Tạo chiến dịch video

Quảng cáo video là một cách thú vị để tiếp cận và thu hút đối tượng trên YouTube và trên web. Bạn có thể tạo và quản lý chiến dịch của mình trong Google Ads bằng cách sử dụng loại chiến dịch “Video”.

Bài viết này trình bày các bước mà bạn cần thực hiện để thiết lập chiến dịch video và nhóm quảng cáo.

Trước khi bắt đầu

Dưới đây là một số điều cần lưu ý trước khi bạn tạo chiến dịch và quảng cáo video:

 • Bạn phải tạo quảng cáo và nhóm quảng cáo với loại chiến dịch "Video". Tùy thuộc vào mục tiêu đã chọn cho chiến dịch, bạn có thể sử dụng các định dạng quảng cáo video và chiến lược đặt giá thầu cụ thể.
 • Để tạo quảng cáo video, bạn phải lưu trữ video trên YouTube.
 • Báo cáo về nhóm quảng cáo và chiến dịch video bao gồm các chỉ số dành riêng cho quảng cáo video, trong đó có số lượt xem, tỷ lệ xem và số hành động đã thực hiện. Không phải chỉ số nào trong số này cũng xuất hiện trong tất cả các công cụ quản lý chiến dịch của Google Ads.
 • Nếu muốn chạy cả định dạng trong luồng và định dạng khám phá video trong cùng một chiến dịch video, bạn sẽ cần tạo nhiều nhóm quảng cáo.

Để tạo chiến dịch video chứa duy nhất một định dạng quảng cáo, hãy thực hiện theo phần hướng dẫn đầu tiên bên dưới. Để tạo chiến dịch chứa các định dạng quảng cáo khác nhau, hãy xem tiếp phần hướng dẫn thứ hai bên dưới để tạo thêm một nhóm quảng cáo khác.

Để đặt quảng cáo trên các ứng dụng và trang web đối tác thuộc Mạng hiển thị, bạn hãy sử dụng quảng cáo TrueView trong luồng hoặc quảng cáo ngoài luồng phát.

 • Mỗi nhóm quảng cáo chỉ có thể chứa một định dạng quảng cáo video: quảng cáo trong luồng, quảng cáo khám phá video, quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua, quảng cáo đệm hoặc quảng cáo ngoài luồng phát.
 • Bạn không thể sử dụng chiến lược giá thầu danh mục đầu tư với chiến dịch video.
Nếu thông tin trong bài viết này không phản ánh những gì bạn thấy trong tài khoản của mình, thì bạn có thể có một tập hợp mục tiêu khác. Tìm hiểu thêm về các mục tiêu trong trải nghiệm Google Ads mới

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

Cách tạo chiến dịch video

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Trong menu trang, hãy nhấp vào Chiến dịch.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng , sau đó chọn Chiến dịch mới.
 4. Chọn một trong các mục tiêu chiến dịch sau: 
  • Khách hàng tiềm năng
  • Lưu lượng truy cập trang web
  • Cân nhắc thương hiệu và sản phẩm
  • Nhận thức về thương hiệu và phạm vi tiếp cận

  Nếu bước này không phản ánh những gì bạn thấy trong tài khoản của mình thì trước tiên, bạn hãy chọn loại chiến dịch, sau đó chọn mục tiêu. Bạn có thể chọn trong số các loại chiến dịch là Tìm kiếm, Hiển thị, Mua sắm và Video. Hãy tìm hiểu thêm về các mục tiêu trong trải nghiệm Google Ads mới

 5. Chọn loại chiến dịch Video và loại chiến dịch phụ.
 6. Nhấp vào Tiếp tục.
 7. Nhập tên chiến dịch, chọn ngân sách, vị trí và chọn các mạng mà bạn muốn chiến dịch video chạy trên đó.
 8. Chọn vị trí mà bạn muốn nhắm mục tiêu (hoặc loại trừ) chiến dịch.
 9. Chọn ngôn ngữ của khách hàng.
 10. (Tùy chọn) Chọn thiết bị mà bạn muốn hiển thị quảng cáo của mình trên đó. Bạn có thể nhắm mục tiêu các hệ điều hành, kiểu thiết bị và nhà cung cấp dịch vụ cụ thể. Theo mặc định, quảng cáo của bạn sẽ hiển thị trên tất cả các thiết bị đủ điều kiện.
 11. (Tùy chọn) Chỉnh sửa các tùy chọn cài đặt bổ sung của chiến dịch.
 12. Nhập tên nhóm quảng cáo.
 13. Đặt số tiền giá thầu.
 14. Chỉnh sửa phương pháp nhắm mục tiêu mà bạn muốn sử dụng cho quảng cáo của mình. Theo mặc định, quảng cáo của bạn sẽ hiển thị cho tất cả người xem.
 15. Chọn video trên YouTube bên cạnh "Video trên YouTube của bạn".
 16. Bên cạnh "Định dạng quảng cáo video", hãy chọn một định dạng quảng cáo. sau đó nhập thông tin bắt buộc.
 17. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.

Cách tạo nhóm quảng cáo cho chiến dịch hiện có

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Trong bảng điều hướng, hãy chọn Chiến dịch video.
 3. Chọn chiến dịch mà bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Trong menu trang, hãy nhấp vào Nhóm quảng cáo.
 5. Nhấp vào nút dấu cộng để tạo nhóm quảng cáo mới.
 6. Nhập tên nhóm quảng cáo.
 7. Đặt số tiền giá thầu.
 8. Chỉnh sửa phương pháp nhắm mục tiêu mà bạn muốn sử dụng cho quảng cáo của mình. Theo mặc định, quảng cáo của bạn sẽ hiển thị cho tất cả người xem.
 9. Chọn video trên YouTube bên cạnh "Video trên YouTube của bạn".
 10. Bên cạnh "Định dạng quảng cáo video", hãy chọn một định dạng quảng cáo. Một nhóm quảng cáo chỉ có thể chứa một định dạng quảng cáo.
 11. Nhập thông tin bắt buộc để tạo quảng cáo của bạn. Bạn luôn có thể lưu nhóm quảng cáo mà không cần phải tạo quảng cáo.
 12. Nhấp vào Lưu nhóm quảng cáo.

Sử dụng mục tiêu trong chiến dịch video

Chọn một mục tiêu là cách đơn giản để giúp bạn thiết lập một chiến dịch video thành công.

Khi thiết lập chiến dịch, bạn có thể chọn một trong các mục tiêu sau:

 • Khách hàng tiềm năng
 • Lưu lượng truy cập trang web
 • Nhận thức về thương hiệu và phạm vi tiếp cận
 • Cân nhắc thương hiệu và sản phẩm

Bạn cũng có thể chọn Tạo chiến dịch không có mục tiêu nếu chưa có mục tiêu cụ thể.

Tìm hiểu thêm về các định dạng và mạng có thể sử dụng cho từng mục tiêu

Giới thiệu về các loại chiến dịch phụ

Khách hàng tiềm năng và Lưu lượng truy cập trang web

Loại phụ "Thúc đẩy chuyển đổi" giúp thúc đẩy số lần nhấp và các lượt chuyển đổi có liên quan trên trang web của bạn.

Nhận thức về thương hiệu và phạm vi tiếp cận

Loại phụ "Trong luồng có thể bỏ qua" giúp tiếp cận người xem trên YouTube và trên web bằng cách sử dụng các quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua được tối ưu hóa để hiển thị hiệu quả.

Loại phụ "Trong luồng không thể bỏ qua" giúp truyền đạt thông điệp của bạn cho khách hàng bằng cách sử dụng quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua.

Loại phụ "Đoạn quảng cáo đệm" giúp tiếp cận người xem trên YouTube và trên web bằng cách sử dụng các quảng cáo đệm được tối ưu hóa để hiển thị hiệu quả.

Loại phụ "Ngoài luồng phát" giúp bạn thu hút nhiều người quan tâm đến thương hiệu của bạn hơn bằng cách sử dụng quảng cáo video được thiết kế để tiếp cận người dùng trên điện thoại và máy tính bảng.

Cân nhắc thương hiệu và sản phẩm

Loại phụ "Ảnh hưởng đến cân nhắc" kết nối người dùng với thương hiệu của bạn thông qua quảng cáo video được thiết kế để tăng cường sức hút và thúc đẩy mức độ tương tác.

Loại phụ "Mua sắm" cho phép bạn quảng cáo các sản phẩm liên quan kế bên quảng cáo video để khuyến khích người xem tìm hiểu về các sản phẩm và mua sắm trên trang web của bạn (cần phải có tài khoản Google Merchant Center).

Các mục tiêu và loại phụ của chiến dịch video

Mục tiêu

Loại phụ

Mạng

Định dạng quảng cáo

Khách hàng tiềm năng Thúc đẩy chuyển đổi Video trên YouTube Trong luồng có thể bỏ qua
Lưu lượng truy cập trang web Thúc đẩy chuyển đổi Video trên YouTube Trong luồng có thể bỏ qua

Cân nhắc thương hiệu và sản phẩm

Ảnh hưởng đến cân nhắc

Tìm kiếm trên YouTube,

Video YouTube, Đối tác video trên Mạng hiển thị

Trong luồng có thể bỏ qua

Khám phá video

Mua sắm

(yêu cầu có tài khoản Google Merchant Center)

Video trên YouTube

Trong luồng có thể bỏ qua
 

Trình tự quảng cáo

Video trên YouTube

Trong luồng có thể bỏ qua

Trong luồng không thể bỏ qua

Quảng cáo đệm

 

Nhận thức về thương hiệu và phạm vi tiếp cận

Trong luồng có thể bỏ qua

Video YouTube, Đối tác video trên Mạng hiển thị

Trong luồng có thể bỏ qua

Trong luồng không thể bỏ qua Video YouTube, Đối tác video trên Mạng hiển thị Trong luồng có thể bỏ qua
Quảng cáo đệm Video YouTube, Đối tác video trên Mạng hiển thị Quảng cáo đệm
Ngoài luồng Đối tác video trên Mạng hiển thị Ngoài luồng
Trình tự quảng cáo Video trên YouTube

Trong luồng có thể bỏ qua

Trong luồng không thể bỏ qua

Quảng cáo đệm

 

Không có mục tiêu

Chiến dịch video tùy chỉnh Tìm kiếm YouTube, video YouTube, Đối tác video trên Mạng hiển thị
 

Trong luồng có thể bỏ qua

Khám phá video

Quảng cáo đệm

Trình tự quảng cáo

Video trên YouTube 

Trong luồng có thể bỏ qua

Trong luồng không thể bỏ qua

Quảng cáo đệm

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?