Bộ lọc khoảng không quảng cáo: Định nghĩa

Một cách tùy chọn để loại trừ các sản phẩm nào trong tài khoản Google Merchant Center có thể xuất hiện cho Quảng cáo mua sắm sản phẩm.

Theo mặc định, Google sẽ so khớp tìm kiếm của mọi người với sản phẩm có liên quan từ toàn bộ khoảng không quảng cáo sản phẩm trong Google Merchant Center của bạn. Khi bạn sử dụng bộ lọc để xác định nhóm sản phẩm đủ điều kiện, Google sẽ chỉ hiển thị các sản phẩm từ tài khoản Google Merchant Center của bạn khớp với các nhóm sản phẩm mà bạn đã xác định.

Bộ lọc là tùy chọn và được đặt ở cấp chiến dịch.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố