Opprett videokampanjer

Merk: Etter hvert som Google effektiviserer registreringsprosessen for nye brukere, kan nye Google Ads-brukere registrere seg via en oppdatert arbeidsflyt. Innholdet nedenfor gjelder for Google Ads-brukere som allerede har opprettet og logget på en Google Ads-konto. Denne siden oppdateres med mer informasjon i 2023.
Via videokampanjer kan du nå ut til og kommunisere med målgrupper på YouTube, på Google TV og hos Google-videopartnere. Når du oppretter en videokampanje, kan du velge mellom ulike kampanjemål, annonseformater og kampanjeundertyper. Det er disse valgene som avgjør hvordan du forteller folk om produktene og tjenestene dine og oppfordrer dem til å gjøre noe bestemt.

Dette lærer du

Alle effektive videokampanjer har formålstjenlig målretting, et passende budsjett, veloverveide bud og velskrevne annonser. I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan opprette videokampanjer:

 1. Velg ønsket mål
 2. Bruk budsjettmidlene effektivt
 3. Nå ut til folk som søker etter bedriften eller merkevaren
 4. Organiser annonsene i annonsegrupper
 5. Opprett relevante annonser

Optimaliser kampanjen mens du lager den

Når du oppretter kampanjen, kan du få varsler basert på innstillingene du har valgt. Dette kan være varsler om valg som kan føre til dårligere resultater, eller problemer som er såpass store at du ikke får publisert kampanjen.

Navigeringsmenyen for opprettelse av kampanjer, som du ser når du oppretter kampanjen, gir et helhetlig bilde av opprettelsesprosessen og gjør deg oppmerksom på varsler om ting du bør se nærmere på. Gå mellom trinnene i navigasjonsmenyen for å gjennomgå og løse potensielle problemer med målrettingen, budgivningen, budsjettet eller andre kampanjeinnstillinger. Finn ut hvordan du lager effektive kampanjer.


Veiledning


Avspillingsknapp 

Denne videoen er sendt inn av en YouTube-bidragsyter tilknyttet en tredjepart for Google Ads. Google gir ikke sin tilslutning til noen produkter eller tjenester som markedsføres i denne videoen. Klikk her for å finne ut mer om programmet.

For å se undertekster på språket ditt må du slå på YouTube-teksting. Velg innstillingsikonet Bilde av ikonet for innstillinger i YouTube nederst i videospilleren, og velg så «Teksting» og ønsket språk.


Trinn 1 av 5: Velg ønsket mål

Når du skal opprette en ny videokampanje i Google Ads-kontoen din, må du velge et av disse kampanjemålene: Salg, Potensielle salg, Nettstedtrafikk eller Bevissthet og vurdering.

Målet du velger, bør samsvare med det du vil oppnå med kampanjen din. Hvis du for eksempel ønsker å oppfordre folk til å besøke nettstedet ditt, er Nettstedtrafikk det mest fornuftige valget. Finn ut mer om mål for videokampanjer.

Det aktuelle målet avgjør dessuten hvilken kampanjeundertype du kan velge. Det er denne undertypen som avgjør hvilke annonseformater du kan bruke for å optimalisere kampanjen for det aktuelle målet. Hvis det overordnede målet er å oppfordre folk til å besøke nettstedet ditt og kjøpe noe der, er kampanjeundertypen Generer konverteringer det riktige valget.

Merk: Kampanjemålet «Produkt- og merkevarevurdering» er kombinert med «Merkevarebevissthet og rekkevidde». Nå er alle de samme undertypene av kampanjer fra begge disse målene samlet under «Bevissthet og vurdering». Denne sammenslåingen gjør det enklere for annonsører å velge mål og innebærer at alle undertyper av merkevarekampanjer tilbys på ett og samme sted.

Denne artikkelen omhandler ikke kampanjer med CPM-toppannonser for YouTube, som er tilgjengelige direkte i Google Ads når de er aktivert med hjelp fra Google-representanten din. Finn ut mer om hvordan du oppretter kampanjer med CPM-toppannonser på YouTube.

Kampanjemål Kreves det konfigurering av kontokonverteringer? Kampanjeundertype og -underundertype Tilgjengelige annonseformater Tilgjengelige budstrategier
      In-stream-annonse som kan hoppes over Feedintegrert annonse

In-stream-annonse som ikke kan hoppes over

Bumperannonse Out-stream-annonse  
Salg / potensielle salg / trafikk til nettstedet Ja Generer konverteringer Ja, bekreftet Ja, bekreftet     Ja, bekreftet

Maksimer antall konverteringer eller mål-CPA

*Mål-ROAS og maksimer konverteringsverdien blir tilgjengelige når du har oppnådd nok konverteringer

Vurdering og bevissthet Nei Generer avspillinger  Ja, bekreftet Ja, bekreftet       Maks. CPV
Annonsesekvens Ja, bekreftet   Ja, bekreftet Ja, bekreftet   Maks. CPV eller mål-CPM
Out-stream-annonse (på godkjenningsliste)         Ja, bekreftet vCPM
Video – rekkevidde – effektiv rekkevidde Ja, bekreftet     Ja, bekreftet   Mål-CPM
Video – rekkevidde – in-stream-annonse som ikke kan hoppes over      Ja, bekreftet     Mål-CPM
Video – rekkevidde – målfrekvens Ja, bekreftet   Ja, bekreftet Ja, bekreftet   Mål-CPM
YouTube-engasjement Ja, bekreftet Ja, bekreftet       Maksimer antall konverteringer eller mål-CPA
In-stream-annonse som kan hoppes over Feedintegrert annonse In-stream-annonse som ikke kan hoppes over Bumperannonse Out-stream-annonse
Bilde av en in-stream-annonse som kan hoppes over Bilde av en video discovery-annonse Bilde av en in-stream-annonse som ikke kan hoppes over Bilde av en bumperannonse Bilde av en out-stream-annonse
Videoer på under 3 minutter Ingen maks. videolengde Maks. 15–20 sekunder Maks. 6 sekunder Ingen maks. videolengde
Rapporterte visninger Rapporterte visninger Ingen betalte visninger er rapportert Ingen betalte visninger er rapportert Rapporterte visninger

Opprett nye kampanjer og fastsett kampanjemål

Merk: Veiledningen nedenfor er en del av den nye Google Ads-brukeropplevelsen. Du kan bruke den forrige utformingen ved å klikke på utseendeikonet og velge Bruk den forrige utgaven. Hvis du fortsatt bruker den forrige versjonen av Google Ads, kan du gjennomgå kartet over kontoen eller bruke søkefeltet øverst i Google Ads-navigasjonspanelet til å finne siden du søker etter.
 1. Klikk på kampanjeikonet Campaigns Icon i Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer-rullegardinmenyen i delmenyen.
 3. Klikk på Kampanjer.
 4. Klikk på plussikonet , og velg Ny kampanje.
 5. Velg ønsket kampanjemål: Salg, Potensielle salg, Nettstedtrafikk eller Bevissthet og vurdering.
  • Det aktuelle målet avgjør hvilke kampanjeundertyper du kan velge.
  • Velg Opprett en kampanje uten noe spesielt mål hvis du ikke har satt deg noe bestemt mål med kampanjen.
 6. Velg Video i «Velg en kampanjetype»-delen.
 7. Velg ønsket kampanjeundertype under «Velg kampanjens undertype». Se hvordan du kan nå de bestemte annonseringsmålene du har satt deg, med de enkelte undertypene:
  • Generer konverteringer: Generer flere salg og potensielle salg med annonser og målretting med fokus på handlinger.
  • Egendefinert videokampanje: Tilpass innstillingene dine med ulike annonsetyper.
  • Videokampanje for rekkevidde: Få mest mulig ut av budsjettet ditt. Med denne kampanjeundertypen kan du nå ut til flere unike brukere med bumperannonser, in-stream-annonser som kan hoppes over, eller en optimal blanding av disse to formatene kalt Effektiv rekkevidde. Alternativt kan du formidle hele budskapet til brukere gjennom in-stream-annonser som ikke kan hoppes over.
   • I kampanjer med effektiv rekkevidde, in-stream-annonser som ikke kan hoppes over, og toppannonser kan du velge hvordan annonser skal kjøpes, ved å velge mellom Auksjon eller Reservasjon.
  • Generer avspillinger: Få folk til å vurdere produktet ditt ved å vise annonser.
  • Out-stream-annonser: Skreddersy annonsene for visning på telefoner og nettbrett.
  • Annonsesekvens: Fortell en historie med flere annonser vist i en sekvens.
  • Shopping: Markedsfør produktene dine, og få folk til å handle på nettstedet ditt.
  • YouTube-engasjement: Få flere abonnementer og større engasjement på YouTube med videoannonser som oppmuntrer til verdifulle interaksjoner.
 8. Klikk på Fortsett.

Snart avvikler vi «Egendefinert videokampanje». Denne kampanjeundertypen deles inn i «Generer avspillinger» og «Effektiv rekkevidde».

Vi anbefaler «Generer avspillinger» for videoannonsører som ønsker større engasjement rundt kampanjene sine. Med en budstrategi basert på høyeste kostnad per avspilling (maks. CPV) fastsetter du det maksimale beløpet du er villig til å betale for hver avspilling av en av videoannonsene dine.

Vi anbefaler «Effektiv rekkevidde» for videoannonsører som ønsker å nå ut til så mange som mulig. Med en budstrategi av typen målkostnad per tusende visning (mål-CPM) angir du beløpet du er villig til å betale per tusen avspillinger av videoannonsene dine.

Trinn 2 av 5: Bruk budsjettet effektivt

Hvor ofte annonsene dine blir vist, og hvor fremtredende plasseringer de vises i, kommer helt an på budsjettet du har til rådighet.

Det er budgivningen som avgjør hvordan budsjettet ditt brukes. Du kan velge å bruke midlene på å få folk til å se på annonsen din, klikke på den eller utføre konverteringer på nettstedet ditt. Finn ut mer om kampanjebudsjetter og budgivning.

Angi budstrategi og budsjett

  CPV (kostnad per visning) CPM (kostnad per tusen visninger) vCPM (kostnad per tusende synlige visning) Mål-CPA (kostnad per handling) Mål-ROAS (avkastning på annonsekostnader) Maksimer antall konverteringer Maksimer konverteringsverdien Manuell CPC-budgivning Utvidet kostnad per klikk (ECPC) Maksimer antall klikk
Tilgjengelig i video? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei Nei Nei
Kreves konverteringer? Nei Nei Nei Ja Ja Ja Ja Nei Nei Nei
Manuell eller automatisk? Manuelt Manuelt Manuelt Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Manuelt Automatisk Automatisk
Hvordan blir du belastet? Per visning Per 1000 visninger Per 1000 synlige visninger Per 1000 visninger Per 1000 visninger Per 1000 visninger Per 1000 visninger Per klikk Per klikk Per klikk
Hva optimaliseres det for? Ikke aktuelt – manuell Ikke aktuelt – manuell Ikke aktuelt – manuell Konverteringer lik målet Avkastning på annonsekostnader Konverteringer Konverteringsverdi Ikke aktuelt – manuell Klikk Klikk
 1. Velg ønsket budstrategi. Budstrategien din er måten du optimaliserer bud på for å nå annonseringsmålene du har satt deg.
  Med budstrategien forteller du oss for eksempel om du ønsker å oppnå avspillinger (CPV), visninger (CPM), så mange konverteringer som mulig til målkostnaden din per handling (mål-CPA), eller så mange konverteringer som mulig innenfor budsjettet ditt.
 2. Fastsett ønsket budsjett. Du kan velge et totalbudsjett for kampanjen (beløpet du er villig til å bruke på kampanjen i sin helhet) eller et dagsbudsjett (det gjennomsnittlige beløpet du er villig til å bruke hver dag).

  Totalbudsjett for kampanjen

  Google Ads prøver å fordele totalbudsjettet ditt jevnt utover hele kampanjen, og dager med høyere og lavere trafikk tas med i betraktningen for å optimalisere kampanjeresultatene. Du blir bare fakturert med opptil beløpet du angir for den aktuelle kampanjen, selv om Google Ads skaffer deg flere avspillinger eller visninger enn det budsjettet skulle tilsi.

   

  Dagsbudsjett

  På dager der det er mer sannsynlig at du får klikk og konverteringer, kan forbruket overskride dette beløpet. I løpet av en måned kommer imidlertid det gjennomsnittlige dagsbudsjettet til å havne på det beløpet du har oppgitt i Google Ads.

 3. Angi en start- og sluttdato for kampanjen. Dette er obligatorisk om du bruker et totalbudsjett for kampanjen.

Hvis hele kampanjebudsjettet alltid brukes opp, enten du når dagsgrensen (dagsbudsjetter) eller det gjennomsnittlige dagsbudsjettet (totalbudsjetter i kampanjer), bør du vurdere å øke budsjettet for å maksimere inntektene. Hvis det motsatte er tilfellet, kan du finstemme målrettingen, budgivningen og annonsene for å se om dette fører til bedre kampanjeresultater.

Trinn 3 av 5: Nå ut til folk som søker etter bedriften eller merkevaren

Via målrettingen i kampanjen din kan du nå ut til folk som befinner seg på visse steder, de som snakker visse språk, eller de som har bestemte interesser. I Google Ads kan du også legge til innholdsekskluderinger i kampanjene, så du kan være sikker på at annonsene ikke blir vist ved siden av sensitivt innhold. Finn ut mer om målretting av videokampanjer.

Konfigurer kampanjemålretting

Nå viser alle videokampanjer annonser i både YouTube-videonettverk og YouTube-søkenettverk, slik at du kan få større rekkevidde og nå ut til potensielle kunder.
 1. Velg hvilke nettverk du vil kjøre annonsene dine i. Annonsenettverk er steder der annonser kan vises. Disse kan omfatte følgende:

  Videopartnere i Displaynettverket

  Annonsene kan vises i apper og på nettsteder i Displaynettverket, som samlet omtales som Google-videopartnere. Vi anbefaler at du aktiverer dette alternativet for å potensielt få en rekkevidde som går ut over YouTube.

  YouTube

  YouTube viser annonser i flere tjenester, som i søkeresultater, i YouTube-videoer, på kanalsider og på YouTube-startsiden.

  Google TV

  Google TV viser annonser i Google TV-kanaler og populære videostrømmeapper på Google TV-plattformen. Per nå er Google TV-nettverket bare tilgjengelig i USA

 2. Velg språkinnstillingene du vil bruke i annonsene. Avhengig av språkene du velger, blir annonsene vist til folk som ser på Google TV, bruker apper eller besøker nettsteder der de aktuelle språkene benyttes. Finn ut mer om språkmålretting.
 3. Velg de geografiske områdene som brukerne du vil vise annonser til, befinner seg i. Finn ut hvordan du kan målrette annonser mot geografiske steder.
 4. Velg de ønskede innstillingene for innholdsekskludering. Med disse kan du unngå at kampanjene dine vises ved siden av innhold som ikke egner seg i kombinasjon med produktet ditt eller merkevaren din.

  Beholdningstyper

  Med beholdningstyper kan du velge bort grupper av sensitivt innhold som ikke går hånd i hånd med merkevaren din eller budskapet du formidler i kampanjen din. Finn ut mer om innholdsekskluderinger i videokampanjer.

  Ekskluderte typer og etiketter

  Velg innholdstyper og etiketter for digitalt innhold du vil ekskludere fra videokampanjen din. Du kan for eksempel forhindre at annonsene blir vist ved siden av direktesendte videoer eller innhold merket som forbeholdt voksne. Finn ut mer om innholdsekskluderinger i videokampanjer.

 5. (Valgfritt:) Klikk på Flere innstillinger for å konfigurere enhetsspesifikk målretting, begrense hvor ofte annonsene dine kan vises til folk, eller utarbeide en annonseplan.

  Enhetsmålretting

  Med enhetsmålretting begrenses rekkevidden ved at annonsene bare blir målrettet mot bestemte enhetstyper. Enhetene du kan målrette annonsene mot, inkluderer nettbrett, TV-skjermer, mobilenheter og datamaskiner. Finn ut mer om enhetsmålretting.

Når du har fått på plass målrettingen i kampanjen, må du konfigurere målrettingen på annonsegruppenivå.

Trinn 4 av 5: Organiser annonsene i annonsegrupper

Du kan opprette annonsegrupper for å organisere annonsene dine etter et felles tema. Hvis du for eksempel selger desserter, drikkevarer og snacks på nettstedet ditt, kan du opprette én annonsegruppe for hver produktkategori (totalt tre annonsegrupper). Med annonsegrupper kan du finstemme målrettingen for å nå ut til den tiltenkte målgruppen.

 1. Definer de du vil nå ut til med annonsene dine. Du kan velge mellom følgende:
  • Demografisk informasjon: Med demografisk målretting kan du nå ut til folk som sannsynligvis tilhører de demografiske gruppene du velger. Du kan blant annet velge kjønn, aldersgruppe, foreldrestatus og husstandens inntekt. Finn ut mer om demografisk målretting
  • Målgrupper: Målgrupper er grupper av personer som ifølge Googles beregninger deler bestemte interesser, intensjoner og demografiske trekk. Finn ut mer om publikumsmålretting
 2. Avgrens målrettingen ved å legge til relevante søkeord, emner og plasseringer. Ikke legg til for mange søkeord, emner eller plasseringer, da dette kan føre til at du ikke når ut til målgruppen.

Nå som målrettingen er på plass, kan du begynne å jobbe med annonsene.

Trinn 5 av 5: Opprett relevante annonser

Når du oppretter annonser, bør du fokusere på relevante overskrifter, handlingsfremmende oppfordringer samt andre reklamefunksjoner som kan inspirere seerne til å gjøre noe bestemt. Du kan opprette flere annonser (opptil 30) når du utarbeider kampanjen. Du kan opprette en video i ressursbiblioteket ved å bruke de forhåndsdefinerte malene våre, eller du kan velge en video du har lastet opp til YouTube.

Lag en video ved hjelp av elementbiblioteket

Google Ads Tutorials: Video creation in Google Ads

For å se undertekster på språket ditt må du slå på YouTube-teksting. Velg innstillingsikonet Bilde av ikonet for innstillinger i YouTube nederst i videospilleren, og velg så «Teksting» og ønsket språk.


Du kan lage videoer for kampanjen din i ressursbiblioteket. Videoer kan du også lage når du oppretter nye videokampanjer.

Merk: Veiledningen nedenfor er en del av den nye Google Ads-brukeropplevelsen. Du kan bruke den forrige utformingen ved å klikke på utseendeikonet og velge Bruk den forrige utgaven. Hvis du fortsatt bruker den forrige versjonen av Google Ads, kan du gjennomgå kartet over kontoen eller bruke søkefeltet øverst i Google Ads-navigasjonspanelet til å finne siden du søker etter.
 1. Klikk på verktøyikonet Tools Icon i Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Delt bibliotek-rullegardinmenyen på delmenyen.
 3. Klikk på Elementbibliotek.
 4. Klikk på plussknappen og så på Lag en video.
 5. Velg ønsket videomal. Du kan klikke på malene for å se en forhåndsvisning av dem før du bestemmer deg.
 6. Legg til elementer i malen. Du kan for eksempel måtte bruke heksadesimale fargekoder for merkevarens logo, tekst, farger og bilder.
  • Du kan velge forhåndsdefinerte skrifttyper og musikk i Google Ads-biblioteket.
  • Hvis bildene ikke passer i malen, kan du beskjære dem.
  • Du kan bruke anbefalingene i verktøyet vedrørende elementtype og -størrelse (f.eks. et livsstils- eller produktbilde).
  • Når du har valgt alle de ønskede elementene, kan du bruke scenene som oppdateres i storyboardet nederst på skjermen, til å ta en forhåndstitt på hvordan videoen blir seende ut.
 7. Klikk på Lag en video etter du har lagt til alle elementene.
 8. Vent til videoen genereres, noe som kan ta flere minutter.
 9. Når videoen er ferdig, kan du se en forhåndsvisning av den.
  • Videoen spilles som standard av uten lyd, men du kan slå på lyden og se på videoen med lydsporet. Hvis du vil gjøre flere endringer, kan du velge Rediger videoen.
 10. Når videoen er som du ønsker, må du velge hvilken YouTube-kanal den skal lastes opp til.
 11. Før du velger YouTube-kanalen, må du bekrefte følgende:
  • YouTube-kanalen er knyttet sammen med merkevarekontoen din, noe du kan sjekke ved å følge veiledningen i artikkelen Legg til eller fjern tilgang til YouTube-kanalen din. Gjør følgende hvis du ikke har noen merkevarekonto på YouTube:
  • Du kan bruke kanaltillatelser i YouTube Studio for kanalen.
  • E-postadressen din er tilordnet rollen «redigerer», «redigerer (begrenset)», «administrator» eller «eier» i YouTube-kanalen, noe du kan sjekke ved å følge denne veiledningen.
   • Hvis du ikke har noen kontorettigheter, må du identifisere eieren av YouTube-kanalen du prøver å tilknytte, og be hen om å gi deg de nødvendige tillatelsene.
 12. Hvis du ikke finner ut hvem eieren er, eller om du ikke vet hvordan merkevarekontoer skal administreres, kan du fortsatt bruke Video Creation.
  • Google Ads oppretter en intern «egenkanal» for deg. Denne tilnærmingen har visse begrensninger:
   • Videoene i denne «egenkanalen» blir ikke oppført.
   • Du kan ikke bruke enkelte av Google Ads-funksjonene, for eksempel sekvensering av videoannonser.
   • Du kan ikke redigere videodetaljene, for eksempel navn, etiketter eller beskrivelse.
   • For å slette en video her, gå til ressursbiblioteket ditt, hold markøren over videoen, klikk på prikkeikonet 3 dot icon øverst til høyre, og klikk så påSlett fra YouTube.
  • Du kan opprette en ny kanal du selv eier.
 13. Klikk på Gå tilbake til elementbiblioteket. Den nye videoen er lagret her.
  • Merk deg at den genererte videoen ikke kan redigeres etter at den er lagret, og at du må opprette en ny video hvis du trenger flere endringer.
 14. Videoer kan du også lage når du oppretter nye videokampanjer.
  • Når du velger en video, kan du – under «Trenger du en ny video?» – klikke på Du kan opprette en ved å følge noen enkle trinn. Nå åpnes en ny fane i nettleseren.

Opprett annonser

 1. Søk etter en video du har lastet opp til YouTube, eller skriv inn nettadressen til videoen på YouTube.
  • Du kan også velge en video du har laget med ressursene i elementbiblioteket, eller du kan lage en video når du oppretter kampanjen din.
 2. Velg et kvalifisert annonseformat. Du får en melding i Google Ads hvis et bestemt annonseformat ikke kan brukes i kampanjen. Alt etter hvilket mål du har satt deg, kan du velge mellom disse formatene:
 3. Bruk redigeringsverktøyet til å opprette annonsen. Hvilke alternativer for markedsføringsinnhold du kan velge mellom, varierer fra ett annonseformatet til det neste.

Alternativer for markedsføringsinnhold som er tilgjengelige i alle annonseformater

 • YouTube-videoen din: Søk etter en video du har lastet opp til YouTube, eller lim inn nettadressen for videoen på YouTube.
 • Endelig nettadresse: Skriv inn den endelige nettadressen, altså adressen til landingssiden folk kommer til når de samhandler med annonsen (det kan være visningsadressen eller en annen adresse, og den påvirker ikke hvilken side folk havner på etter å ha klikket på annonsen).
 • Handlingsfremmende oppfordring: Skriv inn en handlingsfremmende oppfordring der du oppmuntrer folk til å klikke på annonsen. Den handlingsfremmende oppfordringen vises på en knapp i annonsene og sender folk til nettadressen du oppga som den endelige nettadressen.

Alternativer for markedsføringsinnhold som bare er tilgjengelige i bestemte annonseformater

 • Overskrift: Skriv inn en overskrift for å markedsføre produktet eller tjenesten du tilbyr. Dette er tilgjengelig i bumperannonser og in-stream-annonser som henholdsvis kan og ikke kan hoppes over.
 • Visningsadresse: Oppgi visningsadressen, altså nettadressen som vises i annonsen, og som kan bestå av opptil 255 tegn. Visningsadressen kan være den endelige nettadressen eller en annen adresse. Dette er tilgjengelig i bumperannonser og in-stream-annonser som henholdsvis kan og ikke kan hoppes over.
 • Lang overskrift: Skriv inn en lengre versjon av overskriften for å markedsføre produktet eller tjenesten du tilbyr. Dette er tilgjengelig i feedintegrerte videoannonser.
 • Beskrivelse: Beskriv produktet eller tjenesten. Dette er tilgjengelig i feedintegrerte videoannonser.
 1. (Valgfritt:) Klikk på Alternativer for annonsenettadresse (avansert) for å legge til et suffiks, en sporingsmal eller egendefinerte parametere i den endelige nettadressen. Med sporingsparametere kan du spore hvor trafikken kommer fra, for eksempel mobilenheter.
 2. Legg til et tilleggsbanner for å generere et bilde eller en gruppe av bilder som vises ved siden av videoen din. Tilleggsbannere vises bare på datamaskiner. Velg enten et av bildene som genereres automatisk ut fra videoene i YouTube-kanalen din (anbefales), eller et bilde du laster opp manuelt som tilleggsbanner.
 3. Gi annonsen et navn.
 4. For å opprette en ny annonse i den samme kampanjen, klikk på Ny videoannonse.
 5. Klikk på Opprett en kampanje hvis du er fornøyd med annonsen.

Legg til kommentarspor i videoer

Merk: Veiledningen nedenfor er en del av den nye Google Ads-brukeropplevelsen. Du kan bruke den forrige utformingen ved å klikke på utseendeikonet og velge Bruk den forrige utgaven. Hvis du fortsatt bruker den forrige versjonen av Google Ads, kan du gjennomgå kartet over kontoen eller bruke søkefeltet øverst i Google Ads-navigasjonspanelet til å finne siden du søker etter.
 1. Klikk på verktøyikonet Tools Icon i Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Delt bibliotek-rullegardinmenyen på delmenyen.
 3. Klikk på Elementbibliotek.
 4. Klikk på plussknappen og så på Video.
 5. Klikk på Legg til kommentarspor.
  • Du kan velge å legge til et kommentarspor i en eksisterende video i ressursbiblioteket. Velg en video, klikk på -knappen øverst til høyre, og klikk så på Legg til kommentarspor.
 6. Velg en kildevideo.
  • Du kan velge en kildevideo fra YouTube eller blant dem som er opprettet i Google Ads.
  • Merk deg at videoen maksimalt kan vare i 140 sekunder.
 7. Klikk på Gjør videoen bedre.
 8. Skriv inn teksten til kommentarsporet i «Lydklipp»-feltet. Du kan legge til opptil fem kommentarspor. Hver tekst kan inneholde opptil 150 tegn. For hvert nye kommentarspor klikker du på + Legg til lydklipp.
  • Du kan angi starttidspunkt for lydklippene i videoen. Kommentarsporene kan ikke overlappe, så det neste lydklippet begynner først når det forrige er ferdig.
  • Rull fra høyre til venstre langs volumlinjen for videoen for å justere volumet. Videovolumet er angitt til 80 % som standard.
   • Klikk på videobildet under «Valgt video» for å se en forhåndsvisning av videoen.
  • Du kan velge stemmetype ved å klikke på knappen for rullegardinmenyen «Velg en stemmetype». Du kan velge mellom sju alternativer for amerikansk engelsk og to alternativer for alle andre språk.
   • Du kan velge språk blant de som støttes: amerikansk engelsk, britisk engelsk, internasjonal engelsk, australsk engelsk, hindi, fransk, spansk, indonesisk, malayisk, mandarin, filipino, koreansk og svensk.
  • Rull fra høyre til venstre langs volumlinjen for videoen for å justere talevolumet.
  • Du kan se en forhåndsvisning av den genererte videoen med kommentarsporet ved å klikke på Last inn forhåndsvisning Merk at det tar noen minutter å laste inn forhåndsvisningen.
 9. Når du er fornøyd med teksten og kommentarsporet, klikker du på Opprett video.
 10. Skriv inn en tittel for kommentarsporvideoen. Vi genererer også et navn for videoen automatisk.
 11. Klikk på Last opp videoen for å laste opp videoen til en YouTube-kanal.
 12. Se Opprett en video ved hjelp av ressursbiblioteket (trinn 11–13) for å fullføre konfigureringen av videoen.

Hva skjer videre?

Når du er ferdig med å konfigurere kampanjen, kan det ta noen dager før annonsene dine vises. Vi godkjenner som regel annonser innen én virkedag. Det kan ta lengre tid før budgivningen er optimalisert.

Optimaliser videokampanjer

Vil du gjøre videokampanjene dine enda bedre? Se tipsene og de anbefalte fremgangsmåtene i optimaliseringsveiledningene våre.

Finn ut mer om undertyper av videokampanjer

Disse ressursene er nyttige om du vil ha mer informasjon om de ulike undertypene:

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny