Tworzenie kampanii wideo

Uwaga: w miarę ulepszania przez nas procesu rejestracji nowych użytkowników Google Ads, może się on zmieniać. Treści poniżej odnoszą się do użytkowników Google Ads, którzy utworzyli już konto tej usługi i się na nie zalogowali. W 2023 r. będziemy uzupełniali tę stronę o dodatkowe informacje.
Kampanie wideo pozwalają docierać do odbiorców oraz przyciągać ich uwagę w YouTube, Google TV i sieci partnerów wideo Google. Przy tworzeniu kampanii wideo możesz wybierać spośród różnych celów i podtypów kampanii oraz formatów reklam, które informują użytkowników o Twoich produktach i usługach, aby zachęcić ich do działania.

Czego się dowiesz

Skuteczna kampania wideo powinna mieć odpowiednie ustawienia kierowania, ustalania stawek i budżetu oraz trafne reklamy pozwalające osiągnąć wyznaczony cel. Z tego artykułu dowiesz się, jak utworzyć kampanię wideo:

 1. Wybierz cel
 2. Efektywnie wykorzystuj budżet
 3. Docieraj do osób szukających Twojej marki lub firmy
 4. Porządkuj reklamy, dzieląc je na grupy
 5. Twórz trafne reklamy

Optymalizowanie kampanii podczas jej tworzenia

Podczas tworzenia kampanii możemy wyświetlać Ci powiadomienia na podstawie wybranych ustawień. Mogą one sygnalizować problemy, które mogą zmniejszyć skuteczność kampanii lub są na tyle poważne, że mogą uniemożliwić opublikowanie kampanii.

Menu nawigacyjne, które pojawia się podczas tworzenia kampanii, zapewnia pełny wgląd w postępy konfiguracji i wyróżnia powiadomienia, na które warto zwrócić uwagę. Aby łatwo sprawdzać i rozwiązywać potencjalne problemy z kierowaniem reklam, określaniem stawek, budżetem lub innymi ustawieniami kampanii, możesz się poruszać między krokami widocznymi w menu nawigacyjnym. Dowiedz się, jak skonfigurować skuteczną kampanię.


Instrukcje


Przycisk odtwarzania 

Ten film został przesłany przez zewnętrznego współtwórcę publikującego filmy na temat Google Ads. Google nie poleca żadnych produktów ani usług, które mogą być promowane w tym filmie. Aby dowiedzieć się więcej o tym programie, kliknij tutaj.

Aby wyświetlać napisy w swoim języku, włącz napisy w YouTube. U dołu odtwarzacza kliknij ikonę ustawień Obraz ikony ustawień w YouTube, a potem kliknij „Napisy” i wybierz swój język.


Krok 1 z 5. Wybierz cel

Podczas tworzenia nowej kampanii wideo na koncie Google Ads możesz wybrać 1 z tych celów: Sprzedaż, Potencjalni klienci, Ruch w witrynie lub Zwiększenie świadomości marki i szansy na rozważenie zakupu.

Wybrany cel powinien być zgodny z tym, co chcesz osiągnąć dzięki kampanii. Jeśli na przykład chcesz zachęcić użytkowników do odwiedzenia Twojej witryny, możesz wybrać Ruch w witrynie. Więcej informacji o celach kampanii wideo

Wybranie celu zawęża zakres dostępnych podtypów kampanii. Podtyp kampanii określa formaty reklam, których możesz używać w kampanii, aby lepiej ją zoptymalizować pod kątem wyznaczonego celu. Jeśli np. Twoim celem jest zachęcanie użytkowników do wizyty w witrynie i dokonania w niej zakupu, wybierz podtyp kampanii Zachęcanie do konwersji.

Uwaga: cel kampanii „Rozważenie zakupu produktu danej marki” został połączony z celem „Świadomość i zasięg marki”. Wszystkie podtypy kampanii należące do obu tych celów znajdziesz teraz w sekcji „Zwiększenie świadomości marki i szansy na rozważenie zakupu”. Zebranie wszystkich podtypów kampanii promujących markę w jednym miejscu ułatwia reklamodawcom wybór odpowiedniego celu.

W tym artykule nie omawiamy kampanii z mastheadem w modelu CPM w YouTube, które są dostępne bezpośrednio w Google Ads po aktywacji z pomocą przedstawiciela Google. Dowiedz się więcej o tworzeniu kampanii z mastheadem CPM w YouTube.

Cel kampanii Wymaga konfigurowania konwersji na koncie? Podtyp i podrzędny podtyp kampanii Dostępne formaty reklam Dostępne strategie ustalania stawek
      Możliwa do pominięcia reklama In-Stream In-Feed

Reklama In-Stream niemożliwa do pominięcia

Bumper Out-Stream  
Sprzedaż / Potencjalni klienci / Ruch w witrynie Tak Zachęcanie do konwersji tak, potwierdzone     tak, potwierdzone

Maksymalizacja liczby konwersji lub Docelowy CPA

* Strategie Docelowy ROAS i Maksymalizacja wartości konwersji staną się dostępne, gdy uzyskasz odpowiednio dużo konwersji.

Rozważanie zakupu produktu danej marki Nie Zwiększanie liczby obejrzeń (wcześniej „Zwiększanie zainteresowania zakupem”) tak, potwierdzone tak, potwierdzone       Maksymalny CPV
Sekwencja reklam tak, potwierdzone   tak, potwierdzone tak, potwierdzone   Maks. CPV lub tCPM
Świadomość i zasięg marki Nie Sekwencja reklam tak, potwierdzone   tak, potwierdzone tak, potwierdzone  
Maks. CPV lub tCPM
Out-Stream (w ramach listy dozwolonych)         tak, potwierdzone vCPM
Zasięg reklam wideo – skuteczny zasięg tak, potwierdzone     tak, potwierdzone   tCPM
Zasięg reklam wideo – reklamy In-Stream niemożliwe do pominięcia      tak, potwierdzone     tCPM
Zasięg reklam wideo – docelowa częstotliwość tak, potwierdzone   tak, potwierdzone tak, potwierdzone   tCPM
Możliwa do pominięcia reklama In-Stream In-Feed Reklama In-Stream niemożliwa do pominięcia Bumper Out-Stream
Obraz reklamy In-Stream możliwej do pominięcia Obraz reklamy wideo Discovery Obraz reklamy In-Stream niemożliwej do pominięcia Obraz bumpera reklamowego Obraz reklamy Out-Stream
Filmy krótsze niż 3 minuty Brak maksymalnej długości filmu Maksymalnie 15–20 sekund. Maksymalnie 6 sekund. Brak maksymalnej długości filmu
Wyświetlenia objęte raportowaniem Wyświetlenia objęte raportowaniem Brak wyświetleń płatnych objętych raportowaniem Brak wyświetleń płatnych objętych raportowaniem Wyświetlenia objęte raportowaniem

Utwórz nową kampanię i wyznacz jej cel

Uwaga: podane niżej instrukcje dotyczą układu z nowej wersji Google Ads. Aby używać poprzedniego interfejsu, kliknij ikonę „Wygląd” i wybierz Użyj poprzedniego układu. Jeśli używasz poprzedniej wersji Google Ads, skorzystaj ze schematu konta lub z paska wyszukiwania w górnym panelu użytkownika na koncie Google Ads, aby znaleźć potrzebną stronę.
 1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Kampanie Campaigns Icon.
 2. W menu sekcji kliknij menu Kampanie.
 3. Kliknij Kampanie.
 4. Kliknij kolejno ikonę plusa i Nowa kampania.
 5. Wybierz cel kampanii: Sprzedaż, Potencjalni klienci, Ruch w witrynie lub Zwiększenie świadomości marki i szansy na rozważenie zakupu.
  • Wybranie celu zawęża zakres dostępnych podtypów kampanii.
  • Jeśli chcesz utworzyć kampanię bez celu, wybierz Utwórz kampanię bez korzystania z podpowiedzi dotyczących celu.
 6. W sekcji „Wybierz typ kampanii” kliknij Wideo.
 7. W sekcji „Wybierz podtyp kampanii” wybierz podtyp kampanii. Zobacz, jak poszczególne podtypy mogą Ci pomóc w osiągnięciu konkretnych celów reklamowych:
  • Zachęcanie do konwersji: zwiększanie sprzedaży i liczby potencjalnych klientów dzięki reklamom zachęcającym do działania oraz ich ustawieniom kierowania.
  • Niestandardowa kampania wideo: dostosuj ustawienia, wybierając różne typy reklam.
  • Kampania wideo typu „Zasięg”: uzyskaj jak największy zasięg przy danym budżecie. W ramach tego podtypu kampanii możesz docierać do większej liczby unikalnych użytkowników, korzystając z bumperów reklamowych, reklam In-Stream możliwych do pominięcia lub opcjonalnie połączenia obu tych formatów, czyli Skutecznego zasięgu, albo docierać do odbiorców z całym Twoim przekazem, korzystając z reklam In-Stream niemożliwych do pominięcia.
   • W przypadku kampanii Skutecznego zasięgu, In-Stream niemożliwych do pominięcia i kampanii z mastheadem możesz wybrać sposób zakupu reklam. Aby to zrobić, wybierz Aukcja lub Rezerwacja.
  • Zwiększanie liczby obejrzeń: zachęć użytkowników do rozważenia zakupu Twojego produktu.
  • Out-Stream: dostosuj reklamy do specyfiki telefonów i tabletów.
  • Sekwencja reklam: przedstaw jakąś historię w serii reklam wyświetlanych w określonej kolejności.
  • Produktowa: promuj produkty i zachęcaj klientów do zakupów w witrynie.
 8. Kliknij Dalej.

„Niestandardowa kampania wideo” wkrótce przestanie być dostępna. Zostanie podzielona na podtypy „Zwiększanie liczby obejrzeń” i „Skuteczny zasięg”.

Podtyp „Zwiększanie liczby obejrzeń” jest zalecany w przypadku reklamodawców, którzy wyświetlają reklamy wideo i chcą zwiększać zaangażowanie w swoje kampanie. Strategia ustalania stawek pod kątem maksymalnego kosztu obejrzenia (Maksymalny CPV) pozwala określić kwotę, jaką chcesz wydać, gdy ktoś obejrzy Twoją reklamę wideo.

Podtyp „Skuteczny zasięg” jest zalecany w przypadku reklamodawców, którzy wyświetlają reklamy wideo i chcą docierać do jak największej liczby osób. Strategia ustalania stawek pod kątem docelowego kosztu tysiąca wyświetleń (Docelowy CPM) pozwala określić kwotę, jaką chcesz wydać na każde 1000 wyświetleń reklamy wideo.

Krok 2 z 5. Efektywnie wykorzystuj budżet

Budżet wpływa na to, jak często wyświetlane są Twoje reklamy i na jak eksponowanych miejscach.

Ustawienia ustalania stawek określają sposób wydawania budżetu. Możesz przeznaczać środki na samo wyświetlanie reklam albo na zachęcanie użytkowników do ich klikania lub realizowania konwersji w witrynie. Więcej informacji o budżetach kampanii i ustalaniu stawek

Wybór strategii ustalania stawek i budżetu

  CPV (koszt obejrzenia) CPM (koszt tysiąca wyświetleń) vCPM (koszt tysiąca widocznych wyświetleń) Docelowy CPA (koszt pozyskania) Docelowy ROAS (zwrot z nakładów na reklamę) Maksymalizacja liczby konwersji Maksymalizacja wartości konwersji Samodzielne określanie stawek CPC Ulepszony koszt kliknięcia (eCPC) Maksymalizacja liczby kliknięć
Dostępna w kampanii wideo? Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Nie Nie
Konwersje są wymagane? Nie Nie Nie Tak Tak Tak Tak Nie Nie Nie
Ręczna czy automatyczna? Ręczna Ręczna Ręczna Automatyczna Automatyczna Automatyczna Automatyczna Ręczna Automatyczna Automatyczna
Jak są naliczane opłaty? Za obejrzenie Za 1000 wyświetleń Za 1000 widocznych wyświetleń Za 1000 wyświetleń Za 1000 wyświetleń Za 1000 wyświetleń Za 1000 wyświetleń Za kliknięcie Za kliknięcie Za kliknięcie
Pod kątem czego prowadzi optymalizację? Nie dotyczy – ręczna Nie dotyczy – ręczna Nie dotyczy – ręczna Konwersje w ramach wartości docelowej Zwrot z nakładów na reklamę Konwersje Wartość konwersji Nie dotyczy – ręczna Kliknięcia Kliknięcia
 1. Wybierz strategię ustalania stawek. Strategia ustalania stawek to sposób, w jaki optymalizujesz stawki, by osiągnąć swoje cele reklamowe.
  Strategia taka może np. wskazywać, czy zależy Ci na jak największej liczbie obejrzeń (CPV), wyświetleń (CPM), uzyskaniu jak największej liczby konwersji przy ustawionym docelowym koszcie działania (CPA) lub w ramach budżetu.
 2. Wpisz budżet. Możesz wybrać łączny budżet kampanii (kwotę, którą chcesz wydawać na całą kampanię) lub budżet dzienny (średnią kwotę, jaką chcesz wydawać dziennie).

  Łączny budżet kampanii

  Google Ads równomiernie rozdzieli łączny budżet w czasie trwania kampanii, biorąc pod uwagę dni o większym i mniejszym natężeniu ruchu, by zoptymalizować skuteczność kampanii. Obciążymy Cię płatnością tylko do tej kwoty ustawionej dla kampanii nawet wtedy, gdy Google Ads zapewni więcej wyświetleń lub obejrzeń, niż zmieści się w budżecie.

   

  Budżet dzienny

  W dni, gdy liczba kliknięć i konwersji może być większa, możesz wydać więcej. Jednak całkowita kwota wydana w ciągu miesiąca nie przekroczy wartości wpisanej przez Ciebie w Google Ads.

 3. Ustaw daty rozpoczęcia i zakończenia kampanii. Jest to wymagane, jeśli stosujesz łączny budżet kampanii.

Jeśli Twoja kampania wykorzystuje cały budżet, osiągając dzienny limit (w przypadku budżetów dziennych) lub średni budżet dzienny (w przypadku łącznych budżetów kampanii), zastanów się nad zwiększeniem budżetu, aby zapewnić jej jeszcze większą skuteczność. W przeciwnym razie dostosuj ustawienia kierowania i ustalania stawek oraz same reklamy, aby polepszyć skuteczność kampanii.

Krok 3 z 5. Docieraj do osób, które szukają Twojej marki lub firmy

Dzięki ustawieniom kierowania kampanii możesz docierać z przekazem reklamowym do osób w określonej lokalizacji, mówiących wybranym językiem lub mających konkretne zainteresowania. Google Ads umożliwia też stosowanie w kampaniach wykluczeń treści, które pozwalają zapobiegać wyświetlaniu reklam obok materiałów o charakterze kontrowersyjnym. Więcej informacji o kierowaniu kampanii wideo.

Konfigurowanie kierowania kampanii

Reklamy w ramach wszystkich kampanii wideo są teraz wyświetlane zarówno w filmach w YouTube, jak i w wyszukiwarkach w YouTube, co pomaga zwiększać zasięg i przyciągać potencjalnych klientów.
 1. Wybierz sieci, w których chcesz wyświetlać reklamy. Sieć oznacza miejsce, w którym mogą się pojawiać Twoje reklamy. Mogą to być:

  Sieć partnerów wideo w sieci reklamowej

  Znana też jako sieć partnerów wideo Google – Twoje reklamy będą się wyświetlać w witrynach i aplikacjach w sieci reklamowej. Zalecamy pozostawienie tej opcji zaznaczonej, ponieważ może Ci pomóc docierać do odbiorców spoza YouTube.

  YouTube

  YouTube wyświetla reklamy w wielu miejscach, takich jak wyniki wyszukiwania, filmy w YouTube, strony kanałów i strona główna YouTube.

  Google TV

  Google TV wyświetla reklamy na kanałach Google TV i w najpopularniejszych aplikacjach do strumieniowego odtwarzania filmów na platformie Google TV. Obecnie sieć Google TV jest dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych.

 2. Wybierz ustawienia językowe reklam. W zależności od wybranych języków reklamy będą się wyświetlać osobom oglądającym Google TV lub korzystającym z witryn i aplikacji, które pasują do tych języków. Więcej informacji o kierowaniu na język.
 3. Wybierz lokalizacje geograficzne użytkowników, którym mają się wyświetlać reklamy. Więcej informacji o kierowaniu reklam na lokalizacje geograficzne.
 4. Wybierz ustawienia wykluczeń treści pozwalające Ci na rezygnację z wyświetlania kampanii obok treści, które mogą być nieodpowiednie dla Twojej marki lub produktu.

  Typy zasobów reklamowych

  Typy zasobów reklamowych umożliwiają rezygnację z wyświetlania reklam w treściach o charakterze kontrowersyjnym, które są niezgodne z wizerunkiem Twojej marki lub przekazem kampanii. Więcej informacji o wykluczeniach treści w kampaniach wideo.

  Wykluczone typy i etykiety

  Wybierz typy treści i etykiety treści cyfrowych do wykluczenia z kampanii wideo. Możesz np. zablokować wyświetlanie reklam obok transmisji wideo na żywo lub treści przeznaczonych tylko dla dorosłych. Więcej informacji o wykluczeniach treści w kampaniach wideo.

 5. (Opcjonalnie) Kliknij Dodatkowe ustawienia, by skonfigurować kierowanie na konkretne urządzenie, ograniczyć częstotliwość wyświetlania reklam użytkownikom lub zaplanować harmonogram reklam.

  Kierowanie na urządzenia

  Kierowanie na urządzenia ogranicza zasięg reklam przez wyświetlanie ich na określonych typach urządzeń. Urządzenia, na które możesz kierować reklamy, to komputery, urządzenia mobilne, tablety i telewizory. Więcej informacji o kierowaniu na urządzenia.

Po skonfigurowaniu kierowania kampanii określ kierowanie grup reklam.

Krok 4 z 5. Porządkuj reklamy, dzieląc je na grupy

Aby porządkować reklamy według wspólnej tematyki, możesz tworzyć grupy reklam. Jeśli np. sprzedajesz w swojej witrynie desery, napoje i przekąski, możesz utworzyć po 1 grupie reklam dla każdej z tych kategorii produktów (łącznie 3 grupy reklam). Grupy reklam pozwalają zawężać kierowanie w celu skuteczniejszego docierania do odpowiednich odbiorców.

 1. Scharakteryzuj użytkowników, do których chcesz docierać ze swoimi reklamami. Możesz wybrać 1 z tych opcji:
  • Dane demograficzne: pozwalają docierać do użytkowników, którzy prawdopodobnie należą do wybranych przez Ciebie grup demograficznych (określonych m.in. na podstawie wieku, płci, statusu rodzicielskiego czy dochodu gospodarstwa domowego). Więcej informacji o kierowaniu demograficznym
  • Odbiorcy: są to grupy osób, które według ustaleń Google mają sprecyzowane zainteresowania, kierują się określonymi intencjami i należą do konkretnych grup demograficznych. Więcej informacji o kierowaniu na odbiorców
 2. Kierowanie możesz zawęzić, dodając trafne słowa kluczowe, tematymiejsca docelowe. Unikaj dodawania zbyt wielu słów kluczowych, tematów lub miejsc docelowych, ponieważ może to uniemożliwić dotarcie do odbiorców.

Po skonfigurowaniu ustawień kierowania możesz zacząć tworzyć reklamy.

Krok 5 z 5. Twórz odpowiednie reklamy

Tworząc reklamy, skup się na umieszczaniu w nich trafnych nagłówków, wezwań do działania i innych elementów kreatywnych, które mogą zachęcać widzów do działania. Podczas opracowywania kampanii możesz utworzyć wiele reklam (maksymalnie 30). Możesz utworzyć film w Bibliotece zasobów, korzystając z naszych wstępnie zdefiniowanych szablonów, lub też wybrać film przesłany do YouTube.

Tworzenie filmów z wykorzystaniem Biblioteki zasobów

Google Ads Tutorials: Video creation in Google Ads

Aby wyświetlać napisy w swoim języku, włącz napisy w YouTube. U dołu odtwarzacza kliknij ikonę ustawień Obraz ikony ustawień w YouTube, a potem kliknij „Napisy” i wybierz swój język.


Film na potrzeby kampanii możesz utworzyć, korzystając z Biblioteki zasobów. Możesz też utworzyć film podczas tworzenia nowej kampanii wideo.

Uwaga: podane niżej instrukcje dotyczą układu z nowej wersji Google Ads. Aby używać poprzedniego interfejsu, kliknij ikonę „Wygląd” i wybierz Użyj poprzedniego układu. Jeśli używasz poprzedniej wersji Google Ads, skorzystaj ze schematu konta lub z paska wyszukiwania w górnym panelu użytkownika na koncie Google Ads, aby znaleźć potrzebną stronę.
 1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Narzędzia Tools Icon.
 2. W menu sekcji kliknij Zasoby wspólne.
 3. Kliknij Biblioteka zasobów.
 4. Kliknij kolejno przycisk plusa i Utwórz film.
 5. Wybierz szablon filmu. Zanim dokonasz wyboru, możesz zobaczyć podgląd szablonów.
 6. Dodaj zasoby do szablonu. Możesz potrzebować szesnastkowych kodów logo marki, kolorów, obrazów i tekstu.
  • W bibliotece Google Ads możesz wybrać zdefiniowane czcionki i muzykę.
  • W razie potrzeby możesz przyciąć obrazy, aby pasowały do szablonu.
  • Możesz skorzystać z wyświetlanych w narzędziu rekomendacji dotyczących typu i rozmiaru zasobu (np. stylu życia czy zdjęcia produktu).
  • Po wybraniu wszystkich zasobów możesz zobaczyć podgląd filmu, używając scen ze scenorysu u dołu ekranu.
 7. Po dodaniu wszystkich zasobów kliknij Utwórz film.
 8. Poczekaj, aż film zostanie wygenerowany. Może to zająć kilka minut.
 9. Gdy film będzie gotowy, możesz zobaczyć jego podgląd.
  • Domyślnie film jest wyciszony, ale możesz wyłączyć wyciszenie, aby obejrzeć go ze ścieżką dźwiękową. Jeśli chcesz wprowadzić więcej zmian, kliknij Edytuj film.
 10. Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz kanał YouTube, do którego chcesz przesłać film.
 11. Zanim wybierzesz kanał YouTube, sprawdź czy:
 12. Nawet wtedy, gdy nie wiesz, kto jest właścicielem konta marki lub jak zarządzać tym kontem, i tak możesz korzystać z Narzędzia do tworzenia filmów.
  • Google Ads utworzy dla Ciebie wewnętrzny kanał „domowy”. Ta metoda ma pewne ograniczenia:
   • Filmy przesłane do tego „kanału domowego” są niepubliczne.
   • Nie możesz używać niektórych funkcji Google Ads, takich jak sekwencjonowanie reklam wideo.
   • Nie możesz edytować żadnych szczegółów filmu (np. nazwy, opisu ani tagów).
   • Aby usunąć film, otwórz Bibliotekę zasobów, najedź na niego kursorem, kliknij ikonę z 3 kropkami 3 dot icon w prawym górnym rogu i wybierz Usuń z YouTube.
  • Możesz utworzyć nowy kanał, którego będziesz właścicielem.
 13. Kliknij Wróć do Biblioteki zasobów. Twój nowy film jest tu zapisany.
  • Pamiętaj, że nie możesz edytować wygenerowanego filmu po jego zapisaniu. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany, musisz utworzyć nowy film.
 14. Możesz też utworzyć film podczas tworzenia nowej kampanii wideo.
  • Wybierając film, w sekcji „Potrzebujesz nowego filmu?” kliknij Wystarczy kilka prostych kroków, aby go utworzyć. Otworzy się nowa karta przeglądarki.

Utwórz reklamy

 1. Wyszukaj film przesłany przez Ciebie do YouTube lub wpisz jego adres URL z tej usługi.
  • Możesz też wybrać film utworzony w Bibliotece zasobów lub utworzyć go podczas tworzenia kampanii.
 2. Wybierz odpowiedni format reklamy. Jeśli dany format reklamy nie pasuje do kampanii, otrzymasz w Google Ads odpowiedni komunikat. W zależności od wyznaczonego celu możesz wybrać:
 3. Utwórz reklamę za pomocą edytora. Dostępne opcje kreacji mogą się różnić w zależności od formatu reklamy.

Opcje kreacji dostępne w przypadku wszystkich formatów reklam

 • Twój film w YouTube: wyszukaj przesłany przez siebie film lub wklej URL filmu z YouTube.
 • Końcowy URL: podaj końcowy adres URL, czyli adres strony docelowej, na którą mają być kierowani użytkownicy po interakcji z reklamą. Może on być taki sam jak wyświetlany adres URL lub inny i nie wpłynie to na stronę, którą trafiają użytkownicy po kliknięciu Twojej reklamy.
 • Wezwanie do działania: wpisz wezwanie do działania, które zachęci użytkowników do kliknięcia reklamy. Wezwanie do działania pojawia się w postaci przycisku w reklamach i przekierowuje użytkowników na adres URL podany przez Ciebie w końcowym adresie URL.

Opcje kreacji dostępne w przypadku poszczególnych formatów reklam

 • Nagłówek: wpisz nagłówek promujący produkt lub usługę. Dostępny w przypadku reklam In-Stream możliwych do pominięcia, reklam In-Stream niemożliwych do pominięcia i bumperów reklamowych.
 • Wyświetlany URL: podaj wyświetlany adres URL, czyli adres strony widoczny w reklamie, o długości maksymalnie 255 znaków. Wyświetlany URL może być taki sam jak końcowy adres URL lub różnić się od niego. Dostępny w przypadku reklam In-Stream możliwych do pominięcia, reklam In-Stream niemożliwych do pominięcia i bumperów reklamowych.
 • Długi nagłówek: wpisz dłuższą wersję nagłówka promującego Twój produkt lub usługę. Dostępny w przypadku reklam wideo In-Feed.
 • Tekst reklamy: wpisz tekst opisujący produkt lub usługę. Dostępny w przypadku reklam wideo In-Feed.
 1. (Opcjonalnie) Kliknij Opcje adresów URL reklam (zaawansowane), by dodać do końcowego adresu URL szablon śledzenia, sufiks końcowego adresu URL lub parametry niestandardowe. Parametry śledzenia pomagają monitorować, skąd pochodzi ruch (np. z urządzeń mobilnych).
 2. Dodaj baner towarzyszący, by wygenerować obraz lub grupę obrazów do wyświetlania obok filmu. Banery towarzyszące pojawiają się tylko na komputerach. Jako baner towarzyszący możesz wybrać albo obraz przesłany ręcznie, albo taki, który będzie automatycznie generowany na podstawie filmów z Twojego kanału w YouTube (to właśnie zalecamy).
 3. Wpisz nazwę reklamy.
 4. Aby utworzyć kolejną reklamę w tej samej kampanii, kliknij Nowa reklama wideo.
 5. Jeśli reklama wygląda dobrze, kliknij Utwórz kampanię.

Dodawanie do filmu ścieżki lektorskiej

Uwaga: podane niżej instrukcje dotyczą układu z nowej wersji Google Ads. Aby używać poprzedniego interfejsu, kliknij ikonę „Wygląd” i wybierz Użyj poprzedniego układu. Jeśli używasz poprzedniej wersji Google Ads, skorzystaj ze schematu konta lub z paska wyszukiwania w górnym panelu użytkownika na koncie Google Ads, aby znaleźć potrzebną stronę.
 1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Narzędzia Tools Icon.
 2. W menu sekcji kliknij Zasoby wspólne.
 3. Kliknij Biblioteka zasobów.
 4. Kliknij kolejno przycisk plusa i Wideo.
 5. Kliknij Dodawanie ścieżki lektorskiej.
  • Możesz wybrać dodanie ścieżki lektorskiej do filmu znajdującego się już w Bibliotece zasobów. Wybierz film, w prawym górnym rogu kliknij kolejno przycisk i Dodawanie ścieżki lektorskiej.
 6. Wybierz film źródłowy.
  • Możesz wybrać film źródłowy z YouTube lub spośród filmów utworzonych w Google Ads.
  • Pamiętaj, że film może trwać maksymalnie 140 sekund.
 7. Kliknij Popraw film.
 8. W polu tekstowym „Teksty odczytywane przez lektora” wpisz treść ścieżki lektorskiej. Możesz dodać maksymalnie 5 ścieżek lektorskich. Każdy tekst odczytywany przez lektora może mieć maksymalnie 150 znaków. W przypadku każdego nowego tekstu odczytywanego przez lektora kliknij + Dodaj tekst.
  • Możesz określać czas rozpoczęcia odczytywania poszczególnych tekstów w filmie. Teksty odczytywane przez lektora nie mogą się pokrywać, więc kolejny tekst będzie się rozpoczynać dopiero po zakończeniu poprzedniego.
  • Aby ustawić głośność filmu, przewijaj pasek jego głośności w lewo lub w prawo. Głośność filmu jest domyślnie ustawiona na 80%.
   • Aby wyświetlić podgląd filmu, kliknij prezentujący go obraz w sekcji „Wybierz film”.
  • Aby wybrać typ głosu, kliknij przycisk menu „Wybierz głos”. Dostępnych jest 7 opcji w języku angielskim (Stany Zjednoczone) i 2 opcje w pozostałych językach.
   • Język lektora możesz wybierać spośród obsługiwanych obecnie języków: angielski (Australia), angielski (Indie), angielski (Stany Zjednoczone), angielski (Wielka Brytania), filipiński, francuski, hindi, hiszpański, indonezyjski, koreański, malezyjski, mandaryński i szwedzki.
  • Aby zmienić głośność ścieżki lektorskiej, przewijaj pasek głośności filmu w lewo lub w prawo.
  • Aby zobaczyć podgląd wygenerowanego filmu ze ścieżką lektorską, kliknij Załaduj podgląd. Pamiętaj, że wczytanie podglądu może potrwać kilka minut.
 9. Gdy uznasz, że odpowiada Ci głos lektora i odczytywane przez niego teksty, kliknij Utwórz film.
 10. Wpisz tytuł filmu ze ścieżką lektorską. Dodatkowo automatycznie generujemy nazwę filmu.
 11. Kliknij Prześlij film, aby przesłać film do kanału w YouTube.
 12. Aby dokończyć konfigurowanie filmu, zapoznaj się z sekcją Tworzenie filmów z wykorzystaniem Biblioteki zasobów (kroki 11–13).

Co dalej?

Po skonfigurowaniu kampanii może minąć kilka dni, zanim reklamy zaczną się wyświetlać. Reklamy są zwykle zatwierdzane w ciągu 1 dnia. Pełne zoptymalizowanie skuteczności przez ustalanie stawek może potrwać dłużej.

Optymalizacja kampanii wideo

Chcesz ulepszyć swoje kampanie wideo? Poznaj wskazówki i sprawdzone metody w naszych poradnikach optymalizacji.

Więcej informacji o podtypach kampanii wideo

Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące podtypów kampanii:

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
99867665416565602
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
73067