Chi phí mỗi lượt xem (CPV): Định nghĩa

Phương thức đặt giá thầu cho chiến dịch video, trong đó, bạn trả phí cho mỗi lượt xem. Một lượt xem được tính khi người xem xem 30 giây quảng cáo video (hoặc toàn bộ thời lượng video nếu quảng cáo video ngắn hơn 30 giây) hoặc tương tác với quảng cáo, tùy điều kiện nào đến trước. Tương tác video bao gồm các nhấp chuột vào lớp phủ gọi hành động (CTA), thẻ và biểu ngữ đi kèm. Bạn đặt giá thầu CPV để cho Google biết số tiền tối đa bạn sẵn sàng trả cho mỗi lượt xem.

  • Bạn có thể chọn giá thầu CPV tối đa cho quảng cáo dạng video khi tạo nhóm quảng cáo. "Tối đa" có nghĩa là số tiền bạn trả cho một lượt xem. Số tiền này sẽ bằng hoặc thấp hơn giá thầu của bạn, tuỳ theo giá thầu của các nhà quảng cáo khác.
  • Lựa chọn đặt giá thầu CPV chỉ có sẵn khi bạn chọn chạy quảng cáo dạng video TrueView.
Lưu ý: Trong báo cáo, chỉ số chi phí mỗi lượt xem chỉ bao gồm chi phí đủ điều kiện cho lượt xem. Một số định dạng quảng cáo (như quảng cáo đệm hoặc quảng cáo trong luồng phát không thể bỏ qua) không đủ điều kiện cho lượt xem.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính