Chiến lược đặt giá thầu CPA mục tiêu: Định nghĩa

Đây là một chiến lược đặt giá thầu tự động. Chiến lược này sẽ đặt giá thầu để giúp bạn nhận được nhiều lượt chuyển đổi nhất có thể, theo mức chi phí mục tiêu trên mỗi hành động (tCPA) do bạn đặt.

  • Nếu mục tiêu quảng cáo chủ yếu là để nhận được lượt chuyển đổi (như lượt bán hàng, lượt đăng ký hay lượt tải ứng dụng di động), thì chiến lược đặt giá thầu CPA mục tiêu có thể giúp mang lại nhiều lượt chuyển đổi hơn trong phạm vi ngân sách của bạn. Chiến lược này còn có thể giúp bạn tăng doanh số bán hàng đồng thời giảm chi phí cho lượt nhấp dẫn đến giao dịch mua.
  • Chiến lược đặt giá thầu CPA mục tiêu sử dụng dữ liệu theo dõi lượt chuyển đổi để giúp bạn tránh các lượt nhấp không mang lại lợi nhuận và nhận được nhiều lượt chuyển đổi hơn với chi phí thấp hơn. Dựa trên lượt chuyển đổi trước đây của chiến dịch, chiến lược đặt giá thầu CPA mục tiêu sẽ tìm giá thầu tối ưu theo chi phí mỗi lượt nhấp (CPC) cho quảng cáo của bạn mỗi khi quảng cáo đó đủ điều kiện xuất hiện. Chiến lược này đặt giá thầu CPC cao hơn cho các lượt nhấp có giá trị cao và đặt giá thầu CPC thấp hơn cho các lượt nhấp có giá trị thấp.
  • Chiến lược đặt giá thầu CPA mục tiêu yêu cầu bạn phải đặt CPA mục tiêu (số tiền trung bình bạn muốn trả cho một lượt chuyển đổi). Trình mô phỏng CPA mục tiêu có thể giúp bạn ước tính mức độ ảnh hưởng của những thay đổi về CPA mục tiêu đối với số lượt chuyển đổi mà bạn nhận được.
  • Một tính năng tương tự là CPC nâng cao (ECPC). Tính năng này cũng có thể giúp bạn tăng doanh số bán hàng hoặc các lượt chuyển đổi khác. Điểm khác biệt chính là chiến lược ECPC điều chỉnh giá thầu CPC tối đa mà bạn đã đặt thủ công, còn chiến lược CPA mục tiêu tạo giá thầu để tìm cách đáp ứng CPA mục tiêu của bạn.
  • Lượt tương tác với quảng cáo TrueView cho hành động được định nghĩa là lượt nhấp vào quảng cáo hoặc lượt xem quảng cáo trong ít nhất 10 giây. Nếu cả hai hành động cùng xảy ra, thì hệ thống chỉ tính lượt nhấp. Lượt xem quảng cáo dạng video trong ít nhất 10 giây được xem là hành động dẫn đến lượt chuyển đổi trên trang web nếu lượt chuyển đổi đó xảy ra trong vòng 3 ngày kể từ ngày xảy ra lượt tương tác. Đối với người dùng nhấp vào quảng cáo, lượt chuyển đổi vẫn sẽ được phân bổ trong khoảng thời gian chuyển đổi hiện tại.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính