Trang doanh nghiệp

(Trước đây là Google Doanh nghiệp của tôi hoặc Google Địa điểm) Một sản phẩm cho phép bạn tạo và quản lý trang thông tin doanh nghiệp miễn phí trong Google Maps để mọi người có thể nhìn thấy doanh nghiệp của bạn khi xem kết quả tìm kiếm địa phương.

Offline Discovery

  • Trang doanh nghiệp cho phép bạn tạo và xác minh doanh nghiệp địa phương của mình trên Google, nhờ đó, thông tin doanh nghiệp của bạn có thể xuất hiện trong Google Maps. Với Trang doanh nghiệp, bạn cũng có thể thêm thông tin doanh nghiệp có thể xuất hiện trên Google.com, Google Maps và Google Earth khi người dùng tìm tên doanh nghiệp hoặc loại hình doanh nghiệp của bạn.
  • Bạn có thể sử dụng thành phần địa điểm để hiển thị các địa điểm kinh doanh trong quảng cáo của mình. Thành phần địa điểm hiển thị tên, địa chỉ và số điện thoại của doanh nghiệp cùng với quảng cáo để giúp khách hàng kết nối với doanh nghiệp địa phương của bạn.
  • Những doanh nghiệp không có trang web có thể xác minh doanh nghiệp của họ thông qua Trang doanh nghiệp và quảng cáo bằng chiến dịch Thông minh trong Google Ads, một sản phẩm quảng cáo không yêu cầu quản lý quảng cáo hằng ngày.

Trung tâm trợ giúp Trang doanh nghiệp
Thêm hoặc xác nhận quyền sở hữu trang thông tin doanh nghiệp của bạn
Giới thiệu về chiến dịch Thông minh
Liên kết Trang doanh nghiệp để sử dụng thành phần địa điểm

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính