Đặt giá thầu CPA mục tiêu: Định nghĩa

Đây là chiến lược giá thầu tự động đặt giá thầu giúp nhận được nhiều chuyển đổi nhất có thể với mức giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu mà bạn đã đặt.

Lưu ý: Trình tối ưu hóa chuyển đổi hiện là Đặt giá thầu CPA mục tiêu

Vì Trình tối ưu hóa chuyển đổi không còn là cách duy nhất để tự động đặt giá thầu cho chuyển đổi nữa, nên chúng tôi sẽ gọi chiến lược giá thầu này theo đúng nội dung của nó: Đặt giá thầu CPA mục tiêu. Sự thay đổi chỉ là ở tên gọi -- những chiến dịch sử dụng đặt giá thầu CPA mục tiêu sẽ hoạt động giống hệt như cách mà các chiến dịch đã sử dụng Trình tối ưu hóa chuyển đổi. Tìm hiểu thêm về tất cả các chiến lược giá thầu tự động

  • Nếu mục tiêu quảng cáo chính của bạn là nhận được chuyển đổi (như bán hàng, đăng ký hoặc lượt tải xuống ứng dụng dành cho thiết bị di động), thì Đặt giá thầu CPA mục tiêu có thể giúp tự động nhận được nhiều chuyển đổi hơn cho ngân sách của bạn. Trình tối ưu hóa chuyển đổi cũng có thể giúp bạn nhận được nhiều lần bán hàng hơn trong khi trả ít tiền hơn cho các nhấp chuột dẫn đến những lần mua hàng đó.
  • Đặt giá thầu CPA mục tiêu sử dụng dữ liệu theo dõi chuyển đổi của bạn để tránh các nhấp chuột không có khả năng sinh lợi và nhận được nhiều chuyển đổi hơn với mức chi phí thấp hơn. Dựa trên lịch sử chuyển đổi của chiến dịch, Đặt giá thầu CPA mục tiêu sẽ tự động tìm giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) tối ưu cho quảng cáo của bạn mỗi khi quảng cáo đủ điều kiện xuất hiện. Trình tối ưu hóa chuyển đổi đặt giá thầu CPC cao hơn cho các lần nhấp có giá trị hơn và giá thầu CPC thấp hơn cho các lần nhấp ít giá trị hơn.
  • Đặt giá thầu CPA mục tiêu đòi hỏi bạn phải đặt CPA mục tiêu (số tiền trung bình bạn muốn trả cho một chuyển đổi). Trình mô phỏng CPA mục tiêu có thể giúp bạn ước tính mức độ mà việc thay đổi CPA mục tiêu có thể tác động đến khối lượng chuyển đổi của bạn.
  • Có một tính năng tương tự là CPC nâng cao (ECPC) cũng có thể giúp bạn nhận được nhiều lượt bán hàng hoặc các chuyển đổi khác hơn. Điểm khác biệt chính là ECPC điều chỉnh giá thầu CPC tối đa mà bạn đặt theo cách thủ công, trong khi CPA mục tiêu tự động tạo giá thầu để thử và đáp ứng CPA mục tiêu của bạn.
  • Các hành động tương tác với quảng cáo TrueView cho hành động được xác định là nhấp chuột vào quảng cáo hoặc xem trong thời gian 10 giây trở lên. Nếu cả hai xảy ra, chỉ có lần nhấp được tính. Việc xem ít nhất 10 giây quảng cáo video được tính là dẫn đến một lần chuyển đổi trên trang web nếu lần chuyển đổi đó xảy ra trong vòng 3 ngày kể từ ngày tương tác. Đối với người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn, lần chuyển đổi đó sẽ vẫn được phân bổ trên thời lượng chuyển đổi hiện tại của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố