Trang doanh nghiệp

(Trước đây là Google Doanh nghiệp của tôi hoặc Google địa điểm) Một sản phẩm cho phép bạn tạo và quản lý trang thông tin doanh nghiệp miễn phí trong Google Maps để mọi người có thể thấy doanh nghiệp của bạn khi thực hiện tìm kiếm địa phương.

Offline Discovery

  • Trang doanh nghiệp cho phép bạn tạo và xác minh doanh nghiệp địa phương của bạn trên Google, vì vậy, thông tin doanh nghiệp của bạn có thể được hiển thị trong Google Maps. Với Trang doanh nghiệp của tôi, bạn cũng có thể thêm thông tin doanh nghiệp có thể xuất hiện trên Google.com, Google Maps và Google Earth khi người nào đó tìm kiếm tên doanh nghiệp hoặc danh mục của bạn.
  • Bạn có thể cho các địa điểm doanh nghiệp xuất hiện trong quảng cáo của mình bằng cách sử dụng phần mở rộng về địa điểm. Phần mở rộng về địa điểm hiển thị tên, địa chỉ và số điện thoại của doanh nghiệp cùng với quảng cáo để giúp khách hàng kết nối với doanh nghiệp địa phương của bạn.
  • Những doanh nghiệp không có trang web có thể xác minh doanh nghiệp của họ thông qua Trang doanh nghiệp và quảng cáo bằng Chiến dịch thông minh trong Google Ads – sản phẩm quảng cáo không cần quản lý quảng cáo hàng ngày của chúng tôi.

Trung tâm trợ giúp Trang doanh nghiệp
Thêm hoặc xác nhận quyền sở hữu trang thông tin doanh nghiệp của bạn
Giới thiệu về Chiến dịch thông minh
Liên kết tài khoản Doanh nghiệp của tôi để tạo phần mở rộng về địa điểm

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false
false