Tworzenie kampanii wideo

Reklamy wideo to świetny sposób na docieranie do klientów i przyciąganie ich uwagi w YouTube i w całym internecie. Aby tworzyć kampanie reklam wideo w Google Ads i zarządzać nimi, użyj typu kampanii „Wideo”.

Z tego artykułu dowiesz się, co należy zrobić, by skonfigurować kampanię wideo i grupę reklam wideo.

Zanim zaczniesz

O tym warto pamiętać przed utworzeniem kampanii i reklam wideo:

 • Takie reklamy i grupy reklam należy tworzyć w kampaniach wideo. W zależności od celu wybranego dla kampanii dostępne są określone formaty reklam wideo i strategie ustalania stawek.
 • Aby utworzyć reklamę wideo, musisz mieć filmy w YouTube.
 • W raportach dotyczących kampanii i grup reklam wideo uwzględniane są dane charakterystyczne dla reklam wideo, m.in. obejrzenia, współczynnik obejrzeń i wypracowana aktywność, dostępne tylko w niektórych narzędziach do zarządzania kampaniami Google Ads.
 • Jeśli w tej samej kampanii wideo chcesz stosować jednocześnie formaty In-Stream i wideo Discovery, musisz utworzyć wiele grup reklam.

Aby utworzyć kampanię wideo z jednym formatem reklamy, wykonaj instrukcje z pierwszego zestawu poniżej. Aby utworzyć kampanię z kilkoma formatami reklam, wykonaj instrukcje z drugiego zestawu poniżej. W ten sposób utworzysz dodatkową grupę reklam.

Jeśli chcesz umieszczać reklamy w witrynach i aplikacjach partnerów w sieci reklamowej, użyj reklam TrueView In-Stream lub reklam Out-Stream.

 • Każda grupa reklam może zawierać tylko jeden format reklam wideo (In-Stream, wideo Discovery, In-Stream niemożliwych do pominięcia, bumper lub Out-Stream).
 • W przypadku kampanii wideo nie możesz używać strategii portfolio ustalania stawek.

Jak utworzyć kampanię wideo

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu kliknij Kampanie.
 3. Kliknij kolejno przycisk plusa Nowa kampania.
 4. Wybierz jeden z celów kampanii: 
  • Potencjalni klienci
  • Ruch w witrynie
  • Rozważenie zakupu produktu danej marki
  • Świadomość i zasięg marki
 5. Wybierz typ kampanii Wideo.
  • W zależności od celu kampanii może też być konieczny wybór podtypu kampanii. Do odpowiednich podtypów kampanii należą: bumper, In-Stream możliwe lub niemożliwe do pominięcia, Out-Stream i sekwencja reklamy. 
 6. Wpisz nazwę kampanii.
 7. W sekcji „Strategia ustalania stawek” skonfiguruj strategię ustalania stawek. Więcej informacji o konfigurowaniu strategii ustalania stawek
 8. W sekcji „Budżet i daty” określ typ budżetu, datę rozpoczęcia i zakończenia kampanii oraz metodę realizacji budżetu. 
  • W przypadku typu budżetu wybierz Dzienny (średnia kwota, jaką chcesz wydawać dziennie) lub Kampania (łączny budżet, jaki chcesz wydać przez czas trwania kampanii) i wpisz kwotę, jaką masz zamiar zainwestować.
  • W przypadku metody realizacji budżetu wybierz Standardowe (by wydawać budżet równomiernie z upływem czasu) lub Przyspieszone (by wydać budżet jak najszybciej). Jeśli wybierzesz Przyspieszone, budżet może się wcześnie wyczerpać. 
 9. W sekcji „Sieci” wybierz, gdzie chcesz wyświetlać kampanię wideo. Możesz wybrać dla niej jedną z tych sieci, jeśli będzie do nich odpowiednia:
  • Wyniki wyszukiwania YouTube: reklamy mogą się wyświetlać obok wyników wyszukiwania w YouTube. Możesz używać tylko reklam wideo Discovery.
  • Filmy w YouTube: reklamy mogą się wyświetlać w filmach w YouTube, na stronach kanałów i na stronie głównej YouTube. Możesz używać reklam In-Stream i reklam wideo Discovery.
  • Sieć partnerów wideo w sieci reklamowej: reklamy mogą się wyświetlać w witrynach i aplikacjach w sieci partnerów wideo Google.
 10. Wybierz języki i lokalizacje, na które chcesz kierować kampanię.
 11. Wybierz ustawienia wykluczenia treści, by określić miejsce prowadzenia kampanii.
 12. (Opcjonalnie) Kliknij Dodatkowe ustawienia, by ustawić kierowanie na określone urządzenia, ograniczenie liczby wyświetleń i harmonogram reklamy.
 13. Wpisz nazwę grupy reklam.
 14. Wybierz grupy demograficzne i typy odbiorców, do których chcesz dotrzeć.
 15. Wybierz słowa kluczowe, tematy i miejsca docelowe, w których przypadku chcesz wyświetlać reklamy.
 16. Ustal kwotę stawki, jeśli jest dostępna.
 17. W sekcji „Utwórz reklamę wideo” odszukaj przesłany przez siebie film lub wpisz adres URL filmu w YouTube.
 18. Wybierz odpowiedni format reklamy wideo. W zależności od wyznaczonego celu możesz wybrać: Reklama In-Stream, Reklama wideo Discovery, Bumper reklamowy, Reklamy In-Stream niemożliwe do pominięcia lub Reklamy Out-Stream. Jeśli dany format reklamy nie pasuje do kampanii, otrzymasz w Google Ads odpowiedni komunikat.
 19. Podaj końcowy adres URL, czyli adres URL strony docelowej, na którą mają trafiać użytkownicy po kliknięciu Twojej reklamy.
 20. Wpisz wyświetlany URL, który może być krótszą lub pełną wersją końcowego adresu URL.
 21. Wpisz wezwanie do działania, które powinno być atrakcyjne i kierować użytkowników na stronę podaną w końcowym adresie URL.
 22. Wpisz nagłówek, który będzie wyświetlany jako główny tekst promujący Twoje produkty lub usługi.
 23. (Opcjonalnie) Kliknij Opcje adresów URL reklam (zaawansowane), by dodać do końcowego adresu URL szablon śledzenia, sufiks końcowego adresu URL lub parametry niestandardowe.
 24. Wybierz jako baner towarzyszący obraz przesłany ręcznie lub obraz, który będzie automatycznie generowany na podstawie filmów z Twojego kanału w YouTube (to właśnie zalecamy). Banery towarzyszące są wyświetlane tylko na komputerach.
 25. Wpisz nazwę reklamy.
 26. Kliknij Zapisz i kontynuuj.

Jak utworzyć grupę reklam w istniejącej już kampanii

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W panelu użytkownika kliknij Kampanie wideo.
 3. Wybierz kampanię, którą chcesz edytować.
 4. W menu kliknij Grupy reklam.
 5. Kliknij przycisk plusa , by utworzyć nową grupę reklam.
 6. Wpisz nazwę grupy reklam.
 7. Wyznacz stawkę.
 8. Edytuj metody kierowania, których chcesz użyć do wyświetlania reklam. Domyślnie reklamy będą się wyświetlać wszystkim użytkownikom.
 9. Obok pozycji „Twoje wideo w YouTube” wybierz film w YouTube.
 10. Obok pozycji „Format reklamy wideo” wybierz format reklamy. Grupa reklam może zawierać reklamy tylko w jednym formacie.
 11. Wpisz wymagane informacje, by utworzyć reklamę. Zawsze możesz zapisać grupę reklam bez utworzenia reklamy.
 12. Kliknij Zapisz grupę reklam.

Używanie celów w kampaniach wideo

Wybór celu znacznie ułatwia skonfigurowanie skutecznej kampanii wideo.

Przy konfigurowaniu kampanii masz do wyboru następujące cele:

 • Potencjalni klienci
 • Ruch w witrynie
 • Świadomość i zasięg marki
 • Rozważenie zakupu produktu danej marki

Możesz też wybrać Utwórz kampanię bez celu, jeśli nie zależy Ci na żadnym konkretnym celu.

Więcej informacji o formatach reklam i sieciach dostępnych w przypadku poszczególnych celów

Informacje o podtypach kampanii

Potencjalni klienci i Ruch w witrynie

Podtyp „Zachęcanie do konwersji” pomaga zwiększać liczbę kliknięć i odpowiednich konwersji w witrynie.

Świadomość i zasięg marki

Podtyp „Możliwe do pominięcia reklamy In-Stream” pomaga docierać do użytkowników w YouTube i w całym internecie za pomocą reklam In-Stream, które można pominąć, zoptymalizowanych pod kątem skutecznych wyświetleń.

Podtyp „Reklama In-Stream niemożliwa do pominięcia” pomaga docierać do klientów z pełnym przekazem w niemożliwych do pominięcia reklamach In-Stream.

Podtyp „Bumper” pomaga docierać do użytkowników w YouTube i w całym internecie za pomocą bumperów reklamowych zoptymalizowanych pod kątem skutecznych wyświetleń.

Podtyp „Out-Stream” ułatwia zainteresowanie marką większej liczby odbiorców dzięki reklamom wideo zaprojektowanym tak, by docierać do użytkowników korzystających z komórek i tabletów.

Podtyp „Sekwencja reklamy” pomaga opowiadać historię produktu lub marki poprzez pokazywanie użytkownikom serii filmów w określonej przez Ciebie kolejności.

Rozważenie zakupu produktu danej marki

Podtyp „Zwiększanie zainteresowania zakupem” powoduje wzrost zainteresowania użytkowników Twoją marką za pomocą reklam wideo nastawionych na zwiększanie liczby interakcji i zaangażowania.

Podtyp „Produktowa” umożliwia wyświetlanie reklam produktów obok reklam wideo, by klienci mogli dowiedzieć się więcej o Twoich produktach i zrobić zakupy na Twojej stronie internetowej (potrzebujesz do tego konta Google Merchant Center).

Podtyp „Sekwencja reklamy” pomaga opowiadać historię produktu lub marki poprzez pokazywanie użytkownikom serii filmów w określonej przez Ciebie kolejności.

Cele i podtypy kampanii wideo

Cel

Podtyp

Sieci

Formaty reklam

Potencjalni klienci Zachęcanie do działania

Filmy w YouTube, sieć partnerów wideo w sieci reklamowej

Możliwe do pominięcia reklamy In-Stream
Ruch w witrynie Zachęcanie do działania Filmy w YouTube, sieć partnerów wideo w sieci reklamowej Możliwe do pominięcia reklamy In-Stream

Rozważenie zakupu produktu danej marki

Zwiększanie zainteresowania zakupem

Wyszukiwarka w YouTube, filmy w YouTube, sieć partnerów wideo w sieci reklamowej

Możliwe do pominięcia reklamy In-Stream

Format Discovery

Kampania produktowa

(wymaga konta Google Merchant Center)

Filmy w YouTube

Możliwe do pominięcia reklamy In-Stream
 

Sekwencja reklamy

Filmy w YouTube

Możliwe do pominięcia reklamy In-Stream

Reklama In-Stream niemożliwa do pominięcia

Bumper

 

Świadomość i zasięg marki

Możliwe do pominięcia reklamy In-Stream

Filmy w YouTube, sieć partnerów wideo w sieci reklamowej

Możliwe do pominięcia reklamy In-Stream

Reklama In-Stream niemożliwa do pominięcia Filmy w YouTube, sieć partnerów wideo w sieci reklamowej Możliwe do pominięcia reklamy In-Stream
Bumper Filmy w YouTube, sieć partnerów wideo w sieci reklamowej Bumper
Out-Stream Sieć partnerów wideo w sieci reklamowej Out-Stream
Sekwencja reklamy Filmy w YouTube

Możliwe do pominięcia reklamy In-Stream

Reklama In-Stream niemożliwa do pominięcia

Bumper

 

Brak celu

Niestandardowa kampania wideo Wyszukiwarka w YouTube, filmy w YouTube, sieć partnerów wideo w sieci reklamowej
 

Możliwe do pominięcia reklamy In-Stream

Format Discovery

Bumper

Sekwencja reklamy

Filmy w YouTube 

Możliwe do pominięcia reklamy In-Stream

Reklama In-Stream niemożliwa do pominięcia

Bumper

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem