CPC nâng cao (ECPC): Định nghĩa

Chiến lược giá thầu sẽ điều chỉnh chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) của bạn để giúp tối đa hóa chuyển đổi. ECPC kết hợp đặt giá thầu thủ công với chiến lược Đấu thầu thông minh, như CPA mục tiêu hoặc Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo. Chiến lược này sẽ tăng giá thầu thủ công trong các trường hợp dường như có nhiều khả năng dẫn đến bán hàng hoặc các chuyển đổi khác trên trang web của bạn hơn, đồng thời giảm giá thầu trong các trường hợp dường như có ít khả năng dẫn đến chuyển đổi hơn.

  • ECPC tăng giá thầu của bạn mỗi lần quảng cáo đủ điều kiện xuất hiện, dựa trên khả năng nhấp chuột đó dẫn đến chuyển đổi. Chiến lược giá thầu này cũng sẽ giảm giá thầu cho các nhấp chuột có ít khả năng dẫn đến chuyển đổi hơn.
  • ECPC có thể giúp bạn nhận được nhiều chuyển đổi hơn trong khi vẫn duy trì hoặc giảm giá mỗi chuyển đổi của bạn.
  • Có thể thử nghiệm ECPC cùng với hệ thống đặt giá thầu của bên thứ ba để cung cấp cho bạn mức độ giới hạn về Đặt giá thầu thông minh của Google Ads.
  • ECPC hoạt động hơi khác đối với Chiến dịch mua sắm. Tìm hiểu cách Thiết lập ECPC cho Chiến dịch mua sắm.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố