Tạo chiến dịch video

Quảng cáo video là một cách thú vị để tiếp cận và thu hút đối tượng trên YouTube và trên web. Bạn có thể tạo và quản lý chiến dịch của mình trong Google Ads bằng cách sử dụng loại chiến dịch “Video”.

Bài viết này trình bày các bước mà bạn cần thực hiện để thiết lập chiến dịch video và nhóm quảng cáo.

Trước khi bắt đầu

Dưới đây là một số điều cần lưu ý trước khi bạn tạo chiến dịch và quảng cáo video:

 • Bạn phải tạo quảng cáo và nhóm quảng cáo với loại chiến dịch "Video". Tùy thuộc vào mục tiêu đã chọn cho chiến dịch, bạn có thể sử dụng các định dạng quảng cáo video và chiến lược đặt giá thầu cụ thể.
 • Để tạo quảng cáo video, bạn phải lưu trữ video trên YouTube.
 • Báo cáo về nhóm quảng cáo và chiến dịch video bao gồm các chỉ số dành riêng cho quảng cáo video, trong đó có số lượt xem, tỷ lệ xem và số hành động đã thực hiện. Không phải chỉ số nào trong số này cũng xuất hiện trong tất cả các công cụ quản lý chiến dịch của Google Ads.
 • Nếu muốn chạy cả định dạng trong luồng và định dạng khám phá video trong cùng một chiến dịch video, bạn sẽ cần tạo nhiều nhóm quảng cáo.

Để tạo chiến dịch video chứa duy nhất một định dạng quảng cáo, hãy thực hiện theo phần hướng dẫn đầu tiên bên dưới. Để tạo chiến dịch chứa các định dạng quảng cáo khác nhau, hãy xem tiếp phần hướng dẫn thứ hai bên dưới để tạo thêm một nhóm quảng cáo khác.

Để đặt quảng cáo trên các ứng dụng và trang web đối tác thuộc Mạng Hiển thị, bạn hãy sử dụng quảng cáo TrueView trong luồng hoặc quảng cáo ngoài luồng phát.

 • Mỗi nhóm quảng cáo chỉ có thể chứa một định dạng quảng cáo video: quảng cáo trong luồng, quảng cáo khám phá video, quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua, quảng cáo đệm hoặc quảng cáo ngoài luồng phát.
 • Bạn không thể sử dụng chiến lược giá thầu danh mục đầu tư với chiến dịch video.

Cách tạo chiến dịch video

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Trong trình đơn trang, hãy nhấp vào Chiến dịch.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng , sau đó chọn Chiến dịch mới.
 4. Chọn một trong các mục tiêu chiến dịch sau: 
  • Khách hàng tiềm năng
  • Lưu lượng truy cập trang web
  • Cân nhắc thương hiệu và sản phẩm
  • Mức độ nhận biết thương hiệu và phạm vi tiếp cận
 5. Chọn loại chiến dịch Video.
  • Tùy thuộc vào mục tiêu chiến dịch, bạn cũng có thể cần chọn một loại chiến dịch phụ. Các loại chiến dịch phụ đủ điều kiện bao gồm: quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua, quảng cáo đệm, quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua, quảng cáo ngoài luồng phát hoặc trình tự quảng cáo. 
 6. Nhập tên cho chiến dịch của bạn.
 7. Trong mục “Chiến lược đặt giá thầu”, hãy đặt chiến lược giá thầu của bạn. Tìm hiểu thêm về cách thiết lập chiến lược giá thầu
 8. Trong mục “Ngân sách và ngày”, hãy đặt loại ngân sách, ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho chiến dịch và cách phân phối ngân sách. 
  • Đối với loại ngân sách, hãy chọn Hàng ngày (số tiền trung bình bạn mà muốn chi tiêu mỗi ngày) hoặc Chiến dịch (tổng ngân sách mà bạn muốn chi tiêu trong suốt thời gian của chiến dịch) và nhập số tiền mà bạn muốn chi tiêu.
  • Đối với cách phân phối ngân sách, hãy chọn Chuẩn (để chi tiêu ngân sách đồng đều theo thời gian) hoặc Tăng tốc (để chi tiêu ngân sách càng nhanh càng tốt). Nếu bạn chọn Tăng tốc thì ngân sách của bạn có thể hết sớm. 
 9. Trong mục “Mạng”, hãy chọn nơi mà bạn muốn chiến dịch video của mình xuất hiện. Nếu chiến dịch của bạn đủ điều kiện thì bạn có thể chọn một hoặc nhiều mạng sau:
  • Tìm kiếm trên YouTube: Quảng cáo có thể xuất hiện bên cạnh kết quả tìm kiếm trên YouTube. Bạn chỉ có thể chỉ sử dụng quảng cáo khám phá video.
  • Video trên YouTube: Quảng cáo có thể xuất hiện trong các video trên YouTube, trong các trang kênh và trang chủ YouTube. Bạn có thể sử dụng quảng cáo trong luồng và quảng cáo khám phá video.
  • Đối tác video trên Mạng Hiển thị: Quảng cáo có thể xuất hiện trên các trang web và ứng dụng của đối tác video của Google.
 10. Chọn ngôn ngữ và vị trí mà bạn muốn chiến dịch của mình nhắm mục tiêu.
 11. Chọn tùy chọn cài đặt loại trừ nội dung để xác định nơi chạy chiến dịch của bạn.
 12. (Tùy chọn) Nhấp vào Cài đặt bổ sung để nhắm mục tiêu các thiết bị cụ thể, đặt giới hạn tần suất và đặt lịch cho quảng cáo.
 13. Nhập tên cho nhóm quảng cáo.
 14. Chọn thông tin nhân khẩu học và loại đối tượng mà bạn muốn tiếp cận.
 15. Chọn từ khóa, chủ đề và vị trí mà bạn muốn quảng cáo của mình xuất hiện.
 16. Nếu có sẵn số liệu, hãy đặt số tiền giá thầu của bạn.
 17. Trong mục “Tạo quảng cáo video của bạn”, hãy tìm kiếm video mà bạn đã tải lên hoặc nhập URL video từ YouTube.
 18. Chọn định dạng quảng cáo video đủ điều kiện. Tùy thuộc vào mục tiêu đã chọn, bạn có thể chọn: Quảng cáo trong luồng, Quảng cáo khám phá video, Quảng cáo đệm, Quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua hoặc Quảng cáo ngoài luồng phát. Bạn sẽ thấy có thông báo trong Google Ads nếu một định dạng quảng cáo cụ thể không đủ điều kiện cho chiến dịch.
 19. Nhập URL cuối cùng - chính là trang đích mà bạn muốn mọi người truy cập khi họ nhấp vào quảng cáo.
 20. Nhập URL hiển thị - đây có thể là một phiên bản ngắn hơn của URL cuối cùng hoặc giống như URL cuối cùng.
 21. Nhập lời gọi hành động. Lời kêu gọi này phải thật hấp dẫn và hướng mọi người đến trang web được chỉ định trong URL cuối cùng.
 22. Nhập dòng tiêu đề. Dòng tiêu đề sẽ xuất hiện dưới dạng dòng văn bản chính quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
 23. (Tùy chọn) Nhấp vào Tùy chọn URL quảng cáo (nâng cao) để thêm mẫu theo dõi, hậu tố URL cuối cùng hoặc thông số tùy chỉnh cho URL cuối cùng.
 24. Chọn một hình ảnh được tạo tự động từ các video trong kênh YouTube của bạn (nên chọn) hoặc một hình ảnh mà bạn tải lên theo cách thủ công làm biểu ngữ đi kèm. Biểu ngữ đi kèm chỉ xuất hiện trên máy tính.
 25. Nhập tên cho quảng cáo của bạn.
 26. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.

Cách tạo nhóm quảng cáo cho chiến dịch hiện có

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Trong bảng điều hướng, hãy chọn Chiến dịch video.
 3. Chọn chiến dịch mà bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Trong trình đơn trang, hãy nhấp vào Nhóm quảng cáo.
 5. Nhấp vào nút dấu cộng để tạo nhóm quảng cáo mới.
 6. Nhập tên nhóm quảng cáo.
 7. Đặt số tiền giá thầu.
 8. Chỉnh sửa phương pháp nhắm mục tiêu mà bạn muốn sử dụng cho quảng cáo của mình. Theo mặc định, quảng cáo của bạn sẽ hiển thị cho tất cả người xem.
 9. Chọn video trên YouTube bên cạnh "Video trên YouTube của bạn".
 10. Bên cạnh "Định dạng quảng cáo video", hãy chọn một định dạng quảng cáo. Một nhóm quảng cáo chỉ có thể chứa một định dạng quảng cáo.
 11. Nhập thông tin bắt buộc để tạo quảng cáo của bạn. Bạn luôn có thể lưu nhóm quảng cáo mà không cần phải tạo quảng cáo.
 12. Nhấp vào Lưu nhóm quảng cáo.

Sử dụng mục tiêu trong chiến dịch video

Chọn một mục tiêu là cách đơn giản để giúp bạn thiết lập một chiến dịch video thành công.

Khi thiết lập chiến dịch, bạn có thể chọn một trong các mục tiêu sau:

 • Khách hàng tiềm năng
 • Lưu lượng truy cập trang web
 • Nhận thức về thương hiệu và phạm vi tiếp cận
 • Cân nhắc thương hiệu và sản phẩm

Bạn cũng có thể chọn Tạo chiến dịch không có mục tiêu nếu chưa có mục tiêu cụ thể.

Tìm hiểu thêm về các định dạng và mạng có thể sử dụng cho từng mục tiêu

Giới thiệu về các loại chiến dịch phụ

Khách hàng tiềm năng và Lưu lượng truy cập trang web

Loại phụ "Thúc đẩy chuyển đổi" giúp thúc đẩy số lượt nhấp và lượt chuyển đổi có liên quan trên trang web của bạn.

Mức độ nhận biết thương hiệu và phạm vi tiếp cận

Loại phụ "Trong luồng có thể bỏ qua" giúp tiếp cận người xem trên YouTube và trên web bằng cách sử dụng các quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua được tối ưu hóa để hiển thị hiệu quả.

Loại phụ "Trong luồng không thể bỏ qua" giúp truyền đạt thông điệp của bạn cho khách hàng bằng cách sử dụng quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua.

Loại phụ "Đoạn quảng cáo đệm" giúp tiếp cận người xem trên YouTube và trên web bằng cách sử dụng các quảng cáo đệm được tối ưu hóa để hiển thị hiệu quả.

Loại phụ "Ngoài luồng phát" giúp bạn thu hút nhiều người quan tâm đến thương hiệu hơn bằng cách sử dụng quảng cáo video được thiết kế để tiếp cận người dùng trên điện thoại và máy tính bảng.

Loại phụ "Trình tự quảng cáo" giúp bạn kể câu chuyện về sản phẩm hoặc thương hiệu của mình bằng cách cho người dùng thấy một loạt video theo thứ tự mà bạn xác định.

Mức độ cân nhắc thương hiệu và sản phẩm

Loại phụ "Ảnh hưởng đến cân nhắc" kết nối người dùng với thương hiệu của bạn thông qua quảng cáo video được thiết kế để tăng cường sức hút và thúc đẩy mức độ tương tác.

Loại phụ "Mua sắm" cho phép bạn quảng cáo các sản phẩm phù hợp cùng với quảng cáo video để khuyến khích người xem tìm hiểu về các sản phẩm và mua sắm trên trang web của bạn (bạn cần phải có tài khoản Google Merchant Center).

Loại phụ "Trình tự quảng cáo" giúp bạn kể câu chuyện về sản phẩm hoặc thương hiệu của mình bằng cách cho người dùng thấy một loạt video theo thứ tự mà bạn xác định.

Các mục tiêu và loại phụ của chiến dịch video

Mục tiêu

Loại phụ

Mạng

Định dạng quảng cáo

Khách hàng tiềm năng Thúc đẩy chuyển đổi

Video trên YouTube, Đối tác video trên Mạng Hiển thị

Trong luồng có thể bỏ qua
Lưu lượng truy cập trang web Thúc đẩy chuyển đổi Video trên YouTube, Đối tác video trên Mạng Hiển thị Trong luồng có thể bỏ qua

Cân nhắc thương hiệu và sản phẩm

Ảnh hưởng đến cân nhắc

Tìm kiếm YouTube, video trên YouTube, Đối tác video trên Mạng Hiển thị

Trong luồng có thể bỏ qua

Khám phá video

Mua sắm

(yêu cầu có tài khoản Google Merchant Center)

Video trên YouTube

Trong luồng có thể bỏ qua
 

Trình tự quảng cáo

Video trên YouTube

Trong luồng có thể bỏ qua

Trong luồng không thể bỏ qua

Quảng cáo đệm

 

Nhận thức về thương hiệu và phạm vi tiếp cận

Trong luồng có thể bỏ qua

Video YouTube, Đối tác video trên Mạng hiển thị

Trong luồng có thể bỏ qua

Trong luồng không thể bỏ qua Video trên YouTube, Đối tác video trên Mạng Hiển thị Trong luồng có thể bỏ qua
Quảng cáo đệm Video trên YouTube, Đối tác video trên Mạng Hiển thị Quảng cáo đệm
Ngoài luồng Đối tác video trên Mạng hiển thị Ngoài luồng
Trình tự quảng cáo Video trên YouTube

Trong luồng có thể bỏ qua

Trong luồng không thể bỏ qua

Quảng cáo đệm

 

Không có mục tiêu

Chiến dịch video tùy chỉnh Tìm kiếm YouTube, video YouTube, Đối tác video trên Mạng hiển thị
 

Trong luồng có thể bỏ qua

Khám phá video

Quảng cáo đệm

Trình tự quảng cáo

Video trên YouTube 

Trong luồng có thể bỏ qua

Trong luồng không thể bỏ qua

Quảng cáo đệm

Đường dẫn liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố