Tworzenie kampanii wideo

Reklamy wideo to świetny sposób na docieranie do klientów i przyciąganie ich uwagi w YouTube i w całym internecie. Aby tworzyć kampanie reklam wideo w Google Ads i zarządzać nimi, użyj typu kampanii „Wideo”.

Z tego artykułu dowiesz się, co należy zrobić, by skonfigurować kampanię wideo i grupę reklam wideo.

Zanim zaczniesz

O tym warto pamiętać przed utworzeniem kampanii i reklam wideo:

 • Takie reklamy i grupy reklam należy tworzy w kampaniach wideo. W zależności od celu wybranego dla kampanii dostępne są określone formaty reklam wideo i strategie ustalania stawek.
 • Aby utworzyć reklamę wideo, musisz mieć filmy w YouTube.
 • W raportach dotyczących kampanii i grup reklam wideo uwzględniane są dane charakterystyczne dla reklam wideo, m.in. obejrzenia, współczynnik obejrzeń i wypracowana aktywność, dostępne tylko w niektórych narzędziach do zarządzania kampaniami Google Ads.
 • Jeśli w tej samej kampanii wideo chcesz stosować jednocześnie formaty In-Stream i wideo Discovery, musisz utworzyć wiele grup reklam.

Aby utworzyć kampanię wideo z jednym formatem reklamy, wykonaj instrukcje z pierwszego zestawu poniżej. Aby utworzyć kampanię z kilkoma formatami reklam, wykonaj instrukcje z drugiego zestawu poniżej. W ten sposób utworzysz dodatkową grupę reklam.

Jeśli chcesz umieszczać reklamy w witrynach i aplikacjach partnerów w sieci reklamowej, użyj reklam TrueView In-Stream lub reklam Out-Stream.

 • Każda grupa reklam może zawierać tylko jeden format reklam wideo (In-Stream, wideo Discovery, In-Stream niemożliwych do pominięcia, w przerywniku lub Out-Stream).
 • W przypadku kampanii wideo nie możesz używać strategii portfolio ustalania stawek.
Jeśli informacje podane w tym artykule nie odzwierciedlają tego, co widzisz na koncie, możesz mieć inny zestaw celów. Więcej informacji o celach w nowej wersji Google Ads

Większość użytkowników może zarządzać swoimi kontami tylko za pomocą nowej wersji Google Ads. Jeśli nadal korzystasz z poprzedniej wersji tej usługi, kliknij Poprzednia poniżej. Więcej informacji

Jak utworzyć kampanię wideo

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu kliknij Kampanie.
 3. Kliknij kolejno przycisk plusa Nowa kampania.
 4. Wybierz jeden z celów kampanii: 
  • Potencjalni klienci
  • Ruch w witrynie
  • Rozważenie zakupu produktu danej marki
  • Świadomość i zasięg marki

  Jeśli informacje podane w tym kroku nie odzwierciedlają tego, co widzisz na koncie, wybierz najpierw typ kampanii, a potem cel. Masz do wyboru takie typy kampanii: Sieć wyszukiwania, Sieć reklamowa, Produktowa oraz Wideo. Więcej informacji o celach w nowej wersji Google Ads

 5. Wybierz typ i podtyp kampanii Wideo.
 6. Kliknij Dalej.
 7. Wpisz nazwę kampanii, wybierz budżet i lokalizacje oraz wskaż sieci, w których chcesz prowadzić kampanię wideo.
 8. Wybierz lokalizacje, na które chcesz kierować kampanię (lub które chcesz z niej wykluczyć).
 9. Wybierz język swoich klientów.
 10. (Opcjonalnie) Wybierz urządzenia, na których chcesz wyświetlać reklamy. Możesz kierować reklamy na określone systemy operacyjne i modele urządzeń oraz na konkretnych operatorów sieci komórkowej. Domyślnie reklamy będą się wyświetlać na wszystkich odpowiednich urządzeniach.
 11. (Opcjonalnie) Zmień zaawansowane ustawienia kampanii.
 12. Wpisz nazwę grupy reklam.
 13. Wyznacz stawkę.
 14. Edytuj metody kierowania, których chcesz użyć do wyświetlania reklam. Domyślnie reklamy będą się wyświetlać wszystkim użytkownikom.
 15. Obok pozycji „Twoje wideo w YouTube” wybierz film w YouTube.
 16. Obok pozycji „Format reklamy wideo” wybierz format reklamy. Wpisz wymagane informacje.
 17. Kliknij Zapisz i kontynuuj.

Jak utworzyć grupę reklam w istniejącej już kampanii

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W panelu użytkownika kliknij Kampanie wideo.
 3. Wybierz kampanię, którą chcesz edytować.
 4. W menu kliknij Grupy reklam.
 5. Kliknij przycisk plusa , by utworzyć nową grupę reklam.
 6. Wpisz nazwę grupy reklam.
 7. Wyznacz stawkę.
 8. Edytuj metody kierowania, których chcesz użyć do wyświetlania reklam. Domyślnie reklamy będą się wyświetlać wszystkim użytkownikom.
 9. Obok pozycji „Twoje wideo w YouTube” wybierz film w YouTube.
 10. Obok pozycji „Format reklamy wideo” wybierz format reklamy. Grupa reklam może zawierać tylko jeden format reklamy.
 11. Wpisz wymagane informacje, by utworzyć reklamę. Zawsze możesz zapisać grupę reklam bez utworzenia reklamy.
 12. Kliknij Zapisz grupę reklam.

Używanie celów w kampaniach wideo

Wybór celu znacznie ułatwia skonfigurowanie skutecznej kampanii wideo.

Przy konfigurowaniu kampanii masz do wyboru następujące cele:

 • Potencjalni klienci
 • Ruch w witrynie
 • Świadomość i zasięg marki
 • Rozważenie zakupu produktu danej marki

Możesz też wybrać Utwórz kampanię bez celu, jeśli nie zależy Ci na żadnym konkretnym celu.

Więcej informacji o formatach reklam i sieciach dostępnych w przypadku poszczególnych celów

Informacje o podtypach kampanii

Potencjalni klienci i Ruch w witrynie

Podtyp „Zachęcanie do konwersji” pomaga zwiększać liczbę kliknięć i odpowiednich konwersji w witrynie.

Świadomość i zasięg marki

Podtyp „Możliwe do pominięcia reklamy In-Stream” pomaga docierać do użytkowników w YouTube i w całym internecie za pomocą reklam In-Stream, które można pominąć, zoptymalizowanych pod kątem skutecznych wyświetleń.

Podtyp „Reklama In-Stream niemożliwa do pominięcia” pomaga docierać do klientów z pełnym przekazem w niemożliwych do pominięcia reklamach In-Stream.

Podtyp „Przerywnik” pomaga docierać do użytkowników w YouTube i w całym internecie za pomocą reklam w przerywniku zoptymalizowanych pod kątem skutecznych wyświetleń.

Podtyp „Out-Stream” ułatwia zainteresowanie marką większej liczby odbiorców dzięki reklamom wideo zaprojektowanym tak, by docierać do użytkowników korzystających z komórek i tabletów.

Rozważenie zakupu produktu danej marki

Podtyp „Zwiększanie zainteresowania zakupem” powoduje wzrost zainteresowania użytkowników Twoją marką za pomocą reklam wideo nastawionych na zwiększanie liczby interakcji i zaangażowania.

Podtyp „Produktowa” umożliwia wyświetlanie reklam produktów obok reklam wideo, by klienci mogli dowiedzieć się więcej o Twoich produktach i zrobić zakupy na Twojej stronie internetowej (potrzebujesz do tego konta Google Merchant Center).

Cele i podtypy kampanii wideo

Cel

Podtyp

Sieci

Formaty reklam

Potencjalni klienci Zachęcanie do konwersji Filmy w YouTube Możliwe do pominięcia reklamy In-Stream
Ruch w witrynie Zachęcanie do konwersji Filmy w YouTube Możliwe do pominięcia reklamy In-Stream

Rozważenie zakupu produktu danej marki

Zwiększanie zainteresowania zakupem

Wyszukiwarka w YouTube,

Filmy w YouTube, sieć partnerów wideo w sieci reklamowej

Możliwe do pominięcia reklamy In-Stream

Format Discovery

Kampania produktowa

(wymaga konta Google Merchant Center)

Filmy w YouTube

Możliwe do pominięcia reklamy In-Stream
 

Sekwencja reklamy

Filmy w YouTube

Możliwe do pominięcia reklamy In-Stream

Reklama In-Stream niemożliwa do pominięcia

Przerywnik

 

Świadomość i zasięg marki

Możliwe do pominięcia reklamy In-Stream

Filmy w YouTube, sieć partnerów wideo w sieci reklamowej

Możliwe do pominięcia reklamy In-Stream

Reklama In-Stream niemożliwa do pominięcia Filmy w YouTube, sieć partnerów wideo w sieci reklamowej Możliwe do pominięcia reklamy In-Stream
Przerywnik Filmy w YouTube, sieć partnerów wideo w sieci reklamowej Przerywnik
Out-Stream Sieć partnerów wideo w sieci reklamowej Out-Stream
Sekwencja reklamy Filmy w YouTube

Możliwe do pominięcia reklamy In-Stream

Reklama In-Stream niemożliwa do pominięcia

Przerywnik

 

Brak celu

Niestandardowa kampania wideo Wyszukiwarka w YouTube, filmy w YouTube, sieć partnerów wideo w sieci reklamowej
 

Możliwe do pominięcia reklamy In-Stream

Format Discovery

Przerywnik

Sekwencja reklamy

Filmy w YouTube 

Możliwe do pominięcia reklamy In-Stream

Reklama In-Stream niemożliwa do pominięcia

Przerywnik

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Nowa Poprzednia