bản video là các trang web đối tác trong Mạng Hiển thị của Google. YouTube là một ví dụ về trang web của nhà xuất bản video.
  • Quảng cáo dạng văn bản, hình ảnh và video của bạn có thể xuất hiện trên các trang web này và thậm chí đôi khi xuất hiện bên trong nội dung video trên trang web.
  • Bạn nên nhắm mục tiêu quảng cáo của mình đến trang web và vị trí của nhà xuất bản video nếu mục tiêu kinh doanh của bạn là xây dựng thương hiệu trên mạng xã hội hoặc truyền thông.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính