Số điện thoại chuyển tiếp Google

Số điện thoại duy nhất từ ​​Google mà bạn có thể sử dụng trong quảng cáo của mình để giúp theo dõi các cuộc gọi và tin nhắn đến doanh nghiệp của bạn.

  • Sử dụng tiện ích cuộc gọi hoặc quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại với số chuyển tiếp Google để giúp nhận và theo dõi cuộc gọi điện thoại từ quảng cáo của bạn. Sử dụng tiện ích tin nhắn với số chuyển tiếp Google để giúp nhận và theo dõi tin nhắn dẫn đến từ quảng cáo của bạn.
  • Dưới đây là cách hoạt động: Google cung cấp một số điện thoại duy nhất được hiển thị cùng với quảng cáo của bạn. Nếu khách hàng tiềm năng gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại này, thì Google Ads sẽ hướng cuộc gọi hoặc tin nhắn đến số điện thoại doanh nghiệp của bạn. Sau đó, bạn có thể xem báo cáo chi tiết về các cuộc gọi hoặc tin nhắn được tạo từ quảng cáo của mình.
  • Số chuyển tiếp Google hiện sẵn có tại các quốc gia này.

Giới thiệu về báo cáo cuộc gọi
Giới thiệu về báo cáo tin nhắn

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố